Skip to main content
main content, press tab to continue
Delatnost

Građevinarstvo

WTW pruža precizno prilagođene usluge upravljanja rizikom, osiguranja i reosiguranja u delatnosti građevinarstva. Preduzimači, izvođači radova, projektanti i vlasnici imaju korist od našeg poznavanja geografskog tržišta i sveobuhvatne podrške specijalizovanih proizvoda i rešenja za građevinarstvo zasnovanih na riziku koje pruža naš Globalni centar izvrsnosti u građevinarstvu.

Kontaktirajte nas

Naši stručnjaci za građevinarstvo imaju jedan cilj: ponuditi rešenja za konkretne rizike s kojima se suočavaju klijenti, kako sada tako i u budućnosti. Naša rešenja su u rasponu od personalizovanih procena rizika do namenskih programa prenosa rizika. Naš lokalni tim, uz podršku Globalnog centra izvrsnosti u građevinarstvu, pruža vam osećaj sigurnosti u spoznaji da razumemo vaše potrebe.

Naša paleta proizvoda u oblasti građevinarske delatnosti uključuje:

 • Godišnje globalne programe za građevinske grupacije
 • Programi osiguranja pod koordinacijom vlasnika (Owner Co-ordinated Insurance Programmes, OCIPs) za pojedinačne projekte i zasebna specijalizovana pokrića.
 • Program osiguranja pod kontrolom izvođača radova (Contractor Controlled insurance Programme, CCIP)
 • Godišnje osiguranje izvođača radova
 • Program osiguranja pod kontrolom vlasnika (Owner Controlled Insurance Programme, OCIP)
 • Usluge konsultacija i profesionalne usluge u građevinarstvu
 • Pogoni i oprema izvođača radova
 • Postojeći objekti
 • „Svi rizici“ izvođača radova / „svi rizici“ izgradnje
 • Kašnjenje početka radova
 • Odštetna odgovornost poslodavca u građevinarstvu
 • Skriveni nedostaci / unutrašnji nedostaci
 • Svesni postupci (JCT 6.5.1)
 • Neizvršavanje obaveza podizvođača
 • Odgovornost treće strane / odgovornost za proizvode
 • Obveznice osiguranja

Naša misija je da budemo u stanju da pružimo pomoć građevinskim organizacijama za praktično sve rizike.

Contact us