Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Sorte skyer over forsikringsmarkedet

Af Martin Wex | 9. Februar 2022

Der er udsigt til dårligere betingelser og højere priser på mange forsikringsområder, men flere detaljer om virksomhedens risiko kan modvirke nogle af forringelserne.
N/A
N/A

Der skal flere penge i kassen. Det er mantraet hos de fleste forsikringsselskaber, der har sat sig for at øge indtægterne fra salg af forsikringer og især at reducere udbetalingerne af erstatning. Derfor oplever mange virksomheder, at de enten får afslag på at tegne forsikring eller bliver mødt med enten forringede betingelser eller højere priser.

»Forsikringsselskaberne har tabt mange penge igennem flere år, og nu har branchen over en bred kam sat sig for at stoppe blødningen. Det har betydet, at der er blevet skruet på stort set alle parametre, så forsikringssummerne er blevet sænket, mens prisen og selvrisikoen er blevet forhøjet,« siger co-CEO & Head of Corporate Risk & Broking Camilla Elverdal fra WTW.

De store tab skyldes en kombination af en lav rente, store internationale tab på naturkatastrofer og ikke mindst en uheldig udvikling i antallet af skader på ansvarsforsikringsområdet. Oven i det kommer et forventet tab på grund af covid-19, der også er indregnet i de nye priser og betingelser.

Et udvidet forsikringsmarked

WTW har udgivet Markedsrapport 2021, der giver indblik i, hvordan markedet på 12 centrale forsikringsområder ser ud i 2021 sammenlignet med 2020, og hvert forsikringsområde er blevet målt på fem parametre:

  • Præmie
  • Selvrisiko
  • Forsikringssum
  • Dækningsomfang
  • Udbud i markedet

De 12 forsikringsområder er ikke lige hårdt ramt af forringede vilkår og højere priser, men der er generelt tale om et meget hårdt marked. WTW’s analyse viser, at der er sket markante forringelser på især markederne for cyber-, kriminalitets- og projektansvarsforsikring, mens der på den mere positive side ikke er sket de store forandringer på motorforsikring og på rejse- og ulykkesforsikring.

Det er i mange tilfælde fortsat muligt at opnå den ønskede forsikringssum, men det er ikke i alle tilfælde muligt at finde et enkelt forsikringsselskab, der ønsker at bære risikoen alene.

»Der er stadig masser af kapacitet i forsikringsmarkedet, men forsikringsselskaberne er blevet meget mere restriktive med, hvad de ønsker at forsikre, og hvor meget af deres kapacitet de ønsker at stille til rådighed – især, hvis de er usikre på risikoen. Derfor er det i stigende grad nødvendigt at placere risikoen hos flere forskellige forsikringsselskaber, og vi har også i flere tilfælde valgt at række ud til markeder uden for vores normale geografiske område og har derved udvidet markedet for vores kunder,« siger VP Torben Højlund fra WTW.

Korrekte risikoinformationer gør en forskel

Det kan lyde temmelig dystert, men der er lyspunkter for den enkelte virksomhed, der selv kan gøre meget for at præge både priser og betingelser i en positiv retning. Det handler i korte træk om at give forsikringsselskabet et klart indblik i risikoen.

Det er helt afgørende, at forsikringsselskabet har detaljerede oplysninger om risikoen, når der skal tegnes en ny eller gentegnes en forsikring”

Jesper Danvad
Chief Broking Officer

»Forsikringspræmier og -betingelser fastsættes på baggrund af risikoinformationer, og derfor er det helt afgørende, at forsikringsselskabet har detaljerede oplysninger om risikoen, når der skal tegnes en ny eller gentegnes en forsikring. Det er selve forudsætningen for, at virksomheden kan få en dækning, der passer til det præcise behov, og at prisen svarer til risikoen,« siger Chief Broking Officer Jesper Danvad fra WTW.

Forsikringsselskaberne stiller da også stadigt større krav til mængden af risikoinformationer og også til detaljegraden for at få et mere præcist billede af risikoen. Og det kan have meget alvorlige konsekvenser, hvis virksomheden giver forkerte oplysninger – også selv om der ikke er tale om bevidste fejl eller udeladelser.

»Når skaden sker, oplever vi, at forsikringsselskaberne er blevet mere grundige end tidligere med at undersøge risikoinformationerne for at vurdere, om de har været tilstrækkelige og præcise nok, eller om situationen indeholder et grundlag for at afvise kravet om erstatning. Derfor er det afgørende vigtigt, at risikooplysningerne er fyldestgørende og korrekte, og ikke mindst at de bliver opdaterede, når der sker ændringer,« siger Jesper Danvad.

Erstatningskrav afvist

I en nylig retssag fik forsikringsselskabet medhold i, at det kunne afvise et krav om erstatning, fordi risikoinformationerne ikke var korrekte. Bygningen, der brændte ned til grunden, var forsikret, men anvendelsen af bygningen var angivet forkert. Derfor blev erstatningskravet på 50 millioner kroner afvist.

»Det er en svær opgave at levere præcis de oplysninger, som forsikringsselskabet har krav på og brug for. Det er givetvis også forklaringen på, at stadig flere virksomheder søger assistance hos forsikringsmæglere, der har kompetencerne til at vurdere og beskrive risikoen og efterfølgende finde de forsikringsselskaber, der tilbyder den mest optimale dækning til den mest fordelagtige pris,« siger Jesper Danvad.

WTW har udviklet en række analyseværktøjer, der bygger på store mængder branchedata og kan skabe en dyb forståelse af den enkelte kundes risici. Kontakt din normale kontaktperson hos WTW for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Download
Titel Filtype Filstørrelse
Dark clouds over the insurance market PDF .5 MB
Forfatter

Head of Client Communication
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Denmark
Contact us