Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

En brand af hidtil usete dimensioner

Af Martin Wex | 12. December 2023

En stor brand i en etageejendom i Vanløse har understreget, hvor vigtigt det er for en ejerforening at have styr på, om beboerne er ejere eller lejere – og for beboerne at have den rette forsikring.
N/A
N/A

Fredag 25. marts 2022 udbrød der brand i tagkonstruktionen over opgang 6A i ejerforeningen Grøndalsbo på Grøndals Parkvej i Vanløse. Få timer senere stod alle 16 opgange i ejendommen i brand. Ingen kom noget til, men ejendommen brændte ned til grunden, og 130 familier stod med ét uden tag over hovedet.

WTW har været forsikringsmægler for Grøndalsbo gennem mange år, og forsikringsmægler Louise Finnerup fra WTW var derfor allerede samme dag i kontakt med både formanden og administratoren for Grøndalsbo for at sikre, at forsikringsselskabet fik den relevante information, og at beboerne blev hjulpet godt på vej.

»Der var jo heldigvis ingen personer, der kom noget til, så for os var det vigtigste at sikre, at forsikringsselskaberne var orienteret om branden, og at beboerne vidste, hvad de skulle gøre,« siger Louise Finnerup.

Om søndagen blev der afholdt stormøde på den lokale skole for alle beboere med deltagelse af både brandvæsen, politi, forsikringsselskaber og WTW, hvor Louise Finnerup havde mulighed for at informere om WTW’s rolle som bindeled mellem ejerforening og forsikringsselskab. Alle beboere havde efterfølgende mulighed for at tale med deres indboforsikringsselskab om, hvordan de skulle forholde sig i den nærmeste fremtid.

Rent forsikringsteknisk gælder der meget forskellige regler for ejere og lejere, når der sker så alvorlig en hændelse, at boligen bliver ubeboelig”

Louise Finnerup | Forsikringsmægler

»Det er en af de største brande i Danmark i nyere tid, hvor et stort antal mennesker meget pludseligt mistede deres hjem og en stor del af deres ejendele. Derfor har der også været rigtig mange virksomheder og offentlige myndigheder involveret, og det har været en stor opgave at skabe et fælles overblik og koordinere vores indsats. Vi har alle prøvet at håndtere brandskader før, men det her var af en hel anden dimension,« siger Louise Finnerup, der i en lang periode var fritaget for alle andre arbejdsopgaver for at kunne fokusere fuldt ud på at hjælpe ejerforeningen og de mange bekymrede beboere godt videre.

Ejer eller lejer

Grøndalsbo består udelukkende af ejerboliger, men da nogle af lejlighederne var fremlejet, var en af de helt store opgaver at få overblik over, hvem af beboerne der var henholdsvis ejere og lejere.

»Rent forsikringsteknisk gælder der meget forskellige regler for ejere og lejere, når der sker så alvorlig en hændelse, at boligen bliver ubeboelig. Og det er desværre også i de tilfælde, at det viser sig, hvorfor det er så vigtigt at have den rette forsikring,« siger Louise Finnerup.

Ejerforeningens ejendomsforsikring vil typisk erstatte eksempelvis genopførsel af ny bygning og boligejernes tab af huslejeindtægt, hvis lejligheden er udlejet. Derfor er det helt afgørende, at ejerforeningen har overblik over, hvor mange af foreningens boliger, der er udlejet, så forsikringssummen er tilpasset det reelle behov.

For beboernes vedkommende er der overordnet fem typer beboere med hvert deres forsikringsbehov:

  • Ejere, der selv bor i lejligheden og har en indboforsikring, får dækket deres mistede ejendele og deres udgifter til genhusning af deres eget forsikringsselskab.
  • Ejere, der selv bor i lejligheden, men ikke har en indboforsikring, får dækket deres udgifter til genhusning af ejerforeningens ejendomsforsikring. Deres ejendele er til gengæld ikke dækket.
  • Ejere, der har fremlejet lejligheden, får dækket deres huslejetab af ejerforeningens ejendomsforsikring, hvis de kan fremvise en gyldig lejekontrakt.
  • Lejere, der har en gyldig lejekontrakt og har en indboforsikring, får dækket deres mistede ejendele og får dækket deres udgifter til at blive genhuset af deres eget forsikringsselskab.
  • Lejere, der ikke har en indboforsikring, får ikke dækket hverken de mistede ejendele eller deres udgifter til genhusning.

Et detektivarbejde

Det har været lidt af et detektivarbejde at finde frem til de rette personer, og det har ikke været muligt at hjælpe alle beboere lige godt.

Det er vigtigt at være opmærksom på forsikringssummens størrelse, da mange forsikringstagere undervurderer, hvad deres indbo er værd”

Louise Finnerup | Forsikringsmægler

»Vi har brugt rigtig meget tid på at finde frem til de ejere, der har fremlejet deres lejlighed, og på at få dem til at indsende deres lejekontrakter, så de kan få dækket deres huslejetab. Det har lært os, hvor vigtigt det er at have et godt overblik over beboersammensætningen. Samtidig har vi nogle lejere, som ikke har en indboforsikring, og som nu har mistet alt, og det er naturligvis en meget ulykkelig situation,« siger Louise Finnerup og opfordrer alle – både ejere og lejere – til at være grundige i deres valg af forsikring og nøje opmærksomme på forsikringens betingelser.

»Der kan være stor forskel på, hvor længe udgifterne til genhusning er dækket af forsikringen. Det kan være alt fra 12 måneder til ubegrænset, og det har naturligvis stor betydning, når ens bolig bliver ubeboelig i længere tid. Det er også vigtigt at være opmærksom på forsikringssummens størrelse, da mange forsikringstagere undervurderer, hvad deres indbo er værd, og derfor har en for lav forsikringssum. Og så er det ikke hele det økonomiske tab, der er dækket, hvis man mister alle sine ejendele i eksempelvis en brand,« siger Louise Finnerup.

Godt samarbejde

Ejerforeningen Grøndalsbo har sin bygningsforsikring hos Købstædernes Forsikring, og Louise Finnerup har derfor fra første dag haft et meget tæt samarbejde med forsikringsselskabets medarbejdere.

»Vi har haft et virkelig godt samarbejde med Købstædernes Forsikring, som gennem hele processen har været en værdifuld sparrings- og samarbejdspartner – og det er min klare oplevelse, at de har strukket sig langt for at hjælpe beboerne bedst muligt,« siger hun.

Forsikringsselskabet erstatter det, der var før, men man er jo nødt til at følge de byggereglementer, der gælder i dag”

Louise Finnerup | Forsikringsmægler

Ejendommen på hjørnet af Godthåbsvej og Grøndals Parkvej skal nu gennemføres i sin oprindelige stand for forsikringsselskabets regning, og det ventes at koste op imod 300 millioner kroner. Den nye bygning bliver dog ikke helt magen til den gamle, da der er sket en del på bygningsområdet, siden den oprindelige bygning stod færdig i 1938.

»Forsikringsselskabet erstatter det, der var før, men man er jo nødt til at følge de byggereglementer, der gælder i dag. Derfor kommer den nye bygning udefra til at ligne den gamle, men som noget nyt kommer der til at være både elevatorer og tykkere vægge, og derfor kommer lejlighederne indvendigt til at blive mindre end før,« siger Louise Finnerup.

Årsagen til branden kendes ikke, men ifølge Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) var det mangelfuld brandsikring – især på loftet – der var skyld i, at branden så hurtigt bredte sig til hele ejendommen.

Download
Titel Filtype Filstørrelse
A fire of unprecedented proportions PDF .2 MB
Author

Head of Client Communication
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Real Estate Denmark
Contact us