Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Communicatie tijdens pensioentransitie naar een hoger niveau

Hoe informeer je deelnemers en pensioengerechtigden over de overgang naar het nieuwe pensioenstelstel?

Door Naomi van der Ende | Maart 30, 2023

Met de komst van het pensioenstelsel zal er voor veel deelnemers veel veranderen. Daarom is een goede communicatiestrategie juist nu belangrijk. Maar wat is er nodig om deelnemers of pensioengerechtigden vertrouwen te geven in de transitie?
Retirement
Pensioenakkoord

De Wet Toekomst Pensioenen schrijft voor dat pensioenuitvoerders deelnemers en pensioengerechtigden over de gevolgen van de overgang naar het nieuwe pensioenstelstel moeten informeren en hiervoor een communicatieplan moeten opstellen. De wet omschrijft een aantal specifieke momenten en onderwerpen waarover pensioenuitvoerders moeten communiceren. Op 20 februari jl. heeft de AFM een voorlopige leidraad communicatieplan gepubliceerd. De gepubliceerde leidraad biedt handvatten om invulling te geven aan de wettelijke vereisten van het communicatieplan. Tegelijkertijd biedt de leidraad ruimte om te zorgen dat pensioenuitvoerders aansluiten bij hun eigen situatie en hun specifieke deelnemers.

Focus van de AFM

Bij de beoordeling van het communicatieplan zal de AFM met name naar de onderstaande aspecten kijken:

  1. De doelgroepen van de communicatie: heb je expliciet gemaakt wat er voor welke doelgroep verandert?
  2. De uitwerking van doelstellingen: welk effect heb je voor ogen? Hier horen ook kennisdoelstellingen bij over de (persoonlijke) gevolgen van de nieuwe regeling.
  3. De planning waaruit blijkt wat, wanneer, hoe en met wie wordt gecommuniceerd.
  4. De onderbouwing van hoe de communicatiemomenten, boodschappen en kanalen aansluiten bij deelnemers.
  5. De evaluatie van het communicatieplan en de daadwerkelijke communicatie:
    hoe check je of je de communicatiedoelen hebt bereikt?

Op zich zijn dit logische en nuttige elementen. Maar de elementen zijn wel sterk op de ratio gericht. Informatie over de nieuwe pensioenregeling en de technische oplossing staan centraal.

Welke communicatie heeft een deelnemer of pensioengerechtigde nodig?

Een goede communicatiestrategie is juist nu belangrijk. Met de komst van het pensioenstelsel zal er voor veel deelnemers immers veel veranderen. Het risico verschuift van het fonds naar de deelnemer en de deelnemer zal meer zelf moeten doen. Wat heeft een deelnemer of pensioengerechtigde nodig om vertrouwen te hebben in de transitie en er een goed gevoel aan over te houden?

Wij denken dat de communicatieaanpak het beste benadert kan worden vanuit emotie en de onbewuste afwegingen die een deelnemers of pensioengerechtigde maakt. Het gaat namelijk om gedragsverandering; van relatief zorgeloos pensioen opbouwen naar een pensioen met meer risico’s en meer eigen verantwoordelijkheid. Bij het begeleiden van deze verandering zul je moeten inzoomen op de pijnpunten, de zorgen en misvattingen over het nieuwe pensioen. Meer kennis over hoe deelnemers het proces en de verandering ervaren, is daarom essentieel voor een gedegen communicatieaanpak.

Deze transitie geeft werkgever én pensioenfondsen de kans om de communicatie over pensioen naar een hoger level te tillen. Communiceer niet alleen over de huidige en nieuwe pensioenregeling (ratio) maar begeleid de deelnemers naar de nieuwe regeling. Met kennis van hun emoties en hun afwegingen.

Heeft u hulp nodig met het communicatieplan of heeft u vragen? Neem dan contact op met Naomi van der Ende.

Auteur

Change Management and Communication

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us