Gå til primært indhold
Løsning

Løn og personalegoder

Fokus på løn og personalegoder er afgørende for en organisations evne til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere på dagens agile og digitale arbejdsmarked. WTW kan hjælpe jer med at foretage strategiske investeringer i programmer, der tilfører mest mulig værdi til jeres mangfoldige arbejdsstyrke og giver det bedste afkast til jeres organisation.

Kontakt os

Nye måder at arbejde på, ændrede kompetencekrav og skiftende arbejdsforhold er ved at forandre arbejdsmarkedet. Passer jeres lønpakke til de nye tider?

Et velfungerende aflønningsprogram kan være den afgørende forskel i kampen om de rette medarbejdere. Den rette balance mellem løn, personalegoder, sundhedstilbud og karriereudvikling er vejen frem til at tiltrække, fastholde og motivere de medarbejdere, der skal drive jeres virksomhed frem. Men i mange organisationer udvikler lønpakkerne sig ikke hurtigt nok til at kunne hamle op med den nye virkelighed på arbejdsmarkedet.

Identificér de elementer, der forandrer arbejdsmarkedet

WTW hjælper organisationer med at se på de problemstillinger og tendenser, der bringer forandring til arbejdsmarkedet og presser arbejdsgiverne til at forny deres lønpakker:

 • Den digitale transformation af arbejdspladsen – en redefinering af, hvordan, hvor og af hvem arbejdet udføres.
 • Ændrede forventningerne fra en arbejdsstyrke med flere generationer, der værdsætter gennemsigtighed og en personaliseret forbrugerorienteret tilgang.
 • Nye lovkrav, der medfører ændringer inden for ligestilling, inklusion og mangfoldighed.
 • Øgede krav om større investeringsafkast.

Vi kan give jer en forståelse af, hvordan man arbejder med disse faktorer, når man udvikler og implementerer sine aflønningsprogrammer.

Opbygning af et differentieret aflønningsprogram

De følgende værktøjer kan give jer en konkurrencefordel, når I opbygger jeres aflønningsprogram:

 • Tænk strategisk  Der skal mere end løn til at motivere medarbejderne, og derfor har de førende organisationer en strategisk tilgang til deres aflønningsprogram, der inkluderer løn, personalegoder, sundhed og karriere.
 • Vær fremtidsorienteret. I et omskifteligt og fleksibelt arbejdsmiljø er organisationerne nødt til at fokusere på at belønne de medarbejdere, der besidder de evner, som er afgørende for organisationens fremtidige succes. Det omfatter også kompetenceudvikling af medarbejdere, hvis arbejde vil blive påvirket af automatisering, og som har potentialet til at tilegne sig nye kompetencer.
 • Forstå hvad medarbejderne værdsætter.Segmenteringsanalyser og meningsmålinger giver organisationer indblik i, hvad de vigtigste medarbejdergrupper værdsætter mest, og skaber mulighed for at udvikle programmer, der er skræddersyede til deres ønsker og behov.

  Det er også altafgørende, at arbejdsgiverne indser, at der er stigende forventninger til rimelig aflønning og gennemsigtighed i, hvordan sådanne beslutninger træffes og kommunikeres.
 • Levér en forbrugeroplevelse. Arbejdsstyrken i dag forventer at blive behandlet som forbrugere på arbejdspladsen. I forhold til aflønning betyder det adgang til teknologi på højeste niveau for at give flere valgmuligheder, mere fleksibilitet og øger personalisering.
 • Mål omkostninger og effekt. Ser man på de omfattende investeringer, som organisationer foretager i aflønningsprogrammer, er det altafgørende at måle det økonomiske afkast og på evnen til at tiltrække, fastholde og motivere medarbejderne.

  Organisationer, der kan se værdien i mere sofistikerede analyser, kan anvende optimeringsværktøjer til at måle og evaluere, hvilke aflønningsfaktorer der har den største indvirkning på medarbejdernes indstilling og adfærd. Det minimerer risikoen for at investere i de forkerte programmer.
 • Prioritér inklusion og mangfoldighed. Det er afgørende for arbejdsgiverne inddrager inklusion og mangfoldighed i aflønningsprogrammet for bedre at kunne imødekomme en mangfoldig arbejdsstyrkes behov og for at fremme en inkluderende virksomhedskultur.

Med disse tiltag vil jeres organisation kunne udvikle en differentieret aflønningsstrategi og dermed øge jeres muligheder for at konkurrere om de mest værdiskabende medarbejdere.

WTW er dedikeret til at hjælpe jeres organisation med at udvikle og implementere aflønningsprogrammer, der skaber mest mulig værdi for jeres nøglemedarbejdere på et økonomisk fornuftigt niveau.

Contact Us