Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Et trist år for pensionsopsparerne

Af Martin Wex | 13. December 2022

Alle pensionsselskaber har leveret negative afkast til deres investorer, men også i krisetider er der nogle, der klarer sig bedre end andre.
Investments
N/A

Et minus på 8,2 procent. Det lyder umiddelbart som en dårlig nyhed, men faktisk er der god grund til at glæde sig, hvis man i år er sluppet med et tab på under 10 procent på sin firmapensionsopsparing.

WTW’s månedlige opgørelse over afkastet på de såkaldte livscyklusprodukter – hvor risikoen automatisk bliver nedtrappet, når pensionsalderen nærmer sig – viser, at samtlige pensionsselskaber frem til udgangen af oktober har leveret negative afkast til deres investorer – uanset, hvilken risikoprofil investorerne har valgt.

»De dårlige nyheder har nærmest stået i kø, siden Rusland invaderede Ukraine i februar og udløste en verdensomspændende krise, der har skabt stigende priser på råvarer og energi, mangel på materialer og længere leveringstider og ikke mindst højere renter. Det har haft store, negative konsekvenser for virksomheder i stort set alle brancher og har sat sit tydelige præg på aktiemarkederne i hele verden. Derfor har pensionsselskaberne primært været fokuseret på at begrænse tabene mest muligt – og det er nogle selskaber sluppet bedre fra end andre,« siger investeringsekspert Bo Henriksen fra WTW.

Topdanmark helt i top

Det er Topdanmark, der med Profilpension Mix har klaret sig bedst blandt livscyklusprodukterne – og det gælder for alle risikoprofiler og uanset antallet af år til pensionsalderen. I Profilpension Mix står Topdanmarks investeringseksperter for en del af investeringerne, mens en del automatisk følger den generelle udvikling på markederne. Det har til og med oktober udløst et afkast på minus 8,2 procent for de investorer, der har mere end 30 år til pensionsalderen og har valgt middel risiko.

Pensionsselskaberne har primært været fokuserede på at begrænse tabene mest muligt”

Bo Henriksen | Investeringsekspert

Blandt de aktivt forvaltede livscyklusprodukter er det PFA Pension, der har klaret sig bedst med et minus på 12,1 procent, mens AP Pension, Danica Pension og Topdanmark alle har leveret et minus på 14,6 procent.

Pensionsselskabernes afkast er helt generelt blevet trukket ned af både aktier og obligationer, mens de såkaldte alternative investeringer i eksempelvis ejendomme, infrastruktur og råvarer har klaret sig ganske godt.

»Alternative investeringer er gode i krisetider, fordi de ikke er så følsomme over for udsving i samfundsøkonomien og derfor er med til at stabilisere investeringsproduktet. Især ejendomme har været med til at trække afkastet op, fordi mange lejekontrakter er inflationssikrede og derfor har givet blandt andre PFA stigende indtægter,« siger Bo Henriksen.

Han peger desuden på, at dollaren, der i år er steget med 15 procent i forhold til euroen, har gavnet blandt andre Danica Pension, der har valgt at investere en relativ stor del af formuen i amerikanske aktier.

Dårlige tider for bæredygtighed

Der har i år været stigende interesse for pensionsselskabernes grønne investeringsprodukter, hvor der er særlig fokus på at investere i selskaber, der bidrager til den grønne omstilling og udviser social ansvarlighed. Desværre har de gode hensigter ikke afspejlet sig i et godt afkast. Nærmest tværtimod.

Hos de fleste pensionsselskaber er det de grønne investeringspuljer, der har givet de største tab”

Bo Henriksen | Investeringsekspert

»De bæredygtige investeringer har haft det svært i år, fordi mange af de aktier, der har klaret sig bedst under krisen, er aktier, som de grønne investeringsprodukter er afskåret fra et investere i – eksempelvis fossile energiselskaber og producenter af våben og øvrigt krigsmateriel. Derfor ser vi også, at det hos de fleste pensionsselskaber er de grønne investeringspuljer, der har leveret de største tab,« siger Bo Henriksen.

Hos PFA Pension, Danica Pension og Velliv har de grønne investeringspuljer – PFA Klima Plus, Danica Ansvarligt Valg og Velliv VækstPension Aftryk – klaret sig dårligst for stort set alle risikoprofiler og tidshorisonter. Især Vellivs investorer har tabt penge på deres investering i Vækstpension Aftryk, der har givet et minus på 16,5 procent for investorer, der har valgt mellem risiko og har mere end 30 år til pensionen.

Hos Topdanmark har Topdanmark Formålspension generelt klaret sig bedre end den almindelige Profilpension, men dårligere end Profilpension Mix. Hos AP Pension er det til gengæld over hele linjen AP Bæredygtig, der har givet det bedste – eller mindst ringe – afkast. Det skyldes ifølge Bo Henriksen, at AP Bæredygtig indeholder en stor andel af alternative investeringer.

Japan fører an på aktiemarkedet

På de internationale aktie- og obligationsmarkeder er der også negative tal, så langt øjet rækker. Værst ser det ud for Emerging Markets, der er en samlebetegnelse for en lang række lande i Østeuropa, Latinamerika, Afrika og Asien. Emerging Markets-aktier har givet et negativt afkast på 29,4 procent i år. Japanske aktier er solstrålehistorien, der med et minus på blot 2,2 procent har klaret sig klart bedre end de øvrige markeder.

På obligationssiden er det også Emerging Markets, der har leveret det største tab med et minus på 21,2 procent. Korte danske obligationer har klaret sig bedst med et minus på 4,3 procent.

»Vi har i løbet af året set korte perioder med stigende aktiekurser, men det generelle billede fra 1. januar til udgangen af oktober er negativt over hele linjen. I løbet af november har der dog været positive tal for blandt andet inflationen i USA, og der har været tendens til faldende renter, hvilket har skabt en forsigtig optimisme blandt investorerne. Det er dog stadig for tidligt at begynde at spå om en trendvending på aktiemarkedet, og derfor er det fortsat vores anbefaling, at man uanset hvad holder fast i sin langsigtede investeringsstrategi – især hvis der er mange år til, at man skal på pension,« siger Bo Henriksen.

WTW tilbyder løbende webinarer, der giver indblik i mulighederne for at investere sin pensionsopsparing hos de fem kommercielle pensionsselskaber – AP Pension, Danica Pension, PFA Pension, Topdanmark og Velliv – og også webinarer om fordele og ulemper ved bæredygtige investeringer. Se mere på wtw-event.dk

Download
Titel Filtype Filstørrelse
A bad year for pension savers PDF .4 MB
Forfatter

Head of Client Communication
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Investering Denmark
Contact us