Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Survey rapport | Accent op HR

Verzuim is een groeiend bedrijfsprobleem

Februari 2, 2024

Deelnemers aan de absence management survey van WTW geven aan dat werkstress en mentale gezondheidsproblemen de belangrijkste verzuimoorzaken zijn waaraan zij willen werken.
Health and Benefits|Benessere integrato
N/A

Verzuim is een groeiende uitdaging voor organisaties, ongeacht hun grootte of sector. Om organisaties inzicht te bieden hoe de verzuimstrategie zich verhoudt ten opzichte van andere organisaties, wat de huidige trends zijn in het verzuim en welke kansen en belemmeringen organisaties ervaren heeft WTW de absence management survey ontwikkelt en uitgezet. De resultaten van onze eerste absence management survey zijn binnen. In dit artikel lichten wij alvast een tipje van de sluier op.

Regelmatig wordt er in het nieuws gesproken over uitdagingen in personeelsbezetting, burn-out onder medewerkers en toenemende verzuimcijfers. Onderstaande resultaten komen daarom ook niet als een verrassing. Uit de resultaten blijkt dat werkstress in Nederland de belangrijkste verzuimoorzaak is die organisaties willen aanpakken. Op een goede tweede plaats wordt het aanpakken van de mentale klachten benoemd.

69% heeft uitdagingen met personeelsbezetting
64% ziet een toename van het aantal burnouts bij medewerkers. 41% Toegenomen verzuimpercentage
Figuur 1: Vraag: In welke mate leiden verzuim en arbeidsongeschiktheid tot onderstaande uitdagingen in jouw organisatie?

2 van de 5 organisaties zijn van plan om zich de komende twee jaar te richten op medewerkers met een verhoogd risico op verzuim. Daarnaast willen organisaties zich de komende twee jaar focussen op het beleid herzien en/of bijwerken, het beoordelen van risico’s van de werkomstandigheden en het verbeteren van providerbeheer.

39% Benefits en interventies toespitsen op medewerkers met een hoog risico op verzuim

36% Herzien en bijwerken van beleid

31% De werkplek en werkomstandigheden beoordelen op risico's voor medewerkers

31% Verbeteren van samenwerking met providers

De voordelen van een goede verzuimstrategie

Uit de survey blijkt dat organisaties met een effectieve verzuimstrategie de kosten van verzuim goed in kaart brengen, goede ondersteuning in het verzuimproces bieden aan leidinggevenden, een integrale verzuimaanpak hebben en vroegtijdige interventies inzetten voor het verkorten van het verzuim.

Download hieronder de korte versie van ons survey rapport. Bent u geïnteresseerd in het volledige rapport? Vul dan het formulier in.

Downloaden
Contact

Henk Klos
Health & Benefits

Contact us