Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Tegemoetkoming uniforme rekenmethodiek

Door Wichert Hoekert | Mei 4, 2023

Bij de uniforme rekenmethodiek voor tussentijdse communicatiedoeleinden mag uitgegaan worden van de gegevens van het voorgaande kwartaaleinde.
Retirement
Pensioenakkoord

Op 5 april is aangekondigd dat, zoals diverse uitvoeringsinstanties dat ook in de praktijk al deden, bij de uniforme rekenmethodiek voor tussentijdse communicatiedoeleinden (dus niet voor het UPO) uitgegaan mag worden van de gegevens van het voorgaande kwartaaleinde.

In dezelfde publicatie wordt ook bevestigd dat voor de uniforme rekenmethodieken blijvend uitgegaan mag worden van 2.000 scenario’s.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us