Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

En nøgleboks er ikke en sikker løsning

Af Kristine Seest | 5. Marts 2024

WTW oplever en stigning i antallet af sager, hvor kunder ikke kan få dækket tyveri, fordi nøglen i deres nøgleboks er blevet stjålet uden tydelige tegn på skader eller hærværk.
N/A
N/A

En firecifret kode, der kan deles med de personer, som skal have adgang til virksomhedens lokaler. For den ikke-opmærksomme virksomhedsejer kan det umiddelbart virke som en sikker og fleksibel løsning – men det er det ikke.

Problemet er, at nøglebokse med et tastatur til en firecifret kode er nemme at åbne, selvom man ikke kender koden. Det vil sige, at personer med kriminelle hensigter kan erhverve sig nøglen i nøgleboksen uden de store anstrengelser og uden at gøre brug af vold – og dermed kan de nemt låse sig ind og få fri adgang til virksomhedens værdier. I sådanne tilfælde bliver skaderne ikke dækket af forsikringen, og det er et udbredt problem, som mange virksomheder kun kender alt for godt.

Hvis en nøgleboks ikke er blevet beskadiget i forbindelse med en kriminel handling, bliver handlingen kategoriseret som simpelt tyveri, og det er ikke omfattet af forsikringen.”

Bo Qvist | Afdelingschef I WTW’s sikringsafdeling

»Man skal holde sig fra nøglebokse med koder, for de kan nemt åbnes af uønskede gæster, uden brug af vold og uden der efterlades synlige tegn på indbrud. Hvis en nøgleboks ikke er blevet beskadiget i forbindelse med en kriminel handling, bliver handlingen kategoriseret som simpelt tyveri, og det er ikke omfattet af forsikringen. I WTW fraråder vi derfor også al brug af nøglebokse med kode,« siger afdelingschef Bo Qvist fra WTW’s sikringsafdeling.

Der findes mange nøglebokse på markedet, men det er ikke alle, der er testet og godkendt i forhold til de krav, som forsikringsselskaberne stiller. Forsikring & Pension har i Sikringsguiden samlet en oversigt over de mekaniske og sikkerhedsgodkendte nøglebokse.

Ingen af de godkendte nøglebokse i oversigten hos Forsikring & Pension kan åbnes med en kode, men kræver derimod en nøgle at åbne, og derfor kan de ikke indfri det ønske om fleksibilitet, som netop er årsagen til, at virksomheder i første omgang vælger at gøre brug af en nøgleboks.

Nye løsninger kommer til

I markedet for nøglebokse bliver der produktudviklet, og der findes nøglebokse, der er udstyret med en alarm, som automatisk går i gang, når nøgleboksen bliver åbnet. De godkendte nøglebokse af denne type kræver dog stadig mekanisk åbning ved brug af nøgle.

Som virksomhed kan man også anskaffe sig en nøgleboks, hvor man skal bruge en app for at kunne åbne den.

Lige nu er det sådan, at alle de godkendte nøglebokse har solide og kraftige låsecylindere, der kræver en nøgle at åbne”

Bo Qvist | Afdelingschef I WTW’s sikringsafdeling

»Der findes lige nu ingen sikkerhedsgodkendte app-løsninger, men lad os håbe, at det blot er et spørgsmål om tid. Lige nu er det sådan, at alle de godkendte nøglebokse har solide og kraftige låsecylindere, der kræver en nøgle at åbne,« siger Bo Qvist.

Ud over krav til selve nøgleboksen er der – afhængigt af størrelsen på virksomhedens værdier – andre sikkerhedsforanstaltninger, der skal være styr på for at opnå forsikringsdækning i tilfælde af tyveri.

Elektronisk overvågning af virksomhed og nøgleboks

Inden for erhvervsforsikringer er der forskellige sikringsniveauer – fra niveau 10, som er det laveste, til niveau 60, som er det højeste, hvor der stilles flest krav til virksomhedens sikrings- og sikkerhedsforanstaltninger.

Virksomheder på sikringsniveau 10 skal være opmærksomme på, hvad der står i deres police fra forsikringsselskabet – der kan nemlig være indført særlige klausuler om brug af nøglebokse og nøgleskabe.

»Et eksempel på en virksomhed på sikringsniveau 10 med en klausul i policen er en virksomhed med 15 ansatte, der bruger containere til at opbevare produkter, materialer eller udstyr. De krav, der stilles til sikkerheden på disse containere, kan være skærpede i forhold til de øvrige krav, der stilles til virksomheden. Sådanne skærpede krav vil altid fremgå af en klausul i policen,« siger forsikringsmægler Henrik Isaksen fra WTW.

Virksomheder på sikringsniveau 10 skal sikre, at der er en forsvarlig og mekanisk aflåsning at deres bygninger og værdier. Virksomheder på højere sikringsniveauer skal også sørge for, at virksomheden er overvåget, og at der er installeret tyverialarm. I tilfælde af tyveri og indbrud kan forsikringsselskabet kræve dokumentation for, at sikkerhedskravene er blevet efterlevet, og det vil altså sige, at virksomheder, der er forsikret over sikringsniveau 10, skal opfylde krav til både mekaniske og elektroniske sikkerhedsforanstaltninger:

  • Mekaniske sikkerhedsforanstaltninger handler blandt andet om at gøre brug af sikkerhedsgodkendte låse og om at efterleve krav til placering og montering af låse, nøglebokse og nøgleskabe.
  • Elektroniske sikkerhedsforanstaltninger handler blandt andet om, at der skal være styr på overvågning af virksomhedens værdier (heriblandt nøglebokse og nøgleskabe) og installation af alarmsystemer.

Selvom de mekaniske sikkerhedsforanstaltninger er opfyldt, og den sikkerhedsgodkendte nøgleboks er blevet installeret i overensstemmelse med alle krav fra forsikringsselskabet, så kan der i tilfælde af hærværk eller tyveri ikke opnås forsikringsdækning, hvis de elektroniske krav til sikkerheden ikke også er opfyldt.

Virksomheder, der har deres forsikringsløsning gennem WTW, kan til hver en tid få rådgivning og vejledning om sikring og sikkerhed – og få en uvildig gennemgang og en samlet vurdering af, om virksomheden lever op til kravene i det aktuelle forsikringsselskab.

Se oversigten over mekaniske sikringsprodukter, som er registreret hos Forsikring & Pension

Download
Titel Filtype Filstørrelse
A key box is not a secure solution PDF .2 MB
Forfatter

Kommunikationskonsulent
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Denmark
Contact us