Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Geactualiseerde levensverwachting CBS

Door Wichert Hoekert | Januari 5, 2024

Het CBS heeft in het kader van de bevolkingsprognose 2023-2070 de levensverwachtingen geactualiseerd.
Retirement
Pensioenakkoord

Het CBS heeft in het kader van de bevolkingsprognose 2023-2070 de levensverwachtingen geactualiseerd. Opvallend is daarbij dat niet langer wordt verondersteld, zoals dat eerder (ook bij het Actuarieel Genootschap) wel het geval was, dat er volledig herstel op zal treden tot aan de trend van vóór de coronaperiode. De levensverwachtingen nemen zodoende, zij het beperkt, af ten opzichte van eerdere prognoses – voor vrouwen wat sterker dan voor mannen.

In het najaar van 2024 vindt ook de tweejaarlijkse actualisering van de levensverwachtingen volgens het Actuarieel Genootschap plaats. De dan vast te stellen grondslagen zullen voor de meeste fondsen gebruikt worden voor de invaarexercitie en hebben daarmee een extra groot belang.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us