Skip to main content
main content, press tab to continue
O nama

Pregled

Upravljanje ljudima, rizicima i kapitalom za pokretanje vodećih svetskih kompanija napred. Ovo je perspektiva koja vas pokreće.

Kontaktirajte nas

Kako preći iz kompleksnog u jasno?

Iz nepoznatog u neiskorišćeno?

Mi u WTW pružamo rešenja zasnovana na podacima i uvidima u vezi sa ljudima, rizicima i kapitalom, koja vašu organizaciju čine otpornijom, motivišu vaše zaposlene i maksimiziraju performanse.

Radimo rame uz rame sa vama, pružajući različite tačke gledišta i duboku posvećenost vašem uspehu.

Međusobno se preispitujući dolazimo do napretka, jer samo najbolje ideje opstaju. Rezultat? Inovativna rešenja koja zadovoljavaju vaše potrebe, a koja su zasnovana na globalnom pogledu uz istovremeno razumevanje lokalnih informacija od strane naših kolega širom sveta.

Zajedno širimo vaše vidike i izoštravamo vaš fokus.

Pretvaramo vaše najveće izazove u realne mogućnosti.

I trasiramo vaš put ka održivom uspehu.

Ovo je perspektiva koja vas pokreće.


O WTW

U WTW pružamo rešenja zasnovana na podacima i uvidima u vezi sa ljudima, rizicima i kapitalom.


Naša svrha i vrednosti

Naša svrha je razlog postojanja naše kompanije. Mi u WTW transformišemo ono što nam sutra donosi.

A naše vrednosti su više od reči. Snažan fokus na klijentu, akcenat na timskom radu, nepokolebljiv integritet, uzajamno poštovanje i neprestana težnja ka izvrsnosti su jezgro bogate istorije WTW.

Fokus na klijentu

Vodimo se težnjom da pomognemo našim klijentima da uspeju. U svakoj interakciji i u svakom rešenju, mi radimo u najboljem interesu naših klijenata, težeći da razumemo njihove potrebe, poštujući njihova gledišta i nadmašujući njihova očekivanja.

Timski rad

Kada dobijete jednog od nas, zapravo ste dobili sve nas. Našim klijentima pružamo inovativna rešenja i savete na svetskom nivou, ne praveći granice između segmenata biznisa, geografskih područja i poslovnih funkcija. Radeći zajedno, mi pomažemo jedni drugima da uspemo i stvorimo više vrednosti.

Integritet

Naši klijenti uz nas ulažu više od svog vremena i novca, oni ulažu i svoje poverenje. Svakodnevno nastojimo da zaslužimo to poverenje kroz profesionalizam, čineći ono što je ispravno i govoreći istinu. Mi smo za naše postupke i rezultate odgovorni prema organizacijama i ljudima sa kojima sarađujemo – uključujući klijente, akcionare, regulatore, ali i jedni prema drugima.

Poštovanje

Mi slušamo jedni druge i učimo jedni od drugih. Mi podržavamo i slavimo različitosti, negujemo inkluzivnu kulturu i nastupamo otvoreno, iskreno i bez predubeđenja. Mi upravljamo našim odnosima, unutar kompanije i izvan nje, pošteno, pristojno i uzorno.

Izvrsnost

Težimo ka izvrsnosti i njenoj održivosti. I najvažnije, nepokolebljivoj posvećenosti profesionalnom razvoju i ličnom rastu naših ljudi. Naše kolege preuzimaju odgovornost za razvijanje njihove stručnosti, sposobnosti i profesionalnog statusa, dok kompanija ulaže u alate i mogućnosti koji obezbeđuju kontinuirani razvoj. U poslovanju, neprestano se fokusiramo na inovacije, kvalitet i upravljanje rizicima.

Contact us