Skip to main content
main content, press tab to continue
Rešenje

Budućnost poslovanja

Digitalna transformacija radnog mesta, sve kraće vreme upotrebljivosti veština i porast ekonomije nezavisnih pružalaca usluga ruše tradicionalne predstave o radu i poslovima. Kompanija WTW pomaže kompanijama da pronađu svoj put u promenljivom svetu poslovanja kroz kombinaciju konsultantskih usluga, vlasničkih podataka i softvera.

Kontaktirajte nas

Nalazimo se na početku četvrte industrijske revolucije koja naslućuje trajnu promenu sveta poslovanja. Da li je vaša organizacija spremna?

Eksponencijalni porast kompjuterske snage značajno transformiše poslovanje, zamagljujući granice između fizičkog, digitalnog i biološkog sveta. Naučna dostignuća u oblastima kao što su veštačka inteligencija i robotika mnogo su dramatičniji u poređenju sa prethodnim revolucijama. Njihov uticaj se već oseti u skoro svim delatnostima i svim državama kroz značajan uticaj na rad i poslove. Ovi efekti su u rasponu od značajnog povećanja broja poslova do premeštanja poslova, od povećane produktivnosti rada do rastućeg jaza između neophodnih veština.

U digitalno izmenjenom radnom mestu, poslovi se razlažu na individualne zadatke koji se mogu dodeliti zaposlenima ili kadrovima van kompanije, lociranim bilo gde u svetu, odnosno podeliti između ljudi i mašina tako da se posao obavi na najefikasniji i najproduktivniji način.

Suočavanje sa izazovima novog radnog ekosistema

Naša ponuda za budućnost poslovanja pomaže organizacijama da upravljaju kako, gde i ko obavlja posao, uključujući automatizaciju. Ona zadovoljava zahteve za nove načine rada kroz identifikovanje novih veština i pokretača za angažman svih vaših kadrova: zaposlenih, nezavisnih zastupnika i radnika po ugovoru o delu.

Pružamo pristupe i alate koji vam pomažu da se suočite sa kritičnim izazovima koji se odnose na budućnost poslovanja:

  • Ispitivanje poslovanja: Procena rada u vašoj organizaciji s ciljem razlaganja izabranih poslova i analiziranja novih poslovnih alternativa.
  • Strategija poslovanja: Definisanje načina na koji će se novo poslovanje obavljati (npr. kombinovanje poslova, veštačke inteligencije i robotike).
  • Arhitektura poslovanja: Razvoj osnovne strukture i slojevitog pristupa poslovima, radu i proceni veština.
  • Tržište kadrova: Kreiranje platformi za neometano usklađivanje kadrova unutar i van organizacije sa novim poslovanjem.
  • Mogućnosti prekvalifikacije: Obezbeđenje kontinuirane prekvalifikacije kadrova u skladu promenljivim potrebama.
  • Ukupna vrednost za kadrove: Usklađivanje naknada sa promenljivim zahtevima za veštinama i sredstvima za obavljanje posla radi angažovanja svih vrsta kadrova, zaposlenih u kompaniji i spoljnih saradnika.

Nova očekivanja od rukovodstva

Kako tehnologija kontinuirano menja radno mesto, rukovodioci treba da pokažu vođstvo u periodima neizvesnosti i promene bez formalnih ovlašćenja koja proizilaze iz upravljanja zaposlenima u tradicionalnoj organizaciji. Pri tome, kadrovska služba igra ključnu ulogu tako što kroz saradnju sa rukovodiocima i menadžerima pronalazi najbolje načine za obavljanje posla u uslovima tehnološkog napretka i veće dostupnosti različitih vrsta poslova.

Pomažemo organizacijama da razviju liderske veštine neophodne za uspeh u novom radnom ekosistemu. Takođe, pružamo alate i obuku u različitim oblastima, od obezbeđivanja kadrova do upravljanja učinkom u svrhu privlačenja, angažovanja i zadržavanja kadrova u celom spektru poslovnih angažmana.

Prilika

U kompaniji WTW, izazovima koji se odnose na budućnost poslovanja prilazimo sa osećajem neostvarenog potencijala zasnovanog na činjenicama i istraživanju. Pravimo iskorak u odnosu na uzbunjujuću retoriku o automatizaciji radnog mesta, pomažemo organizacijama u istraživanju načina na koje saradnja između čoveka i mašine može da doprinese većoj produktivnosti pri čemu često za rezultat ima novo i ugodnije radno okruženje za ljude.

Contact us