Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Verzamelbrief pensioenonderwerpen maart 2024

April 26, 2024

Voorafgaand aan het Commissiedebat over pensioenonderwerpen heeft demissionair minister Schouten de Tweede Kamer met een Verzamelbrief geïnformeerd over de status van een aantal pensioenonderwerpen.
Retirement
Pensioenakkoord

De verzamelbrief van 29 maart gaat onder meer in op de voortgang van de transitie. In de zomer zal de kamer daarover worden geïnformeerd via de transitiemonitor. Dan zal ook worden vastgesteld of de wettelijke termijnen en in het bijzonder de uiterste transitiedatum nog haalbaar zijn. Resultaten van onderzoek naar deelnemerservaringen worden begin 2025 verwacht. Ten derde zal worden bezien of en in hoeverre de drie kerndoelstellingen van de Wet toekomst pensioenen (eerder perspectief op koopkracht, een transparanter en persoonlijker stelsel, en betere aansluiting bij de actuele samenleving en arbeidsmarkt) worden bereikt. Netspar heeft een analyse gemaakt die moet dienen om die doelstellingen meetbaar te maken, en stelt daarbij vast dat dat in enkele gevallen pas op termijn mogelijk zal zijn.

Nadat de transitiemonitor komende zomer aan de kamer zal zijn verstrekt zal ook het wetsvoorstel dat het uitstel van de uiterste transitiedatum naar 1 januari 2028 bekrachtigt ingediend. Daarnaast komt er een wetsvoorstel dat invulling geeft aan verschillende eerdere toezeggingen en technische punten. Na een consultatieperiode zou dat wetsvoorstel (pas) voor de zomer van 2025 gereed zijn.

De brief vermeldt verder dat halverwege dit jaar een besluit publiek wordt gemaakt dat fondsen die voornemens zijn te gaan invaren onder voorwaarden vrijstelt van indiening van de haalbaarheidstoets, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2024. In veel gevallen zal overigens de berekening die aan die haalbaarheidstoets ten grondslag ligt wel nodig zijn, bijvoorbeeld voor de indiening van een overbruggingsplan, maar ook voor de URM-actualisering die elk kwartaal aan de orde is. DNB heeft inmiddels bevestigd dat de haalbaarheidstoets in veel gevallen naar verwachting niet zal worden ingediend, maar tekent daarbij aan dat de voorwaarden daarvoor pas later formeel bekend zullen worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us