Skip to main content
main content, press tab to continue
Rešenje

Alati i tehnologije za korporativne rizike

Naša ponuda digitalnih usluga pojednostavljuje vaše zadatke upravljanja rizicima i pruža vam informacije koje su vam potrebne da biste bili uspešni. Naši kvantitativni i dijagnostički podaci promeniće način na koji posmatrate rizik i osnažiti menadžere rizika da optimiziraju mehanizme prenosa rizika i utiču na strategiju korporacije.

Kontaktirajte nas

Četvrta industrijska revolucija je započela, a kompanija Willis Towers Watson ima predvodničku ulogu u novim trendovima. Uz naše komplete alata, pristupamo velikim podacima i veštačkoj inteligenciji da bismo pružili uvide i omogućili ostvarivanje vrhunskih rezultata. Ovi alati će transformisati način na koji posmatrate rizike i pojednostaviti vaše zadatke upravljanja rizicima i osnažiti odvažne menadžere rizika za postizanje uspeha kroz optimizovanje prenosa rizika i uticaj na korporativnu strategiju.

Kvantitativni alati

Naši alati kreiraju delotvorne finansijske izlaze i podržavaju naprednu saradnju između funkcija upravljanja rizikom i finansija i višeg rukovodstva. Možemo precizno da prilagodimo vaše izlaze i izvršimo virtuelnu analizu bezmalo neograničenog broja scenarija u realnom vremenu, na vašem telefonu, tabletu ili bilo kojem povezanom uređaju.

Holistički pristup

Kvantifikacija za sopstvena osiguravajuća društva

Omogućava procenu izvodljivosti za sopstveno osiguravajuće društvo i pomaže u izboru najbolje lokacije sedišta za vaše jedinstvene potrebe, kao i za sprovođenje neophodne finansijske i dubinske analize

Dinamički TCOR

Predstavlja holistički, jezgrovit pregled vašeg ukupnog troška za rizik koji se može osigurati (total cost of insurable risk, TCOR) za sve klase osiguranja

Optimizator rizika

Koristi naša stručna znanja o posredovanju u osiguranju za ocenjivanje vaše strategije osiguranja i poređenje sa hiljadama utrživih alternativa

Pregled tolerancije na rizike

Kolaborativni alat za finansijsku analizu koji pruža jasan i prilagođen pregled otpornosti na rizike širom vaše organizacije i omogućava vam da formulišete integrisani stav o otpornosti na rizike

FINEX

Kvantifikacija sajber rizika

Najnovija inovacija u oblasti predviđanja sajber rizika koja omogućava procenu ukupnog potencijala gubitaka izazvanih sajber napadima uz podršku odlučivanju u svrhu optimizacije strategije upravljanja rizikom

Kvantifikacija odgovornosti direktora i službenika

Sofisticirani postupak prediktivnog modeliranja koji omogućava procenu ukupnog potencijala gubitaka usled odgovornosti direktora i službenika uz podršku odlučivanju u svrhu optimizacije strategije upravljanja rizikom

Kvantifikacija odgovornosti za prakse na radnom mestu

Omogućava procenu gubitaka za bilo koju kombinaciju odgovornosti: odgovornost za prakse na radnom mestu, odgovornost za naknade i radno vreme te odgovornost direktora i službenika u privatnim/neprofitnim organizacijama

Odštetno osiguranje

Kvantifikacija kolaterala

Naš sistematični pristup tržišnom angažmanu i ugovaranju vašeg kolaterala za odštetno osiguranje

Dinamičko predviđanje za odštetno osiguranje

Generiše preporuke za program odštetnog osiguranja vaše organizacije

Imovina

Kvantifikacija imovine

Kvantifikuje vaš globalni potencijal za gubitak imovine, kako za katastrofalne tako i za opasnosti koje nisu povezane sa katastrofama

Dijagnostika

Identifikacija rizika i neefikasnosti koji sačinjavaju vaš potencijal za gubitke.

Holistički pristup

Analitička analiza komparativnih grupa

Referentna analiza kao deo analitičkog postupka za klijente s fokusom na rizike i marketinške percepcije

FINEX

 
Dijagnostika profila za sajber rizike

Identifikuje pretnje u vezi sa sajber napadima s kojima se suočava vaša organizacija

Globalna dijagnostika opasnosti

Procenjuje portfelj vaše imovine u svrhu procene izloženosti prirodnim katastrofama

Odštetno osiguranje

Dijagnostika radničkih kompenzacija

Procena usmerena ka pronalaženju rešenja namenjena za ocenjivanje efikasnosti vašeg rukovanja odštetnim zahtevima

Usluga

Naše aplikacije upravljaju vašim poslovnim politikama, podržavaju komunikaciju i deljenje dokumenata te pomažu da dubinski razumete svoj portfelj upravljanja rizicima, sve u okviru Centralne platforme za informisanje o rizicima dostupne 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, kojoj klijenti mogu pristupiti preko računara, tableta ili pametnog telefona.

Holistički pristup

Informisanje o rizicima - uvezana platforma

Veća efikasnost i usluge zasnovane na deljenju dokumenata, upravljanju kontaktima, deljenom kalendaru i probranim vestima putem naše bezbedne platforme za saradnju

Informisanje o rizicima - tržišna sigurnost

Ovaj bezbedni, prilagođeni i interaktivni sistem zasnovan na vebu pruža detaljne ažurirane informacije o subjektima osiguranja uključujući opsežne preglede ključnih podataka, informacije o rejtingu i informacije dobijene nezavisnim istraživanjem

Informisanje o rizicima - sažetak poslovne politike

Pratite informacije o politici osiguranja u svrhe nadzora i izveštavanja o politikama koje donosi kompanija Willis Towers Watson i drugi posrednici u osiguranju

Uz naše napredne alate za upravljanje rizicima, bićete u dobroj poziciji da upravljate aktuelnim rizicima i identifikujete dolazeća izlaganja.

Contact us