Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Tweede set vragen van de Eerste Kamer beantwoord

Door Wichert Hoekert | Mei 4, 2023

Vorige week is de tweede set vragen van de Eerste Kamer beantwoord. Het voornemen is om de plenaire behandeling in mei af te ronden, in de huidige samenstelling van de Eerste Kamer.
Retirement
Pensioenakkoord

Afgelopen donderdag heeft het ministerie de antwoorden op de tweede set schriftelijke vragen aan de Eerste Kamer gezonden. Daarin wordt onder meer herhaald dat rond de zomer een internetconsultatie zal plaatsvinden over keuzemogelijkheden omtrent het nabestaandenpensioen. Eerder al (namelijk voor 1 juni) zal een onderzoek over restitutiemogelijkheden de kamer bereiken. Over de risicodelingsreserve maakt het ministerie duidelijk dat beleggingsrisico’s in de uitkeringsfase gedekt mogen worden mits er in de uitkeringsfase geen keuzemogelijkheid is. Voorwaarde is verder, evenals voor de solidariteitsreserve, dat er geen omslagsysteem ontstaat waarin actieven voor de reserve betalen en alleen gepensioneerden er profijt van kunnen hebben.

De Eerste Kamer moet nog beslissen over een eventuele derde schriftelijke vragenronde. Vragen daarvoor zouden op 9 mei moeten zijn ingediend. Als daar tijdig antwoorden op volgen vindt de plenaire behandeling plaats op 22 en 23 mei, gevolgd door stemmingen op 30 mei.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us