Skip to main content
main content, press tab to continue
Rešenje

Osmišljavanje i razrada strategije kompenzacija

Naša kombinacija saveta, podataka i softvera pomaže vam da kreirate optimalne radne okvire, donesete ispravne odluke i realizujete svoju strategiju kompenzacija na efikasan i efektivan način. Pomažemo vam da osmislite programe kompenzacija koji će zadovoljiti rastuće potrebe poslovanja i očekivanja zaposlenih.

Kontaktirajte nas

U novom svetu rada plaćaju se stvari koje su bitne

Brza transformacija globalnog radnog mesta, od organizacije zahteva da ponovo promisle metode kompenzacije svojih zaposlenih i kreiraju radne okvire koji će im omogućiti da privuku i zadrže odgovarajuće kadrove i optimizuju troškove ljudskih resursa. Potrebno je da pojednostave komplikovane postupke odlučivanja o zaradama i daju prioritet bitnim faktorima uključujući vrednovanje veština bitnih za realizaciju budućih ciljeva, uspešno nadmetanje za pridobijanje deficitarnih kadrova, prepoznavanje rastućeg trenda za uspostavljanje ravnopravnosti polova u pogledu visine zarada i osiguravanje da najefikasniji zaposleni budu adekvatno nagrađeni za svoj doprinos.

U izazovnom okruženju današnjice, kako zadovoljiti ove oprečne i komplikovane zahteve?

Delotvorna strategija i plan kompenzacija mogu da vas dovedu u poziciju moći i da vam pruže jasnu viziju budućnosti. Ali kako da započnete? Za početak, potrebno je bez ulepšavanja razmotriti postojeću strategiju ukupnih naknada i u kojoj meri se ta strategija uklapa u strategiju i viziju budućnosti vaše organizacije, potom treba osmisliti plan kompenzacija koji će obezbediti odgovarajuću kompenzaciju odgovarajućem segmentu radne snage na odgovarajući način.

Ispravno rešavanje kompenzacija započinje ispravnom strategijom

Odlučna strategija kompenzacija obuhvata kreativan ali disciplinovan pristup upravljanju zaradama, usklađen s vašom strategijom ukupnih naknada i ukupnom vrednošću za kadrove i omogućava vam da privučete, zadržite i angažujete kadrove i promovišete ispravna ponašanja.

Naš pristup i postupak rada se oslanja na naše metričke alate i analitičke postupke i uspostavlja kontekst za:

 • Dokumentovanje aktuelnih planova i procenu njihove delotvornosti
 • Analiziranje tržišta uz analizu delatnosti i analizu komparativnih grupa
 • Identifikovanje opcija i mogućnosti za promenu
 • Modeliranje učinka promena
 • Razvoj delotvornog plana upravljanja promenama i plana komunikacije

Odgovarajući plan kompenzacija za odgovarajuće segmente zaposlenih

Nakon donošenja strategije, zajedničkim snagama možemo razviti planove kompenzacije koji odgovaraju vašoj organizaciji i najvažnijim segmentima zaposlenih, uključujući direktore i zaposlene, u četiri ključna elementa.

 • Osnovna plata
 • Kratkoročne stimulacije (short-term incentives, STI)/bonusi na platu
 • Dugoročne stimulacije (long-term incentives, LTI)
 • Vrednovanje i drugi programi

Uz podršku naših robusnih podataka o kompenzacijama, nivelisanja poslova i strukture, te okvira za rad koji obuhvata dostavu, procenu i prilagođavanje zarade, rukovođenje programom i delotvornu tehnologiju, pomažemo vam da ispravno rešite kompenzacije u novom svetu rada.

Zašto kompanija WTW?

Kompanija WTW pruža jedinstvenu kombinaciju stručnih konsultacija, podataka, analitičkih postupaka i softvera koja omogućava osmišljavanje i realizaciju vrhunskih prilagođenih rešenja za kompenzacije koja pokreću vašu organizaciju prema napred.

 • Analize i uvidi bez premca

  Dubinska stručna znanja o analitičkim postupcima za poslove, rad, nagrađivanje i kadrove

 • Stručna znanja u oblasti komunikacije

  Nagrađivani komunikatori specijalizovani za pomoć organizacijama da prebrode promene i pomoć zaposlenima da razumeju vrednost naknada koje primaju

 • Napredne sposobnosti upravljanja podacima vodeće na tržištu

  Usluga naprednog upravljanja podacima, vodeća na tržištu, osnažuje donosioce odluka pružajući im uvide o trendovima u oblasti kompenzacija

 • Iskustvo u analizi pravičnosti zarada

  Preko 30 godina iskustva u obavljanju revizija ravnopravnosti u zaradama i analiza pravičnosti zarada uključujući razlike u zaradama između polova i odgovarajuća rešenja, te izrada planova za obnavljanje kadrovskog potencijala i pravično regrutovanje kadrova

 • Delotvornost prodaje i naknade za prodajne kadrove

  Stručna znanja koja vam pomažu da razvijate strategije za upravljanje prodajnim kadrovima i njihovo nagrađivanje koje su usklađene s jedinstvenim razvojnim potrebama vašeg poslovanja

 • Stručna znanja u oblasti nivelisanja poslova

  Alati i znanja za evaluaciju i nivelisanje poslova odnose se na ključnu poslovnu potrebu: privlačenje, angažovanje i zadržavanje ključnih kadrova, upravljanje troškovima i rizikom te rukovođenje realizacijom programa za naknade i kadrove

 • Softver za kompenzacije

  Interaktivni referentni podaci, referentna analiza konkurentnosti, globalno nivelisanje poslova, osmišljavanje programa kompenzacija i robusne usluge izveštavanja i analitike, pomažu vam da privučete i zadržite odgovarajuće zaposlene uz istovremenu optimizaciju troškova za kompenzacije

Contact us