Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Fem forbedringer af pensionsopsparingen

Af Kristine Seest | 9. December 2019

Willis Towers Watson hjælper hvert år mange tusinde kunder med at få gennemgået og optimeret deres pensionsopsparing. Rådgivningen tager altid udgangspunkt i den enkeltes behov og situation – alligevel er der gengangere i de forbedringer, der typisk bliver foretaget.
Retirement
N/A

Der er ikke to pensionsopsparinger, der er helt ens, og der bliver altid taget udgangspunkt i den enkelte person, når Willis Towers Watson hvert år hjælper mere end 20.000 kunder med at optimere deres opsparing. Selvom forskellighederne er mange, er der også gengangere i de scenarier, hvor en pensionsopsparing bliver forbedret som led i rådgivningen.

Her er fem af de mest typiske scenarier.

1. Der betales for meget i administration

Har der været flere forskellige arbejdspladser gennem karrieren, er der stor sandsynlighed for, at der også er blevet sparet op i flere forskellige pensionsselskaber. Når der spares op i en firmapensionsordning, er det den pågældende arbejdsgiver, der vælger, hvilket pensionsselskab der skal administrere ordningen.

»Vi hjælper ofte med at samle opsparingen, hvis der over tid er blevet startet flere pensionsopsparinger. Når der er mange ordninger, er der også mange selskaber, der skal have penge for at administrere. Så ved at samle pensionsordningerne kan de årlige omkostninger til administration af opsparingen reduceres, og det betyder, at kunden kan få værdi af en større del af sin opsparing,« siger pensionsrådgiver Pernille Nielsen fra Willis Towers Watson.

Anbefaling: Undersøg om flere pensionsopsparinger med fordel kan samles

2. Pensionsordningerne er ikke justeret til alderen

Alderen har betydning for, hvilken opsparing og hvilke forsikringer, der er de bedste. I mange tilfælde er det en god ide at revurdere sine ordninger for at sikre, at både forsikringer, opsparinger og opsparingsrisiko passer med ens alder og livssituation.

»Der er mange, der har en eller flere pensionsopsparinger stående i mange år, som de ikke har ændret på, siden de startede den op. En opsparing kan være startet i en ung alder, hvor der er længe til pensionen, og hvor det har givet mening at have en høj risiko. Men jo tættere vores kunder kommer på pensionsalderen, desto større bliver behovet for at nedsætte risikoen for et negativt afkast. Alligevel oplever vi ofte, at kunderne ikke har forholdt sig til deres risiko, før de kommer til møde med os,« siger pensionsrådgiver Jan Liechti fra Willis Towers Watson.

Anbefaling: Få klarhed over, om dine ordninger passer til din nuværende alder og situation.

3. Der bliver givet afkald på fleksibiliteten

Mange mennesker har en udbetalingsrettighed tilknyttet til deres pensionsopsparing – en rettighed, der giver mulighed for at få udbetalt sin pension enten som 60-årig eller fem år før den officielle folkepensionsalder. Udbetalingsrettigheden kan også give mulighed for at få udbetalt sin pension som et supplement til lønnen, hvis man ønsker at gå ned i tid de sidste år på arbejdsmarkedet.

Pensionsopsparinger, der er oprettet efter 1. januar 2018, kan tidligst udbetales, når der er mindre end tre år til folkepensionsalderen. Det er dog muligt at bevare udbetalingsrettigheden, når man overgår til en ny pensionsopsparing, hvis man overfører sin tidligere opsparing til det nye pensionsselskab. Hvis opsparingen ikke bliver overført, er det kun den ældre pensionsopsparing, der kan udbetales som 60-årig eller fem år før pensionsalderen, og det kan betyde, at der ikke er lige så meget fleksibilitet, som der ellers kunne være.

Anbefaling: Undersøg om du med fordel kan overføre din tidligere opsparing til dit nye pensionsselskab

4. Drømmene er baseret på fællesøkonomi

Man skal være opmærksom, hvis man gennem flere år har vænnet sig til, at ens økonomi og forbrug er baseret på, at ens partner tjener og sparer flere penge op end en selv. »Du skal lade være med at tro, at din partner hjælper dig,« så tydeligt plejer Pernille Nielsen at udtrykke det, når hun rådgiver i planlægning af pension.

»I rådgivningen kommer vi tit til at tale om drømmene for den tilværelse, der begynder, når arbejdet stopper. Det kan være langt ude i fremtiden, og derfor kan der også nå at ske rigtig mange ændringer i forhold til det liv, man lever i dag. Og der husker jeg kunderne på, at de ikke skal basere deres pensionstilværelse på partnerens økonomi og opsparing. En pensionsopsparing er en individuel opsparing, der skal give økonomisk tryghed, uanset hvad der kommer til at ske,« siger Pernille.

Anbefaling: Planlæg din pensionsopsparing med forbehold for, at der kan ske ændringer i dit liv

5. Opsparingen matcher ikke ønsket om en grøn investering

Willis Towers Watsons pensionsrådgivere oplever, at der er flere, der interesserer sig for, hvordan deres indbetalinger til pensionsopsparingen bliver investeret – og de ønsker, at deres opsparing både varetager deres egne og miljøets interesser.

»Vi oplever, at miljø og bæredygtighed fylder mere og mere i bevidstheden hos de kunder, vi rådgiver. Mange vil gerne have indflydelse på, hvad deres opsparingsmidler bliver investeret i. Og det er også et område, hvor vi ser, at selskaberne tilbyder nye muligheder. Men igen – det kræver et aktivt og personligt valg at få sine opsparingsmidler placeret i en ordning med en grønnere profil, og det kan vi naturligvis hjælpe med,« siger Jan Liechti.

Anbefaling: Undersøg hvilke opsparingsprodukter dit pensionsselskab tilbyder inden for rammerne af din pensionsordning.

Hvis du ønsker at høre om dine muligheder for at få uvildig pensionsrådgivning, kontakt: 

Willis Towers Watson Denmark
email E-mail

Forfatter

Kommunikationskonsulent
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Firmapensionsordning Denmark
Contact us