Skip to main content
main content, press tab to continue
Rešenje

Spajanja i akvizicije

WTW nudi sveobuhvatnu paletu proizvoda i usluga osmišljenih kao podrška našim klijentima u svakoj fazi sklapanja poslovnog ugovora bez obzira da li ste strateški kupac, prodavac ili preduzeće u privatnom vlasništvu.

Kontaktirajte nas

U vaš ugovor unećemo jedinstvenu kombinaciju stručnih znanja o rizicima i dubinsko razumevanje ljudskog kapitala i organizacijske kulture. Oslanjamo se na iskustvo od preko 1000 transakcija spajanja i akvizicije i vlasničkog kapitala godišnje, kao i naša vlasnička istraživanja kako bismo našim klijentima omogućili kako kratkoročni tako i dugoročni uspeh.

1. korak: Pre sklapanja ugovora

 • Spremnost za spajanje i akviziciju
 • Identifikacija cilja
 • Priprema za prodaju
 • Kancelarija za upravljanje projektom

2. korak: Dubinsko snimanje poslovanja i planiranje implementacije

 • Finansijska izlaganja
 • Izlaganja ljudskih resursa
 • Odredbe ugovora
 • Planiranje implementacije
 • Kancelarija za upravljanje projektom

3. korak: Nakon sklapanja ugovora

 • Prepoznavanje sinergija
 • Integrisanje radne snage
 • Rizici i upravljanje rizicima
 • Definisanje i merenje uspeha
 • Prelazak na normalno poslovanje
 • Kancelarija za upravljanje projektom

Sve naše proizvode i usluge pružaju veoma iskusni profesionalci koji poseduju dubinsko razumevanje profila organizacije, ljudskih resursa, kulture i rizika.

Iskustvo, potvrđeno našim istraživanjima, pokazuje da uspešne transakcije imaju dva zajednička obrasca:

 1. Rani i intenzivan fokus na pitanja ljudskih resursa
 2. Strog pristup upravljanju rizicima

Direktori koji ugovore svojih kompanija ocenjuju uspešnim sa aspekta ispunjavanja primarnih ciljeva, ističu stavljanje naglaska na važnost pitanja ljudskih resursa i uključivanja kadrovske službe u ugovor u njegovoj ranoj fazi. Naša istraživanja pokazuju da ova preduzeća ostvaruju bolje rezultate u zadržavanju radne snage s ključnim veštinama, merljivom liderstvu, komunikaciji i angažmanu zaposlenih te izgradnji kulture usklađene sa strateškim ciljevima.

Kada se radi o rizicima, izbegavanje neočekivanog je od ključnog značaja. Rana identifikacija i upravljanje rizicima omogućava svim stranama da pregovaraju sa većom sigurnošću i pouzdanjem.

Kontinuirano revidiramo, usavršavamo i proširujemo postupke dubinskog snimanja za operativno osiguranje kako bi takva osiguranja bila relevantna i efikasna za ciljne korisnike, kupca i zajmodavca. Naše odeljenje i lokalne kancelarije pružaju stručna znanja kako bi svaki postupak snimanja odražavao najnoviju tržišnu poziciju poslovanja i izlaganja ciljnog korisnika.

Bilo da ste korporativni kupac u potrazi za dugoročnom strateškom integracijom ili preduzeće u privatnom vlasništvu sa kraćim investicionim horizontom, pomoći ćemo vam da se zaštitite od negativnih posledica finansijskih rizika. Radićemo zajedno sa vama kako bismo kreirali i implementirali pobedničku strategiju upravljanja kadrovima i rukovodstvom — ključnim faktorima u situacijama kada ljudski resursi predstavljaju najveću vrednost sklopljenog ugovora.

Spremni smo da sarađujemo sa vama tokom celog postupka ugovaranja i da vam pomognemo da ostvarite uspešnu transakciju.

Contact us