Ga naar de hoofdinhoud

Pensioenakkoord

 

Introductie Pensioenakkoord

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Vrijwel alle pensioenregelingen in Nederland moeten worden aangepast. De nieuwe pensioenopbouw zal plaatsvinden in een beschikbare premieregeling. Daarbij gaan jongere werknemers meer opbouwen dan nu het geval is, en ouderen juist minder.

Wanneer moet ik wat doen?

De invoering van de nieuwe wetgeving is in mei 2021 uitgesteld en gaat van toepassing zijn vanaf (uiterlijk) 1 januari 2023. Daarna is er een transitie-fase tot 1 januari 2027 waarin pensioenuitvoerders de gelegenheid krijgen om de nieuwe pensioenregelingen te implementeren.

Binnen die transitie-fase is 1 januari 2025 een belangrijke datum.

Vóór 1 januari 2025 moet elke werkgever een transitieplan indienen bij de pensioenuitvoerder. Dat transitieplan moet zijn overeengekomen met werknemersvertegenwoordigers en bevat de volgende afspraken:

  • de inhoud van de nieuwe pensioenregeling,
  • de vraag of reeds opgebouwde pensioenaanspraken wel/niet worden ingevaren,
  • eventuele compensatiemaatregelen.

Als sociale partners kiezen voor een transitiedatum eerder dan 1 januari 2027 dan verschuiven de eerdere mijlpalen navenant naar voren in de tijd.

Het nieuwe pensioenstelstel - Wat moet u als werkgever wanneer doen?
Pensioenakkoord wanneer moet een werkgever wat doen?
In het kader van het pensioenakkoord zijn er voor de overheid en de werkgever verschillende fases per jaar aan te geven. 2020 was voor de overheid het jaar van de werkgroepen en voor de werkgever het jaar van de oriëntatiefase. 2021 staat voor de overheid in het teken van concept wetgeving en voor de werkgever komt de fase van strategie. In de jaren 2022 tot en met 2025 komt de overheid met definitieve wetgeving. Voor de werkgever betekent dit in 2022 en 2023 fase 3: ontwerpen, onderhandelen en selectie van uitvoerder waarna in 2024 en 2025 fase 4 de implementatie volgt.

Wat gaat er veranderen?

Samengevat moet de pensioenregeling voldoen aan de volgende vereisten:

  • Nieuwe pensioenopbouw vindt plaats in een Beschikbare premieregeling (DC). Iedere deelnemer in de regeling heeft een persoonlijk pensioenbudget.
  • Nabestaandenpensioen is verzekerd op risicobasis.
  • Iedere medewerker binnen de regeling heeft dezelfde beschikbare premie, ongeacht de leeftijd. Hierdoor bouwen jongeren meer pensioen op dan in de huidige regeling, en ouderen zullen minder pensioen gaan opbouwen.
  • Bij pensionering kan de gepensioneerde het persoonlijke pensioenbudget behouden. Hierdoor kan een gepensioneerde blijven profiteren van beleggingsrendementen, maar die kunnen ook negatief zijn.
Wat zijn de gevolgen voor de verantwoordelijkheidsverdeling het keuzepalet

Dit is een opname van de 4 webinars die gegeven werden over de belangrijkste elementen en veranderingen van de consultatie over wetgeving pensioenakkoord.

aanbevolen product

Pensioen benchmark

Het pensioenakkoord is voor veel bedrijven een reden om de pensioenregeling onder de loep te nemen. Is uw pensioenregeling in lijn met die van andere organisaties in uw sector?


Related Solutions

Contact Us