Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Publicatie ingroeipad nieuwe definitie

Door Wichert Hoekert en Bert Hogendoorn | Oktober 31, 2023

Op 6 oktober heeft DNB de ingroeipaden in de nieuwe definitie gepubliceerd.
Retirement
Pensioenakkoord

Op 6 oktober heeft DNB de ingroeipaden in de nieuwe definitie gepubliceerd. Die publicatie zou achterwege blijven, maar ten behoeve van de sector is DNB daar alsnog toe overgegaan. Dat mede omdat de CPB-publicaties waaraan de ingroeipaden ontleend moeten worden verschillen van interpretatie toelieten.

De ingroeipaden zijn onder meer van belang voor de vaststelling van de kostendekkende premie voor 2024. Fondsen die gebruik maken van rendementsdemping krijgen daarbij de mogelijkheid de geboden tegemoetkoming te gebruiken om de veronderstelde rendementen op vastrentende waarden tussentijds te herijken. Wordt daarvan gebruik gemaakt, dan moet ook de inflatiecurve worden geactualiseerd. Als de tegemoetkoming niet wordt gebruikt, en was de inflatiecurve eerder gefixeerd, dan blijft die gehele curve (dus niet alleen het ingroeipad) van kracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert

Auteurs

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|TwitterRelated content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us