Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Beboere bliver gidsler i sager om genhusning

Af Kristine Seest | 24. Maj 2022

Selvom forsikringsselskaber har erstatningspligten, har de i flere tilfælde sendt regningen for genhusning af beboere videre til boligorganisationen og deres lejere.
N/A
N/A

Lejerne skal genhuses, når der sker en skade, der gør lejemålet i en boligorganisation ubeboeligt. Det er forsikringsselskabets ansvar at dække skaderne på indboet og udgifterne til genhusning, hvis lejerne har tegnet en privat indboforsikring. Alligevel har WTW kendskab til flere tilfælde, hvor forsikringsselskaber har afvist at dække omkostningerne.

Når vores lejere får afvisning fra det forsikringsselskab, hvor de har tegnet deres indboforsikring, bliver de frustrerede”

Bettina Jarl Darlslund | kundechef i KAB

»Når vores lejere får afvisning fra det forsikringsselskab, hvor de har tegnet deres indboforsikring, bliver de frustrerede, og de ved ikke, hvilket ben de skal stå på,« siger kundechef Bettina Jarl Darlslund fra boligorganisationen KAB.

WTW varetager KAB's interesser over for forsikringsselskaberne og er derfor blevet involveret i en konkret sag, hvor der opstod brand i en af de ejendomme, som KAB administrerer. Branden medførte skader i tre boliger, og en af lejerne kontaktede efter branden det forsikringsselskab, hvor hun har tegnet sin private indboforsikring for at få dækket sine udgifter til genhusningen. Men i januar modtog hun et negativt svar fra forsikringsselskabet, der afviste at dække udgifterne og opfordrede hende til at henvende sig til sin boligorganisation.

Herefter har boligorganisationen henvendt sig til WTW for at få hjælp til at håndtere sagen.

»Private indboforsikringer er lidt uden for vores normale område, men når et forsikringsselskab frasiger sig sit ansvar og placerer det hos vores kunder, så tager vi affære og varetager sagen på vores kunders vegne. I de her sager har forsikringsselskaberne forsøgt at lægge ansvaret over på boligorganisationen og deres beboere, og det er ganske enkelt hverken ret eller rimeligt,« siger VP Uffe Phillip fra WTW Ejendomme.

Lejeloven brugt som argument

I både dette – og flere lignede tilfælde – har forsikringsselskaberne begrundet deres afvisning med henvisning til paragraf 85 og 86 a i almenlejeloven. WTW har henvendt sig til Danmarks Almene Boliger (BL) for at få en vurdering af forsikringsselskabernes fortolkning af lejeloven, og BL bekræfter over for WTW, at det er forsikringsselskabet og ikke boligorganisationen, der har genhusningspligt, når en lejet bolig bliver ubeboelig på grund af en mangel eller på grund af udbedringer af en dækningsberettiget skade.

Selvom WTW har gjort det pågældende forsikringsselskab opmærksom på, at selskabet ifølge BL fortolker lejeloven forkert, er forsikringsselskabet fortsat med at give andre lejere afslag med samme begrundelse. Ifølge boligorganisationen KAB stiller det deres lejere i en dårlig situation.

»Vi gør en stor indsats for at opfordre vores lejere til at tegne en indboforsikring, når vi indgår kontrakt med dem. Det er jo en privat sag og ikke noget, vi ellers blander os i. En indboforsikring til 2-3.000 kroner om året kan nemt blive sparet væk af en lejer, der måske ikke har den store indkomst. Men hvis man så har valgt at tegne en forsikring, så har man også en forventning om, at man får hjælp, når der rent faktisk sker en skade. Og hvis du ikke er dygtig nok til at argumentere for din sag over for det afslag, der kommer fra dit forsikringsselskab, så taber du,« siger kundechef Bettina Jarl Darlslund fra KAB.

Og det kan være en udfordring at tage en diskussion op med sit forsikringsselskab. Det mener servicemedarbejder Britt Justesen, der også arbejder i KAB:

»Selvom man har tegnet en forsikring, kender man jo ikke alle betingelserne i en police. Det er jo kun forsikringsselskabet, der gør det. Så hvem kan argumentere mod et forsikringsselskab, der henviser til en lov? Det er nok de færreste, og så er det, at man ender med selv at betale regningen ud fra det, der i forvejen kan være en stram økonomi, også selvom man har ret til erstatning,« siger Britt Justesen, der har direkte kontakt med lejere, der står i en skadesituation og har brug for afklaring i forsikringsspørgsmål.

Forsikringsselskabet har ændret mening

Efter WTW gentagne gange har rykket forsikringsselskabet for en generel vurdering, vender de i januar 2022 tilbage med beskeden om, at deres advokatfunktion har besluttet, at de i forbindelse med revurderingen af deres syn på genhusningsskader anmeldt af lejere i almene boliger har besluttet, at de fremover vil dække de omtalte former for skader i henhold til indboforsikringen. Og de skriver til WTW, at lignende sager tilbage fra 1. juli 2021 vil blive genoptaget og revurderet.

»Det er positivt, at det pågældende forsikringsselskab har taget kritikken til sig og har besluttet at ændre praksis på området. Og det er yderst vigtigt, at der bliver skabt synlighed om sådanne sager, for der kan jo være andre boligorganisationer og flere af de godt én million danskere, der bor til leje, der har fået tilsvarende uretmæssig afvisning fra deres forsikringsselskab. Det er i hvert fald et problem, som vi gennem årene er stødt på gentagne gange,« siger Uffe Phillip fra WTW.

Hvis boligorganisationen skulle have betalt for de skadeudgifter, der er dækket af lejerens indboforsikring, ville det have haft alvorlige konsekvenser for boligorganisationens forhandlingsposition i forbindelse med udbud af deres forsikringer.

»Hvis vi skulle dække sager om indbo, ville vores forsikringspræmie stige voldsomt – jeg tør slet ikke sætte procenter på den stigning,« siger Bettina Jarl Darlslund fra KAB.

Og det er Uffe Phillip enig i:

»Det er allerede svært at få indhentet tilbud til boligorganisationer i forbindelse med udbud af deres forsikringer. Der er ingen boligorganisationer, der er interesserede i at få belastet deres skaderegnskab yderligere – slet ikke når det hverken er nødvendigt eller korrekt. Men det handler jo også om, at boligorganisationernes omdømme ikke skal belastes unødigt, og om at lejerne får den erstatning, som de har ret til,« siger han.

Gamle sager bliver åbnet

WTW har drøftet og håndteret denne problematik med flere boligorganisationer i forbindelse med igangværende sager og har bedt det konkrete forsikringsselskab om en opgørelse over de genhusningssager, der har været blandt WTW's kunder siden 1. juli 2021. Når dette er på plads, kan boligorganisationer forvente at høre nærmere fra WTW med en opfordring til, at berørte lejere får taget kontakt til deres forsikringsselskab, så de kan genåbne og revurdere deres sag og få udbetalt den berettigede erstatning.

Download
Titel Filtype Filstørrelse
Tenants are taken hostage in cases of rehousing PDF .2 MB
Forfatter

Kommunikationskonsulent
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Denmark
Contact us