Skip to main content
Rešenje

Zdravstveno osiguranje i benefiti

U kompaniji WTW koristimo naša sveobuhvatna stručna znanja, istraživanja, analitiku i resurse u celom spektru zdravstvenih benefita da bismo poslodavcima pružili strateški uvid, inovacije i vodeći položaj.

Kontaktirajte nas

Pomažemo našim klijentima da ostvare ukupnu efikasnost programa, isplativost i konkurentnost nudeći delotvorne i visoko vrednovane zdravstvene i grupne benefite svojim organizacijama i zaposlenima.

Pomažemo vam da razumete različite segmente Vaše populacije i njihove lične puteve ostvarivanja zdravstvene zaštite radi procene prepreka s kojima se susreću i mogućnosti za unapređenje.

Naše usluge se odnose na ključna pitanja sa kojima se suočavaju poslodavci svih veličina u nastojanju da bolje odgovore na potrebe zaposlenih:

  • Strateški i finansijski menadžment
  • Troškovi, vrednosti i mogućnost pristupa zdravstvenoj nezi
  • Integrisano blagostanje
  • Izbor, personalizacija i iskustva zaposlenih

Strateški i finansijski menadžment

Strategija, osmišljavanje, participacija i realizacija benefita moraju da evoluiraju kako bi zadovoljili strateške ciljeve poslodavaca i potrebe radne snage koja se menja, i kako bi se uskladili sa vrednostima organizacije. Pomažemo vam da razmotrite zdravstvene benefite u kontekstu ukupne vrednosti za zaposlene (Employee Value Proposition, EVP) i razvijete strategiju koja je aktivna i prilagođena ritmu promena.

Merimo i analiziramo podatke o Vašoj zdravstvenoj zaštiti da bismo razumeli zdravstvene karakteristike Vaše populacije i razvili odgovarajuće strategije i inicijative koje će podržati i omogućiti ostvarivanje zacrtanih ciljeva u oblasti zdravstvene zaštite.

Analiziramo učinke Vaših planova zdravstvenog osiguranja, na nacionalnom nivou i na ključnim lokacijama, kako bismo procenili mogućnosti i identifikovali nedostatke koji umanjuju vrednost. Koristimo našu vodeću tržišnu poziciju u odnosima sa nosiocima osiguranja i pružaocima usluga, od plasmana poslova do obrade potraživanja i opšte implementacije, istražujemo raspoloživa rešenja na osnovu Vaših podataka i pronalazimo najbolja rešenja za Vaše ciljeve i populaciju.

Takođe Vam pružamo merljive podatke, koji Vam pomažu da unapredite učinak i rezultate. Za međunarodne kompanije, celokupni postupak prilagođavamo globalnom kontekstu, pružajući savete za isplativost i koordinaciju, uključujući usluge posredovanja kako na globalnom tako i na nivou pojedinih zemalja.

Troškovi, vrednosti i mogućnost pristupa zdravstvenoj nezi

Sve više poslodavaca se fokusira na pružanje strateških rešenja u oblasti zdravstvene zaštite radi bolje dostupnosti i kvaliteta, nižih troškova, kao i pozitivnog iskustva pacijenata.

Pomažemo vam da akcenat stavite na vrednosne aranžmane osmišljavanjem plana osiguranja, koji podstiče zaposlene da koriste usluge visoke vrednosti (kvalitetne i isplative) kako bi maksimalno povećali vrednost koju dobijaju od svog zdravstvenog osiguranja.

Unapređenje pristupa za pacijente korišćenjem telemedicine, programa medicinske ekspertize i drugih unapređenja obima nege, radi poboljšanja ugodnosti korišćenja i produktivnosti na isplativ način, kako za medicinska stanja tako i za bihejvioralno zdravlje.

Farmaceutski troškovi predstavljaju sve veći udeo u troškovima zdravstvene nege, kako za poslodavce tako i za zaposlene, pa u tom smislu pomažemo poslodavcima da umanje troškove specijalizovanih farmaceutskih preparata fokusiranjem na isporuku i lokaciju pružanja nege, korišćenje i cenu.

Integrisano blagostanje

Inicijative za blagostanje sada predstavljaju osnovni deo strategije benefita u kompanijama i obuhvataju četiri ključna aspekta: fizički prosperitet, emocionalnu uravnoteženost, finansijsku sigurnost i društvenu povezanost. Svaki aspekt je istovremeno jedinstven, ali i isprepletan sa ostalim aspektima. Blagostanje započinje sa pojedincem i, nakon što se ostvari, širi se na celokupnu kulturu organizacije, na porodice i na širu društvenu zajednicu.

Za poslodavce blagostanje predstavlja osnovu za stvaranje angažovanije i produktivnije radne snage, što doprinosi unapređenju i održivosti poslovnih rezultata i većem stepenu zadovoljstva radom i karijerom kod zaposlenih.

Pomažemo poslodavcima da prošire i integrišu strategiju blagostanja u sva četiri njena aspekta, tako da bude usklađena sa vašom strategijom ukupnih naknada i kulturom vaše kompanije koja uključuje predanost rukovodstva blagostanju, inkluziji i različitosti.

Takođe vam pomažemo da osmislite inicijative i radno okruženje gde će zdravlje i blagostanje biti najjednostavnija ili podrazumevana opcija, te unapređujemo podršku za navigaciju i integraciju u sva četiri aspekta blagostanja.

Izbor, personalizacija i iskustva zaposlenih

U cilju zadovoljavanja različitih potreba zaposlenih, pomažemo poslodavcima da pruže mogućnost izbora i fleksibilnost i unaprede iskustva svojih članova sa zdravstvenim i grupnim benefitima. Započinjemo sa identifikacijom želja i potreba vaše radne snage i procenom vaše trenutne ponude benefita da bismo utvrdili da li nudite dovoljno izbora, fleksibilnosti i personalizacije. Takođe, sarađujemo sa vama da bismo procenili celokupan spektar naših dobrovoljnih benefita i usluga u cilju unapređenja i pružanja podrške vašoj sveobuhvatnoj strategiji.

Naš cilj je da vam pomognemo da vaši zdravstveni benefiti postanu važna komponenta ukupne vrednosti za vaše zaposlene (EVP) da biste mogli da privučete i zadržite odgovarajuće kadrove.

Contact us