Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Accent op HR

Eerste Kamer stemt over Wet Toekomst Pensioenen

Door Wichert Hoekert en Willem Eikelboom | Mei 24, 2023

De behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in de Eerste Kamer wordt naar verwachting deze maand afgerond
Retirement
Pensioenakkoord

De behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in de Eerste Kamer wordt naar verwachting op 30 mei afgerond, en het heeft er alle schijn van dat een meerderheid in zal stemmen met het voorstel. Dat na onder meer drie schriftelijke rondes en drie termijnen in de plenaire behandeling. De kamer is er daarmee in geslaagd de behandeling nog net in de huidige samenstelling af te ronden, net voordat de nieuwe leden toetreden.

Als de Eerste Kamer instemt, betekent dit dat de WTP op 1 juli 2023 van kracht wordt. Bestaande pensioenregelingen moeten dan tussen dat moment en 1 januari 2028 zodanig worden gewijzigd dat ze voldoen aan de WTP. Die uiterste transitiedatum is in de behandeling in de Eerste Kamer met een jaar uitgesteld, op aandringen van diverse partijen die zelfs aangaven uitstel tot 2029 of 2030 passend te achten. Capaciteitsrestricties in de pensioensector geven daar aanleiding toe, met name voor waar het de transitie van pensioenfondsen betreft.

Auteurs

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|TwitterRelated content tags, list of links Artikel Accent op HR Pensioen Pensioenakkoord
Contact us