Skip to main content
main content, press tab to continue
Rešenje

Životna sredina

Rizici vezani za životnu sredinu i povezane odgovornosti prema trećim stranama predstavljaju pretnju po finansijsko zdravlje kompanije. Poslovni subjekti moraju zaštiti svoj bilans stanja od neosiguranih, nebudžetiranih i gotovinskih izdataka povezanih sa obavezama čišćenja životne sredine, potencijalnim dugoročnim odgovornostima, odštetama za zagađenje otrovnim materijama, odgovornostima prema trećim stranama (telesne povrede / oštećenja imovine) i/ili troškovima pravne odbrane koji proizilaze iz široke palete štetnih izlaganja u životnoj sredini.

Kontaktirajte nas

Kao dugoročni tržišni lider, u okviru naših usluga vezanih za životnu sredinu pružamo stručna znanja iz oblasti ekološkog osiguranja, poznavanje specijalizovanog tržišta, tehničku podršku te zastupanje u odštetnim zahtevima.

Naši stručnjaci za ekološke rizike i posrednici u osiguranju pomažu klijentima da osmisle, ugovore i isporuče programe za upravljanje rizikom u osiguranju sa nosiocima osiguranja usklađenim sa profilom rizika i izlaganja svakog pojedinog klijenta. Ovaj prilagođeni pristup se ostvaruje pod povoljnim uslovima, po konkurentnim cenama i sa stabilnom platformom za postizanje nagodbi u komplikovanim odštetnim zahtevima.

Mi smo pionirska grupa za posredovanje u osiguranju, posvećena oblasti osiguranja od ekološke odgovornosti i posedujemo neophodnu bazu znanja i širinu iskustva za razumevanje i predviđanje specifičnih ekoloških rizika za svakog poslovnog subjekta.

Opslužujemo hiljade klijenata širom sveta, od organizacija srednje veličine do globalnih korporacija vrednih više milijardi dolara, u brojnim granama delatnosti uključujući:

  • Hemijsku industriju
  • Komercijalne trgovce nekretninama
  • Revitalizaciju zagađenih lokacija
  • Preduzimače radova
  • Građevinarstvo
  • Energetsku industriju
  • Finansijske institucije
  • Organizacije zdravstvene nege
  • Komunalne službe
  • Organizacije za zbrinjavanje otpada

Naš tim može identifikovati i pružiti podršku pri kvantifikaciji izlaganja, pomoći u ublažavanju finansijskog uticaja i osmišljavanju praksi za kontrolu i razuman prenos rizika te predložiti alternativne pristupe za pokriće.

Uloga osiguranja u upravljanju ekološkim rizicima sada je važnija nego ikada ranije. Uzevši u obzir jasne zahteve za preuzimanje rizika, visoko fleksibilne proizvode i realistične ali konkurentne cene, nema razloga da rizikujete sa neosiguranim ekološkim gubicima na današnjem tržištu.

Contact us