Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Forsikringsmarkedet på vej mod lysere tider

Af Martin Wex | 25. Oktober 2022

WTW’s Markedsrapport 2022 fortæller om et forsikringsmarked i bedring, men også om en ny virkelighed med høj inflation og stigende renter.
Corporate Risk Tools and Technology|Cyber Risk Management|Financial, Executive and Professional Risks (FINEX)|Marine|Insurance Consulting and Technology
N/A

Stagnerende priser, større konkurrence og rigeligt med kapacitet. Det er det generelle billede af forsikringsmarkedet i 2022. Dermed er der spæde tegn på en opblødning af det meget hårde forsikringsmarked, der har kendetegnet de senere år. Opblødningen er dog på ingen måde ensbetydende med, at det er blevet lettere at tegne forsikring, da forsikringsmarkedet er påvirket af den høje inflation og de stigende renter, og fordi forsikringsselskaberne stiller nye krav til virksomhederne.

Virksomhedens målrettede indsats for at dokumentere og reducere risikoen er ofte en forudsætning for, at der overhovedet kan tegnes forsikring.”

Jesper Danvad | Chief Broking Officer

»Stort set alle forsikringsselskaber stiller i dag høje krav til virksomhederne om at arbejde proaktivt med forebyggelse og kræver meget detaljeret og fyldestgørende dokumentation , så forsikringsselskabet kan foretage en præcis vurdering af risikoen. Virksomhedens målrettede indsats for at dokumentere og reducere risikoen er ofte en forudsætning for, at der overhovedet kan tegnes forsikring – og at forsikringspræmien er til at betale,« siger Chief Broking Officer Jesper Danvad fra WTW.

WTW’s Markedsrapport 2022 indeholder en overordnet analyse af forsikringsmarkedet i lyset af de mange nye udfordringer, der i løbet af i år har ramt virksomheder i alle brancher – ikke mindst den historisk høje inflation, energikrisen og forsyningskrisen, der blandt andet har skabt mangel på træ, stål og elektronik. Det er udfordringer, som også har betydning for forsikringsselskabernes risikovurdering – og dermed får indflydelse på præmier og betingelser.

»Forsyningskrisen gør det både sværere og dyrere at skaffe reservedele, og derfor bliver det ikke kun dyrere at udbedre en skade, det tager også væsentlig længere tid. Det har indvirkning på blandt andet bygningsskader, motorskader, ansvarsskader og driftstab – og det påvirker naturligvis forsikringsselskabernes omkostninger,« siger Jesper Danvad.

Fortsat hårdt marked for cyberforsikring

Markedsrapporten tager temperaturen på 13 centrale forsikringsmarkeder, og det er ikke alle markeder, der har udviklet sig gunstigt fra 2021 til 2022. Især markedet for cyberforsikring udvikler sig fortsat i en mindre heldig retning.

»Der har været en markant stigning i både antallet af skader og i det samlede tab per skade, og det har påført forsikringsbranchen massive tab. Derfor har vi set voldsomme prisstigninger, højere selvrisici og ændrede dækningsomfang. Vi oplever også, at forsikringsselskaberne i flere tilfælde vælger at afvise et ønske om at tegne forsikring, hvis virksomheden ikke har gjort nok for at beskytte sit netværk mod uautoriseret adgang,« siger Cyber Specialist Mathias Bauch fra WTW og påpeger, at der trods alt også er grund til forsigtig optimisme.

»Vi begynder at kunne ane de første spæde solstrejf i horisonten, i takt med at danske virksomheder øger deres overordnede it-modenhed, og at forsikringsselskaberne begynder at skabe balance mellem skadeudgifter og præmieindtægter. Det giver tro på en fremtid med mere forudsigelige og stabile priser,« siger Mathias Bauch.

WTW har netop lanceret WTW Cyber Defender, der tilbyder hjælp til at forstå, forsikre og håndtere cyberrisici. WTW Cyber Defender er udviklet i samarbejde med Truesec, der er specialist i cybersikkerhed.

Forebyggelse frem for forsikring

Analysen af de 13 forsikringsmarkeder beskriver udviklingen fra 2021 til 2022, men sætter også fokus på de muligheder, virksomhederne har for at reducere risikoen og opnå bedre priser og betingelser. Det handler i høj grad om gennemtænkt og veldokumenteret forebyggelse – en indsats, der kræver grundige analyser og relevante værktøjer.

»Alle har en interesse i at undgå skader, og derfor tager vores rådgivning altid udgangspunkt i, hvordan vi kan hjælpe vores kunder med at forebygge skader og begrænse tab. Vi oplever da også en markant stigende interesse for analyser og værktøjer, der kan minimere risikoen for skader og skabe det mest optimale beredskab, hvis skaden alligevel sker. Det handler grundlæggende om at være godt forberedt på det, man ikke ønsker sker, hvilket kan vise sig at være en rigtig god investering, når skaden sker,« siger Executive Vice President Torben Højlund fra WTW.

Han påpeger samtidig, at WTW’s risikoanalyser ikke kun virker forebyggende, men også er et vigtigt værktøj i dialogen med forsikringsselskabet, fordi de giver et præcist billede af risikoen – og dermed er med til at sikre, at virksomheden får den rette dækning til den rette pris.

WTW’s risikoanalyser findes i forskellige former og udgaver, der passer til alle typer og størrelser af virksomheder.

Download
Titel Filtype Filstørrelse
The insurance market is headed for brighter days PDF .2 MB
Markedsrapport 2022 PDF 3.1 MB
Forfattere

Head of Client Communication
email E-mail

Simple booklet

Markedsrapport 2022

WTW’s har analyseret udviklingen på 13 centrale forsikringsmarkeder i 2022

Contact us