Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Αναφορά έρευνας

Τα ζητήματα πληθωρισμού, προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων, ωθούν τις εταιρείες στην επαναξιολόγηση των αμοιβών και παροχών

Ιανουάριος 31, 2023

Οι πιέσεις στην αγορά εργασίας και ο υψηλότερος πληθωρισμός, μας οδήγησαν στη διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με τις δράσεις που θα υιοθετήσουν οι εταιρείες όσον αφορά στις αμοιβές και παροχές.
Executive Compensation|Future of Work|Health and Benefits|Ukupne nagrade
N/A

Οι ανησυχίες για πιθανή παγκόσμια ύφεση σε συνδυασμό με τις έντονες πιέσεις στην αγορά εργασίας και τον υψηλότερα από τον προσδοκώμενο πληθωρισμό σε ορισμένες οικονομίες, οδήγησαν την WTW στη διεξαγωγή της έρευνας αναφορικά με τις δράσεις που θα υιοθετήσουν οι εταιρείες όσον αφορά στις αμοιβές και παροχές.

Η συγκεκριμένη έρευνα παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί στην Ελλάδα διαχειρίζονται τις προκλήσεις που σχετίζονται με την προσέλκυση και τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού / απαιτητικής αγοράς εργασίας.

  • Οι στοχευμένες αυξήσεις μισθών σε θέσεις εργασίας με έντονη ζήτηση στελεχών (πχ τεχνολογία), το «έκτακτο εφάπαξ bonus» και η αναθεώρηση των μισθολογικών δομών είναι τα μέτρα «προτεραιότητας» στα οποία προχωρούν οι εταιρείες στην Ελλάδα προκειμένου να ενισχύσουν την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων σε μία εποχή όπου ο πληθωρισμός δημιουργεί συνθήκες έντονης μετακίνησης στελεχών με γνώμονα τη βελτίωση των οικονομικών απολαβών τους
  • Στις κατηγορίες εργαζομένων που αναγνωρίζονται «σε κίνδυνο αποχώρησης» και είτε είναι δύσκολο να προσελκυστούν ή και να διατηρηθούν, είναι μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι με ψηφιακές δεξιότητες (88%), οι εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης (61%) και το προσωπικό πωλήσεων (53%).
Επικοινωνία

WTW Head of Central & Eastern Europe Work, Rewards & Career

Contact us