Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Pensionsmarkedet er i opbrud

Af Martin Wex | 9. Februar 2022

Finanstilsynet har udsendt en ny bekendtgørelse, der på lidt længere sigt kan skabe markante ændringer af det danske pensionsmarked.
N/A
N/A

En holdbar forretningsmodel. Det er kravet fra Finanstilsynet, der har udsendt en ny bekendtgørelse om pensionsselskabernes prissætning af syge- og ulykkesforsikringer. Indtil nu har fire af de kommercielle pensionsselskaber – AP Pension, Danica Pension, PFA og Velliv – kørt med underskud i milliardklassen på regnskabet for syge- og ulykkesforsikring – underskud, der er blevet dækket ind af indtægter fra andre forretningsområder.

Men det skal være slut nu, hvis det står til Finanstilsynet, der kræver særskilte opgørelser over indtægter og udgifter for henholdsvis forsikringspakken og pensionsopsparingen.

»Fremover skal selskaberne have holdbare forretningsmodeller i begge forretningsområder, så hvert forretningsområde hviler i sig selv,« siger vicedirektør Carsten Brogaard fra Finanstilsynet.

Forundring og skepsis

WTW ser på bekendtgørelsen med forundring og en vis portion skepsis, da det umiddelbart er svært at se, hvordan de nye regler kommer til at gavne virksomhederne og deres medarbejdere.

»Vi er overraskede over, at en offentlig myndighed vælger at gribe ind og regulere prissætningen på et konkurrenceudsat marked, og det undrer os, at man – når man nu vælger at gribe ind – ikke stiller krav om større åbenhed og transparens om investerings- og administrationsomkostningerne på opsparingssiden, hvor der i dag er en lang række skjulte omkostninger, som bidrager meget væsentligt til pensionsselskabernes overskud,« siger Chief Placement Officer Erik Kongsted fra WTW.

Den nye bekendtgørelse indeholder dog ingen ændrede krav til pensionsselskabernes forretningsmodeller på pensionssiden, selv om et bedre indblik i de reelle omkostninger kunne være med til at skabe en øget konkurrence og dermed lavere priser for både virksomhederne og deres medarbejdere.

Pensionsselskaberne kommer til at vinde på det her, mens den enkelte medarbejder kan stå tilbage som taberen”

Erik Kongsted
Chief Placement Officer

»Pensionsselskaberne har ikke haft noget imod at vise deres store underskud på forsikringsdriften, men de har til gengæld været meget tilbageholdende med at åbne de bøger, der viser, hvor meget de tjener på kapitalforvaltningen. Vi frygter derfor også, at den nye bekendtgørelse vil føre til markant højere forsikringspriser, men stort set uændrede priser på investering og administration af medarbejdernes opsparing – og dermed bliver det sandsynligvis pensionsselskaberne, der kommer til at vinde på det her, mens den enkelte medarbejder kan stå tilbage som taberen,« siger Erik Kongsted.

Større konkurrence i fremtiden

På den lidt længere bane har Erik Kongsted dog en forventning om, at de stigende forsikringspriser – og forventeligt større overskud hos pensionsselskaberne – vil øge konkurrencen på markedet og bane vejen for en opsplitning af pensionsordningen i en forsikringspakke og en pensionsopsparing, så de to produkter kan købes af forskellige leverandører.

»Vi har i dag et meget smalt marked med kun fem-seks kommercielle pensionsselskaber, der tilbyder samlede løsninger. I fremtiden vil vi se flere leverandører, der er specialiserede i enten forsikring eller pension – eksempelvis Euro Accident på forsikringssiden og Nordnet og Pensions på pensionssiden – så virksomhederne får flere valgmuligheder. Det vil drive priserne ned og føre til endnu bedre vilkår og betingelser,« siger Erik Kongsted.

Den nye bekendtgørelse er trådt i kraft 1. januar 2022 og vedrører alene aftaler, der er indgået efter denne dato. WTW står klar med råd og vejledning til alle kunder, der ønsker at få mere at vide om, hvad de nye regler kommer til at betyde for dem og deres medarbejdere.

Download
Titel Filtype Filstørrelse
The pension market is in turmoil PDF .4 MB
Forfatter

Head of Client Communication
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Denmark
Contact us