Skip to main content
main content, press tab to continue
Rešenje

Kreditno osiguranje, osiguranje od političkih rizika i terorizma

Tim odeljenja za finansijska rešenja kompanije WTW nudi usluge posredovanja u transakcijama na tržištu kreditnog osiguranja, osiguranja od političkih rizika i terorizma. Naši klijenti su međunarodne banke, lizing kompanije, posrednici u trgovini primarnim robama, izvozno kreditne agencije i multinacionalne korporacije.

Kontaktirajte nas

Isporučivanje dokazanih rešenja

Tim za finansijska rešenja kompanije WTW nudi usluge posredovanja u transakcijama na tržištu kreditnog osiguranja, osiguranja od političkih rizika i terorizma. Imamo tradiciju dužu od 40 godina i pružamo pristup globalnim tržištima osiguranja u realnom vremenu preko naših timova smeštenih u Londonu, Parizu, Njujorku, Čikagu, Los Anđelesu, Sao Paolu, Kopenhagenu, Dubaiju, Singapuru, Sidneju, Hong Kongu, Tokiju i Vašingtonu D.C. Više od 130 kolega koji su profesionalci u svom poslu dolaze iz različitih oblasti interesovanja, uključujući preuzimanje rizika, korporativno i investiciono bankarstvo, pravo i knjigovodstvo i pružaju našim klijentima namenski osmišljena rešenja i stručna znanja.

Ulažemo vreme i resurse u razumevanje poslovanja svakog od naših klijenata, kao i ekonomskih i kreditnih rizika vezanih za poslovno delovanje u svetu u kom se geopolitičke pretnje i propisi neprestano menjaju.

Naše stručne oblasti su:

 • Finansijske institucije
  Finansijske institucije širom sveta koriste naša stručna znanja iz oblasti neizmirenih dugovanja, trgovinskih kredita, političkih rizika i političkog nasilja. To uključuje i osiguranje od terorizma.
 • Izvozno kreditne agencije, multilateralne organizacije i razvojne banke
  Naša namenski osmišljena rešenja omogućavaju izvozno kreditnim agencijama, multilateralnim organizacijama i razvojnim bankama pristup osiguravajućim proizvodima prilagođenim svim njihovim zahtevima.
 • Kompanije i investitori
  Naši posrednici u osiguranju koriste sveobuhvatni komplet proizvoda koji pružaju pokriće kako za osobe tako i za organizacije u raznovrsnim scenarijima, od rizika trgovinskih kredita do političkih rizika i političkog nasilja.
 • Posrednici u trgovini primarnim robama
  U uskoj saradnji sa posrednicima u trgovini primarnim robama, razumemo kompleksnu prirodu rizika na ovom tržištu.
 • Investitori i zakupodavci u avio transportu
  Kompanija WTW je pionir u osiguranju od potencijalne odgovornosti u avio transportu osmišljenom da zaštiti investitore i zakupodavce u slučaju da nije moguće aktivirati polisu osiguranja avio prevoznika za određeno potraživanje. Takođe pomažemo klijentima da pristupe vlasničkom osiguranju koje pruža primarno pokriće za vazduhoplove koji više nisu obuhvaćeni ugovorima o zakupu ili finansiranju ili su u postupku povrata vlasništva. Naši stručnjaci usko sarađuju sa Odeljenjem za vazdušno-kosmičku industriju, ali deluju nezavisno od njega kako bi se omogućilo minimiziranje i upravljanje potencijalnim sukobima interesa.
 • VAPOR – analitika rizika
  Ovo je jedinstveni analitički alat koji kompanijama omogućava da procene finansijski uticaj političkih rizika za određenu granu delatnosti i državu, izraženo u dolarskoj vrednosti. VAPOR kombinuje snagu Oxford Analytica geopolitičke analize i iskustvo kompanije WTW u političkim rizicima i obuhvata šest ključnih oblasti političkih rizika, u 14 grana delatnosti i preko 160 država, uz redovno ažuriranje procena rizika.
 • Potraživanja
  Počev od 2008. godine, naši specijalizovani timovi za potraživanja su pomogli pravovremenu i potpunu naplatu preko milijardu dolara u potraživanjima vezanim za kreditne i političke rizike. Njihova stručna znanja nam pomažu da provedemo klijente kroz ceo postupak, od obaveštenja o nastaloj šteti preko obrade štete do naplate potraživanja.
Contact us