Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Publicatie Prognosetafel AG2022

Door Wichert Hoekert | September 29, 2022

In dit artikel informeren wij u over de belangrijkste achtergronden en consequenties van de nieuwe AG Prognosetafel die op 13 september is verschenen.
Retirement
Pensioenakkoord

Op 13 september heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap de nieuwe Prognosetafel gepubliceerd. Dat is, zoals vorig jaar aangekondigd, volgens de gebruikelijke tweejaarlijkse cyclus.

De actualisering van dit jaar staat natuurlijk in het licht van het uitzonderlijke sterftepatroon van de afgelopen tweeënhalf jaar. De commissie heeft ertoe besloten om de projectiemethodiek in de basis ongewijzigd te laten, maar 2020 en 2021 niet te hanteren als waarnemingsjaren. Dat betekent dat ten opzichte van de vorige publicatie alleen de waargenomen Europese sterfte over 2019 als waarneming wordt toegevoegd.

De waarnemingen voor 2020 en 2021 zijn separaat beschouwd om de daarin opgetreden oversterfte (van ongeveer 10%; al dan niet toe te schrijven aan covid) te analyseren. Vervolgens is voor de schatting van toekomstige overlevingskansen verondersteld dat de oversterfte jaarlijks ongeveer halveert, waarmee het effect in 2028 min of meer is uitgedoofd. De oversterfte in 2022 zoals tot dusverre waargenomen is grofweg in lijn met die veronderstelling. Het AG veronderstelt dus geen structureel hogere sterfte, maar ook geen ‘gestegen weerbaarheid’.

Een tweede modelverandering (een wijziging van de zogenaamde sluitingsmethodiek) resulteert voor de hele hoge leeftijden in een beperkt verhogend effect op de levensverwachting.

De wijzigingen leiden bij de actuele RTS voor een gemiddeld fonds tot een verhoging van de technische voorzieningen met een klein procent, en een wat grotere stijging van de kostendekkende premie. Per fonds zullen de resultaten verschillen, waarbij de effecten voor jongere en overwegend vrouwelijke populaties iets groter zullen zijn.

De levensverwachting bij geboorte neemt voor vrouwen toe van ongeveer 92 naar ongeveer 93 jaar, en voor mannen van 89,5 naar 90. Op 65-jarige leeftijd is de toename van de resterende levensverwachting kleiner: van 23,1 naar 23,3 jaar voor vrouwen, en van 20,2 naar 20,4 jaar voor mannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us