Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Accent op HR

Personeelstekort? Los het ziekteverzuim op!

Door Erwin Wamelink | November 9, 2022

Elke werkgever worstelt met verzuim. Een deel hiervan is beïnvloedbaar. De vraag is alleen: hoe?
Health and Benefits|Benessere integrato
N/A

Elke werkgever worstelt met verzuim. Uitval van de één leidt vaak tot extra werkdruk bij de ander en voor je het weet, grijpt het verzuim als een uitslaande brand om zich heen. Een bedrijfsarts kan weinig anders doen dan blussen. Wie uitval vóór wil zijn, moet het vuur doven als het smeult.

In alle sectoren en bedrijfstakken stijgt het ziekteverzuim. Het CBS noteert een verzuim van 6,3 procent in het eerste kwartaal van 2022. Een jaar eerder was dat nog 4,8 procent. Nog niet de helft van het huidige verzuim is puur medisch, blijkt uit cijfers van verzuimdienstverlener WTW. Algemeen wordt aangenomen dat al het verzuim boven de 3 procent beïnvloedbaar is. De vraag is alleen: hoe?

Eigen-regiemodel faalt

In het vorige decennium is het eigen-regiemodel populair geworden, waarbij de verzuimaanpak in handen is van de leidinggevende. Die oplossing vraagt veel van een manager, die hier meestal niet voor is opgeleid. Hij of zij moet re-integratie begeleiden, snel reageren op kort verzuim, zorgen voor een goede werksfeer en preventieve gesprekken voeren. Is de werkdruk hoog, dan schieten deze taken er al snel bij in.

Bovendien maakt de leidinggevende zelf deel uit van het team, wat het lastig maakt om de afstand te nemen die voor een regierol noodzakelijk is. Daar komt bij dat een werkgever de oorzaak van het verzuim niet mag registreren, daardoor geen trends kan signaleren, laat staan gerichte maatregelen nemen. Het eigen-regiemodel is bij veel organisaties verzand in een geen-regiemodel.

Installeer een sprinkler

Wat je als werkgever nodig hebt, zijn preventieve maatregelen. Terwijl rookmelders en sprinklerinstallaties zonder verdere discussie in ieder bedrijf worden toegepast, zijn verzuimtrainingen en professionele ondersteuning voor de leidinggevende nog lang niet vanzelfsprekend. De bedrijfsarts is vaak de enige medisch betrokkene, maar die heeft vaak een lange wachtlijst.

Effectieve verzuimdienstverlening zorgt voor snelle doorverwijzing. Door de verzuimproblematiek van de zieke medewerker middels een triage te screenen, kan via moderne technologie en met behulp van een taakgedelegeerde snel gehandeld of doorverwezen worden naar een behandelaar. De taakgedelegeerde voert verzuimbegeleiding en taken uit namens en in opdracht van de bedrijfsarts. Zo komen alleen medewerkers die dat echt nodig hebben bij de bedrijfsarts terecht. Anderen kunnen waarschijnlijk na een kortdurende behandeling en/of begeleiding weer aan het werk. Een casemanager kan helpen dit proces te begeleiden.

Nog een groot voordeel van de inzet van een taakgedelegeerde is dat die wel een verzuimreden mag vragen en een geanonimiseerde analyse mag maken. Daar word je als werkgever wijzer van.

WTW kan u hierbij helpen

WTW adviseert werkgevers over beleid op het gebied van verzuim, re-integratie, preventie en duurzame inzetbaarheid. Ook helpen wij werkgevers inzicht te krijgen in de financiële geldstromen in dit kader.

Als uw vertrouwde adviseur kan WTW u helpen met arbodienstverlening, duurzame inzetbaarheid en uw wellbeing- en arbeidsvoorwaardenbeleid. Zodat dit past bij uw organisatie, maar vooral ook bij uw medewerkers. Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u om hierover verder te praten, hiervoor kunt u contact opnemen met Erwin Wamelink.

Auteur

Consultant Health & Benefits
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Accent op HR Vitaliteit en arbeidsvoorwaarden Welzijn
Contact us