Skip to main content
Rešenje

Kadrovi

Kadrovi su ključni resurs svake uspešne organizacije. Realizacijom punog potencijala vaših kadrova, kompanija WTW pokreće rast i razvoj vaše organizacije.

Kontaktirajte nas

Verujemo da su ljudi ti koji stvaraju kompetitivnu prednost. Ambicije organizacija su nerazdvojivo povezane sa ambicijom njihovih timova. Najuspešnije organizacije podstiču ambiciju tako što svojim kadrovima pružaju bolje iskustvo rada. Tamo gde su ljudi zadovoljni, organizacije ostvaruju napredak.

Stvaranje boljeg iskustva rada predstavlja problem čak i za najveće vizionare. Činjenica je da tehnologija, globalizacija i brze inovacije kontinuirano utiču na radna mesta, menjajući prirodu našeg rada i veštine neophodne za njegovo obavljanje. Istovremeno, današnja raznolika, višegeneracijska radna snaga je preduzimljivija više nego ikad ranije, naviknuta na rad na bilo kom mestu, u bilo koje vreme i sve češće očekuje personalizovano iskustvo rada, na nivou usluga za klijente.

Brze promene pružaju dodatne mogućnosti: Na koji način bismo mogli da revidiramo način na koji negujemo i razvijamo kadrove kako bi pojedinci i organizacije realizovali svoje zajedničke ambicije?

Kompanija WTW može da pomogne vašoj organizaciji da se menja, raste i razvija, angažujući se na razumevanju vaših ciljeva i izazova s kojima se suočavate, te pružiti rešenja koja objedinjuju naše opsežno iskustvo i istraživanja zaposlenih i dubinsko razumevanje vašeg poslovanja. Sarađujemo sa vama kako bismo dobili praktične uvide koji će vam pomoći da zapošljavate, gradite, vodite i angažujete kadrove koji su vam neophodni da biste bili uspešni. Konačno, kombinujući prave savete, podatke, analitičke metode i softver, osmišljavamo i isporučujemo iskustvo rada koje pokreće ambicije današnjih kadrova — i oblikuje radnu snagu koja vam je potrebna za budućnost.

Razlika koju pruža kompanija WTW: Pokrećemo ambicije koje pomažu vašoj organizaciji da se menja, raste i razvija.

Sarađujemo sa vama u ostvarivanju vaših organizacijskih prioriteta tako što pronalazimo mogućnosti da angažujete i inspirišete svoju radnu snagu:

Oslobodite snagu analitičkih metoda i tehnologije

Uvidi iz podataka i analitičkih metoda transformišu način na koji poslodavci pronalaze, regrutuju, upravljaju i angažuju kadrove za potpunije iskustvo rada. Konkretnije, možemo da vam pomognemo da:

 • Analizirate trenutne i buduće potrebe za kadrovima i da procenite da li privlačite i zadržavate odgovarajuće kadrove.
 • Identifikujete i predvidite trendove u kadrovskoj politici i izazove vezane za radnu snagu.
 • Formulišete holističku strategiju osluškivanja koristeći podatke iz raznovrsnih anketa i virtuelnih fokus grupa da biste razumeli potrebe svoje radne snage i formulisali uvide koji pokreću angažovanje i poslovne rezultate.

Oblikovanje motivišućih iskustava rada

Sarađujemo sa organizacijama da bismo oblikovali visokoučinkovita i personalizovana iskustva rada tako što jasno formulišemo:

 1. Svrha

  Učinite rad smislenijim tako što ćete pomoći svojim kadrovima da razumeju i identifikuju se sa svrhom vaše organizacije, koja je oblikovana njenom misijom, vizijom, vrednostima i ukupnom vrednošću za kadrove

 2. Rad

  Očekivanja vezana za iskustvo rada su se promenila. Podržite svoje kadrove alatima, resursima, tehnologijom i okruženjem koje im je potrebno da bi pružili kvalitetan rad, usklađen sa njihovim očekivanjima – kao i vašim.

 3. Ljudi

  Izgradite inkluzivnu, raznoliku radnu snagu koja neguje jake veze podrške među kolegama, menadžerima i rukovodiocima i pruža visokovredno iskustvo rada.

 4. Ukupna kompenzacija

  Razumevajući kompenzacije i iskustva koja su najbitnija za zaposlene, možete izgraditi sveobuhvatan portfelj ukupne kompenzacije koji uključuje kompetitivnu platu, beneficije, blagostanje i karijerne mogućnosti.

Pružite iskustvo na nivou usluga za klijente koje vaši zaposleni očekuju

Uspešno pružanje iskustva je ključno da bi vaš plan prerastao skup lepih želja i postao istinsko visokoučinkovito iskustvo. Kompanija WTW vam može pomoći da:

 • Ostvarite veliki napredak. Utvrdite odgovarajući set tehnologija i komunikacionih kanala kako biste se probili kroz poteškoće i omogućili svojim kadrovima da se identifikuju sa organizacijom.
 • Usmerite nastojanja. Iskoristite podatke i uvide zaposlenih da precizno formulišete iskustvo rada i zadovoljite njihove jedinstvene potrebe i interesovanja.
 • Personalizujete iskustvo. Dostavite personalizovane poruke koristeći različite komunikacione kanale – od portala do društvenih medija.

Kompanija WTW osmišljava i isporučuje bolja iskustva rada za zaposlene što pomaže da se organizacije menjaju, rastu i razvijaju.

Contact us