Skip to main content
main content, press tab to continue

Izjava o pristupačnosti za osobe sa invaliditetom

Pristupačnost u kompaniji WTW

Mi, u kompaniji WTW, znamo da nas različitost može samo ojačati pa zato nastojimo da stvorimo bezbedno, inkluzivno i pristupačno radno mesto. Zahvaljujući članstvu u organizaciji Valuable 500, globalnom pokretu koji se zalaže za inkluziju osoba sa invaliditetom u privatnom sektoru, definisali smo obaveze koje imamo prema osobama sa invaliditetom, a koje nam ujedno služe kao smernice kako bismo:

  • edukovali sebe i druge i razvijali svest o potrebama osoba sa invaliditetom
  • omogućili našim kolegama da steknu potrebne veštine i znanja koja će doprineti većoj inkluzivnosti osoba sa invaliditetom
  • obezbedili pristupačno, inkluzivno i prijatno radno okruženje za sve i istovremeno razvili rešenja za prilagođavanje radnog mesta osobama sa invaliditetom
  • omogućili našim menadžerima da primene najbolje prakse prilikom zapošljavanja, upravljanja i razvijanja naših neurodiverzivnih kolega
  • zaposlili i zadržali veći broj odraslih osoba sa autizmom

Do sada smo uložili velike napore kako bi naše digitalno radno okruženje bilo pristupačnije:

  • Za sve virtuelne događaje uživo koristimo titlove kao standard, kako bismo sadržaj emitovanja učinili dostupnijim
  • U okviru aplikacije Teams omogućili smo korišćenje novih funkcija tako da naše kolege sada mogu da, u realnom vremenu, pristupe prevedenim slajdovima na nekoliko jezika, kao i da uključe opciju visokog kontrasta između boje pozadine i boje teksta
  • Teams aplikacija za sastanke takođe ima funkciju koja prikazuje redosled po kojem su ruke digitalno podignute, tako da su diskusije inkluzivnije i obezbeđuju aktivno učešće svih prisutnih članova

Osim toga, naše radno okruženje osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, a radimo i na podizanju svesti tako što organizujemo predavanja koja drže stručna lica van kompanije, kao npr. povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja i Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Takođe organizujemo obuku koja omogućava našim kolegama da se upoznaju sa rešenjima za pristupačnost i funkcijama digitalne inkluzije na digitalnom radnom mestu.

Pristupačnost veb-sajtovima

Motivisani smo željom da klijente dovedemo do uspeha. U svakoj interakciji i u svakom rešenju, rukovodimo se najboljim interesima naših klijenata, nastojeći da razumemo njihove potrebe, poštujući njihova gledišta i prevazilazeći njihova očekivanja.

Dajemo sve od sebe da osmislimo i stvorimo inkluzivno radno okruženje kako bismo poslovali u skladu sa Smernicama za pristupačnost veb-sadržaja, WCAG 2.1 AA.

Ukoliko imate problema prilikom pristupanja bilo kom delu našeg veb-sajta, obratite nam se na adresu accessibility@wtwco.com.

Contact us