Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Verzamelbrief pensioenonderwerpen najaar 2023

Door Wichert Hoekert | November 30, 2023

Op 9 november heeft het ministerie de kamer geïnformeerd over diverse actuele dossiers. In dit artikel leest u hier meer over.
Retirement
Pensioenakkoord

Op 9 november heeft het ministerie de kamer geïnformeerd over diverse actuele dossiers.

Verlaging toetredingsleeftijd naar 18 jaar
Al op 1 januari 2024 gaat de verlaging van de (maximale) startleeftijd voor pensioenopbouw omlaag naar 18 jaar. Voor premieovereenkomsten maakte het ministerie eerder bekend dat voor leeftijden onder de 20 jaar onder voorwaarden uitgegaan mag worden van het premiepercentage dat in het cohort daarboven geldt. Voor verplichtgestelde fondsen geldt dat de verplichtstelling gewijzigd moet worden. Daarnaast moeten fondsdocumenten worden aangepast. Voor sommige fondsen zijn de effecten significant, als sprake is van grote aantallen jongere werknemers.

Nader uitstel bedrag ineens
Zoals al alom werd aangenomen, is nu ook formeel bevestigd dat invoering van het bedrag ineens per 1 juli 2024 (wederom) onhaalbaar is gebleken. Invoering is nu uitgesteld tot ‘niet eerder dan 1 januari 2025’, en ook daarbij wordt een slag om de arm gehouden.

Onderzoek governance in het nieuwe stelsel
Naar aanleiding van een in de kamerbehandeling van de Wet toekomst pensioenen aangenomen motie laat het kabinet weten welke aanpak het voor ogen heeft om de passendheid van het huidige governancemodel in het nieuwe stelsel te onderzoeken. Netspar doet momenteel onderzoek naar de gewenste governance na de transitie. In 2024 verwacht het ministerie een onderzoeksopdracht uit te zetten om die vraag ook vanuit praktijkperspectief te bezien. Daarbij zal worden onderzocht wat momenteel wel en niet goed gaat, vanuit het gezichtspunt van verschillende belanghebbenden. De transitieperiode kan worden gebruikt om te onderzoeken of nadien reden is tot aanpassing van de governancemodellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us