Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

De private overenskomster er på plads

Af Martin Wex | 24. Maj 2023

Overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked er blevet vedtaget, og det giver lønmodtagerne en række nye løn- og ansættelsesvilkår.
N/A
N/A

600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked har fået ny overenskomst, efter at både arbejdsgivere og lønmodtagere har stemt ja til det fremlagte mæglingsforslag. Dermed er der udsigt til nye løn- og ansættelsesvilkår for lønmodtagere, der er omfattet af aftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation.

De nye overenskomster er trådt i kraft med virkning fra 1. marts 2023 og gælder i to år.

»Overenskomstforhandlingerne har skabt en række forbedringer for lønmodtagerne – og det handler ikke kun om mere i løn, men i høj grad også om pension. På industriens område er det aftalt, at lønmodtagerne fremover skal betale mindre til deres pensionsopsparing af egen lomme, og at de skal have større mulighed for at vælge eksempelvis fridage fremfor løn, hvis de ønsker det,« siger forsikringsmægler Lars Rusom fra WTW.

Overenskomstfornyelsen omfatter et bredt spektrum af faggrupper inden for blandt andet industrien, byggebranchen, detailhandlen og finanssektoren. Industriens overenskomst indeholder to ændringer, som er relevante for medarbejdernes pensionsopsparing:

  • Ændret fordeling af pensionsbidraget mellem arbejdsgiver og medarbejder
  • Større indbetaling til Fritvalgs Lønkontoen

Industriens overenskomster er de toneangivende på det private arbejdsmarked, og disse ændringer er derfor også at finde i flere af de øvrige overenskomster.

Ændret fordeling af pensionsbidraget

Den månedlige indbetaling til medarbejdernes firmapensionsordning bliver ændret, så arbejdsgivernes bidrag stiger med to procentpoint, mens lønmodtagernes bidrag tilsvarende falder med to procentpoint. Det betyder i praksis, at arbejdsgivernes bidrag på industriens område stiger fra 8 til 10 procent, mens lønmodtagernes bidrag falder fra 4 til 2 procent. Dermed fortsætter det samlede pensionsbidrag uændret, mens medarbejderne får udbetalt to procent mere i løn.

Ændringen træder i kraft 1. juni 2023.

Hvis den enkelte medarbejder fortsat ønsker at indbetale 4 procent af sin løn, så skal de 2 procent, der fremover ikke længere er obligatorisk, indbetales som et frivilligt bidrag.

Større indbetaling på Fritvalgs Lønkontoen

Beløbet, der bliver indsat på den såkaldt Fritvalgs Lønkonto, stiger på industriens område fra 7 til 9 procent af lønnen og giver dermed lønmodtagerne endnu bedre mulighed for selv at vælge, om pengene på kontoen skal udbetales som løn, eller om de skal indbetales på pensionsopsparingen eller konverteres til børneomsorgsdage eller seniorfridage.

Ændringen træder i kraft pr. 1. marts 2024.

Download
Titel Filtype Filstørrelse
Private collective agreements are in place PDF .2 MB
Forfatter

Head of Client Communication
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Denmark
Contact us