Skip to main content
Rešenje

Inkluzija i različitost

Kako bi bile uspešne u današnjem svetu brzih promena, organizacije moraju da usvoje zdravu kompanijsku kulturu, u kojoj su inkluzija i različitost utkani u iskustvo angažovanja kadrova i u kojoj zaposleni pružaju svoj maksimum na poslu – sarađujući, deleći ideje i međusobno se pomažući s ciljem poboljšanja ukupnog angažmana, produktivnosti i finansijskih rezultata. Kompanija WTW može da vam pomogne u unapređivanju kompanijske kulture kroz naše usluge koje se odnose na inkluziju i različitost.

Kontaktirajte nas

Naš svet se menja dosad neviđenom brzinom, uz pomake u području tehnologije, demografskih kretanja i promena u radnoj snazi. Način na koji radimo i osobe sa kojima radimo takođe se menjaju - uz sve veće izazove i sve manje vremena za njihovo rešavanje. Pri tome se suočavamo s jedinstvenim prekretnicama u kojima različita okruženja postaju gradivni elementi potpunijeg promišljanja i inovacija, a inkluzivna kultura pruža plodno tlo za široki spektar novih ideja i sigurno okruženje za iznošenje svog stava.

Kako bi bile uspešne u ovom svetu promena, organizacije moraju da usvoje zdravu kompanijsku kulturu, u kojoj su inkluzija i različitost utkani u iskustvo angažovanja kadrova i u kojoj zaposleni pružaju svoj maksimum na poslu – sarađujući, deleći ideje i međusobno se pomažući s ciljem poboljšanja ukupnog angažmana, produktivnosti, finansijskih rezultata i blagostanja zaposlenih.

Iskorak iznad nivoa pravnih i regulatornih odredbi

Iskorak iznad nivoa pravnih i regulatornih odredbi uslovljen je negovanjem zdrave kompanijske kulture. WTW može da vam pomogne u kreiranju, odnosno jačanju kulture i povezanih programa, zasnovanih na uzajamnom uvažavanju i poverenju, ciljevima i vrednostima, inkluzivnom i različitom radnom okruženju i bezbednom i pouzdanom radnom mestu koje kolegama pruža osećaj samopoštovanja, ponosa i vlastite vrednosti (takođe poznato kao dostojanstvo na radnom mestu).

Kako inkluzija i različitost mogu povećati učinak kompanije?

85%
direktora čije organizacije imaju strategiju inkluzije i različitosti izjavljuju da im je ova strategija popravila bilans.
Kompanije Fortune 500 koje imaju veću zastupljenost žena u upravnim odborima, ostvaruju
53%
bolje rezultate od konkurencije u oblasti kapitalnih prihoda i 42% bolje rezultate prihoda od prodaje.
Organizacije s visokim nivoom inkluzije i različitosti imaju
70%
veću verovatnoću uspeha na novim tržištima i 45% veću verovatnoću povećanja tržišnog udela.

Sources: PwC's 2015 CEO survey; Catalyst; The Center for Talent Innovation


Inkluzija i različitost kao sastavni delovi iskustva angažovanja kadrova i ukupne vrednosti za kadrove

Organizacije koje razumeju stvarni učinak inkluzivne i različite radne snage imaju mogućnost da to primene kroz aktuelno iskustvo angažovanja kadrova i ukupnu vrednost za kadrove. WTW pomaže organizacijama u pravljenju iskoraka, daleko nadilazeći nivo pridržavanja propisa, kroz pomnu analizu preduzetih aktivnosti inkluzije i različitosti, posmatrano kroz prizmu ciljeva, rada, ljudskih potencijala i ukupnih naknada.

Pomažemo organizacijama u pružanju odgovora na komplikovana pitanja koja se odnose na inkluziju i različitost:

  • Svrha: Da li moja organizacija pruža podršku za aktivnosti inkluzije i različitosti? Da li su inkluzija i različitost deo naše misije i naših vrednosti? Za društva kojima se trguje na berzi, da li je deo naših aktivnosti vezanih za grupe za podršku zaposlenima, odnosno naših mernih alata za analizu održivosti?
  • Rad: Da li imam pristup mogućnostima za razvoj karijere na ravnopravnoj osnovi? Da li postoje nesvesne predrasude? Da li timove odlikuje različitost?
  • Ljudski resursi: Da li kompanija privlači i zadržava odgovarajuće kadrove, posebno kadrove iz ključnih oblasti delatnosti? Da li imam osećaj da na poslu mogu da izrazim svoju individualnost? Da li je sigurno izneti svoj stav?
  • Ukupne kompenzacije: Da li moja kompanija pruža beneficije za zaposlene, odnosno pristup beneficijama, za sve segmente radne snage po principu „nađite ih tamo gde su sada i gde žele da budu“? Da li moja kompanija podržava programe i mere za pravične zarade?

Možemo da vam pomognemo da iskoristite priliku i kreirate iskustvo angažovanja kadrova koje će ne samo zadovoljiti njihove trenutne potrebe danas (kroz personalizaciju, mogućnost odabira, fleksibilne radne aranžmane i drugo) – nego takođe pomoći da ih odvedete tamo gde žele da budu sutra.

Koliko su inkluzija i različitost značajni u poslovnim organizacijama današnjice?

71%
globalnih kompanija ima uspostavljene procedure za otklanjanje predrasuda pri zapošljavanju
41%
kompanija u Severnoj Americi izjavljuje da ravnopravnost polova u pogledu visine zarada postaje sve važniji element pri odlučivanju o osnovnoj zaradi (UK 58%, region EBIA 39%)
56%
globalnih kompanija ima uspostavljene procedure za otklanjanje predrasuda pri unapređivanju zaposlenih

Izvor: Pravilno određivanje kompenzacije, Global Pulse Survey 2018

Savetujemo naše klijente o istim strategijama, kulturnom jačanju i najboljim praksama za inkluziju i različitost koje i sami implementiramo u okviru WTW putovanja, naglašavajući da se naše putovanje nastavlja. Možemo da vam pomognemo da se razvijate uz istovremeno prilagođavanje kroz:

  • Sprovođenje dijagnostičkih postupaka i redizajna za programe kompenzacija i beneficija, na primer analize pravičnosti i ravnopravnosti zarada kao i ciljanih beneficija u svrhu osiguranja inkluzivnosti u Ukupnim kompenzacijama
  • Sprovođenje sesija planiranja radne snage i osmišljavanje inkluzivnih programa za angažovanje kadrova i obnavljanje kadrovske strukture
  • Oblikovanje i modeliranje učinka promene poslovne politike, strategije osluškivanja potreba i pružanje uvida u angažman zaposlenih
  • Rukovođenje implementacijom inkluzije i različitosti uz naša stručna znanja u oblastima upravljanja promenama i podrške za komunikaciju

Bilo da je u pitanju modernizacija programa ukupnih kompenzacija i beneficija, unapređenje integrisanog blagostanja ili procenjivanje budućih radnih strategija, verujemo da negovanje zdrave kompanijske kulture u koju su utkani inkluzija i različitost, ima najveći učinak na iskustvo angažovanja kadrova današnjice – te svedoči o predanosti zajedničkim ciljevima i osnaživanju radne snage.

Obratite nam se da biste saznali više o našim uslugama vezanim za vašu strategiju, pristupe i programe inkluzije i različitosti.

Contact us