Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Wet toekomst pensioenen – het vervolg

Door Wichert Hoekert | Maart 1, 2023

In dit artikel leest u over de voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen.
Retirement
Pensioenakkoord

Nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen in december heeft aangenomen is inmiddels de behandeling in de Eerste Kamer begonnen, onder meer met twee technische briefings door het ministerie en een tweetal deskundigenbijeenkomsten. De schriftelijke voorbereiding begint op 7 maart. De behandeling zal dus duren tot na de verkiezingen voor de Provinciale Staten, en het is de vraag of deze afgerond zal zijn voordat daar einde mei de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer uit voortvloeit. 

Op 24 februari is de consultatie over de beleidsuitingen van DNB gesloten. U kunt deze reactie hiernaast downloaden. Op 10 maart sluit ook een consultatie over de kwartaalstaten. De jaarstaten moeten daar nog op volgen.

Op 7 februari zond het ministerie een planningsbrief aan de kamer. Daaruit blijkt onder meer dat:

  • een nieuwe conceptversie van het besluit toekomst pensioenen einde februari wordt verwacht;
  • de AMvB waarin de verlenging van de versoepelde toeslagregels in april publiek wordt;
  • voor de invoering van de Wet toekomst pensioenen zullen ook enkele ministeriële regelingen openbaar worden gemaakt, zoals inzake de uniforme rekenmethodiek, de standaardmethodiek en de rekenregels bij het boete- en vrijstellingsbesluit;
  • een handreiking evenwichtige transitie verschijnt voor 1 juli 2023.

De eveneens in die brief aangekondigde vrijstellingsregeling voor herstelplannen is inmiddels gepubliceerd. Opvallend is daarin dat de vrijstellingen gelden onder de voorwaarde dat fondsen de intentie hebben de rechten en aanspraken in te varen naar het nieuwe stelsel. Daarbij wordt niet vermeld of eventueel gebruik van de vrijstelling ook verantwoord moet worden in de evenwichtigheidsbeoordeling van de transitie als geheel, zoals dat wel geldt bij gebruik van de versoepelde toeslagregels en het transitie-FTK.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us