Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Overbruggingsplan en herstelplan 2024

Door Wichert Hoekert | Januari 8, 2024

DNB heeft op 8 december de instructies voor de in 2024 in te dienen overbruggingsplannen gepubliceerd.
Retirement
N/A

DNB heeft op 8 december de instructies voor de in 2024 in te dienen overbruggingsplannen gepubliceerd. Overbruggingsplannen moeten voor 1 juli 2024 worden ingediend. Een indexatie-AMvB zal er in 2024 niet meer zijn, zodat het transitie-FTK nodig is om over 2024 een toeslag toe te kunnen kennen die ruimer is dan de regels voor toekomstbestendige indexatie toestaan.

Zes pensioenfondsen dienden al in 2023 een overbruggingsplan in. Naar aanleiding daarvan liet DNB weten vier onderwerpen speciaal van belang te vinden. Het gaat dan om de vaststelling van de invaardekkingsgraad (die naar verwachting in 2024 concreter kan zijn dan in 2023 mogelijk was, vanwege voortgang in de voornemens van sociale partners), de betrokkenheid van functiehouders, de verklaring van de acceptabel geachte generatie-effecten, en de invloed van modelaannames en modelvereenvoudigingen op de getoonde uitkomsten.

Voor de meeste van deze zes fondsen is de kortingsdreiging vanwege aanhoudend dekkingstekort die per einde 2023 nog gold de primaire aanleiding geweest het transitie-FTK toe te passen; separate tegemoetkomingen voor kortingsmaatregelen zijn er immers anders dan in voorgaande jaren niet. Door de rentedaling van de afgelopen weken is het ingediende overbruggingsplan wellicht inderdaad nodig gebleken om kortingen te voorkomen.

Die zelfde rentedaling zal (in combinatie met verleende extra toeslagen) tot gevolg hebben dat diverse fondsen alsnog in reservetekort zullen zijn beland, al zal de vertragende werking van de beleidsdekkingsgraad de aantallen beperken. Die fondsen moeten voor 1 april 2024 een herstelplan indienen, of zij moeten voor die datum aan DNB laten weten dat ze voornemens zijn een overbruggingsplan in te dienen.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen
Contact us