Skip to main content
main content, press tab to continue
Rešenje

Naknada za izvršne rukovodioce

Kompanija WTW pruža ekspertske, strateške, na istraživanjima zasnovane savete za naknade za izvršne rukovodioce, koji kompanijama pomažu da uspostave balans između rizika u vezi sa kadrovima i rukovođenjem i doprinose boljim poslovnim rezultatima.

Kontaktirajte nas

Način na koji se naknade za izvršne rukovodioce određuju, regulišu i saopštavaju predstavlja sve osetljiviju temu. Programi naknada za izvršne rukovodioce su sve složeniji i podležu sve oštrijim kontrolama. Kompanija WTW pruža ekspertske, strateške, na istraživanjima zasnovane savete za naknade za izvršne rukovodioce, koji kompanijama pomažu da uspostave balans između rizika u vezi sa kadrovima i rukovođenjem i doprinose boljim poslovnim rezultatima.

Bilo da sarađujemo sa rukovodstvom, upravnim odborom ili i jednima i drugima, klijenti se oslanjaju na nas da primenimo naše iskustvo i ekspertska znanja. Pomažemo im da uspostave balans između interesa ključnih zainteresovanih strana i postignu dogovore o zaradama koji mogu da prođu strogu kontrolu zainteresovanih strana, državnih tela i drugih. Vašoj organizaciji nudimo ekspertske analitičke resurse, konkurentne podatke koji su najbolji u klasi i osoblje posvećenih i iskusnih konsultanata za zarade širom sveta, koji se oslanjanju na naš okvir „Smernica“.

Šta izdvaja kompaniju WTW?

Nudimo široku paletu resursa i ekspertskih znanja iz jedne od najvećih konsultantskih kuća na svetu u oblasti naknada za izvršne rukovodioce. Naši specijalizovani konsultantski timovi širom sveta funkcionišu kao jedan i oslanjaju se na naša zajednička iskustva da bi pružili:

  • Detaljna tehnička i stručna ekspertska mišljenja više od 400 konsultanata smeštenih u 35 gradova na pet kontinenata
  • Obimne baze podataka o naknadama i namenske istraživačke funkcije koje klijentima pružaju sveobuhvatne istraživačke i analitičke mogućnosti
  • Odgovarajući balans globalne povezanosti i stručnih znanja na licu mesta
  • Multidisciplinarni pristup koji objedinjuje vodeća rešenja kompanije WTW u pogledu ljudskih resursa, podataka i softvera
400
članova tima, 35 gradova, 5 kontinenata
4.5k+
učesnika u našim referentnim anketama o naknadama za izvršne rukovodioce


Contact us