Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Consultatie verlenging transitieperiode

Door Wichert Hoekert | Oktober 30, 2023

Afgelopen zaterdag liep de consultatieperiode over de verlenging van de transitieperiode af. WTW is één van de partijen die hebben gereageerd op de consultatie.
Retirement
Pensioenakkoord

Afgelopen zaterdag liep de consultatieperiode over de verlenging van de transitieperiode af. In het geconsulteerde voorstel wordt in de eerste plaats het (reeds aan de Eerste Kamer toegezegde) uitstel van de uiterste transitiedatum naar 1 januari 2028 vastgelegd. Dat onderdeel zal naar alle waarschijnlijk weinig of niet controversieel zijn. WTW is één van de partijen die hebben gereageerd op de consultatie.

Belangrijk onderdeel van het voorstel is verder dat de uiterste datum voor transitieplannen voor regelingen ondergebracht bij verzekeraars en PPI’s eveneens met een jaar opschuift, dat wil zeggen naar 1 oktober 2027. Ook dat onderdeel zal niet op nauwelijks op weerstand stuiten.

Een aantal andere belangrijke mijlpalen wijzigt in het voorstel niet. Zo blijft de uiterste einddatum voor de verruiming van de fiscale ruimte staan op 31 december 2036, zodat de compensatieperiode bij fondsen die laat overgaan beperkt zou kunnen worden. Naar onze mening is dat onnodig, en verkleint het nodeloos de kans dat partijen overgaan tot open compensatie binnen het pensioendomein. Sociale partners beogen in veel gevallen de compensatie ineens en uit fondsvermogen te realiseren. Verder blijven de uiterste momenten voor transitie- en implementatieplan in geval van regelingen bij pensioenfondsen staan op 1 januari 2025 en 1 juli 2025. Wij pleiten in onze reactie voor uitstel daarvan. Een al te lange periode tussen transitieplan en daadwerkelijk transitiemoment levert nodeloze extra procesrisico’s op. Daarnaast geven onduidelijkheden en onvolkomenheden in wet- en regelgeving aanleiding tot dat uitstel.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us