Ga naar de hoofdinhoud
Oplossing Solution

Geïntegreerde aanpak welzijn

WTW helpt werkgevers de waarde van welzijn van medewerkers voor het bedrijf te ontsluiten. Dit vergroot de effectiviteit van beloningsbeleid, zorgt voor betrokken werknemers en verbetert prestaties en productiviteit.

Contact

Wat is een geïntegreerde aanpak welzijn?

Welzijn is geen op zichzelf staand programma of initiatief. Welzijn is resultaatgericht en verweven met de waarden van een bedrijf en de beleving van de werknemer. Het is onlosmakelijk verbonden met beleid, programma’s en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het zorgt voor het behoud van de gewenste bedrijfscultuur, verhoging van de productiviteit, langdurig talentbehoud en een duurzame bedrijfsresultaten.

4 cruciale dimensies

Een geïntegreerde aanpak welzijn omvat vier cruciale dimensies:

 1. Fysiek welzijn: inzicht hebben in je gezondheid en die onderhouden, de juiste voorzorgsmaatregelen nemen, de gezondheid waar nodig verbeteren, chronische aandoeningen onder controle houden, je weg vinden bij plotselinge ziekte of onverwacht letsel en hiervan herstellen om thuis en op het werk weer optimaal te functioneren.
 2. Emotioneel welzijn: inzicht hebben in jezelf, mentaal gezond blijven, weerbaar zijn, goed met stressfactoren omgaan, positieve en negatieve emotionele triggers aankunnen, met levenscrises kunnen omgaan en evenwichtig blijven tijdens ziekte en letsel.
 3. Financieel welzijn: budgettaire verplichtingen kunnen nakomen, financiële doelen halen, risico’s afdekken, kunnen sparen voor onvoorziene gebeurtenissen en toekomstige behoeften zoals een studie of pensioen en bestand zijn tegen financiële tegenvallers.
 4. Sociaal welzijn: verbondenheid met anderen, beseffen hoe je met elkaar omgaat, diversiteit accepteren, inclusief te zijn, weten hoe je de ander steunt en kunt samenwerken, conflicten kunnen oplossen en je kunnen aanpassen aan veranderingen. Verbonden zijn is van toepassing op familie en vrienden, de werkplek en de samenleving in het algemeen.

Elke dimensie is uniek en toch vervlochten met de anderen. Welzijn begint bij het individu en als dit is bereikt, breidt het zich uit door de gehele organisatiecultuur, het gezinsverband en de samenleving als groter geheel.

De ideale situatie voor welzijn houdt in: fysiek gedijen, emotioneel in balans zijn, financiële zekerheid hebben en sociaal verbonden zijn. Hierbij staat de werknemer centraal; welzijn vraagt om een geïntegreerde aanpak met alle vier de dimensies.

De waarde van welzijn voor het bedrijf

Uit onderzoek van WTW is gebleken dat bedrijven waar werknemers een hoog welzijnsniveau hebben, betere resultaten boeken. Werknemers zijn er dubbel zo betrokken, de inkomsten per werknemer liggen hoger, de kosten voor gezondheidszorg lager, er is minder ziekteverzuim en het aantal gestreste werknemers ligt 70% lager.

testing
Bronnen: WTW 2017/2018 Global Benefits Attitudes Study, 2015/2016 Global Staying at Work Survey, U.S. data (*Getal enigszins afgerond)

Het loont om voor welzijn op de werkplek te zorgen. Ondanks de uitdagingen die werkgevers tot nu met welzijnsprogramma’s hadden, geven deze bedrijven het niet op. Inzicht in de impact ervan op de organisatie benadrukt juist de noodzaak om inspanningen op dit gebied te vergroten.

Hoe helpen we cliënten toegang te krijgen tot de waarde van welzijn voor hun bedrijf?

We helpen cliënten een geïntegreerde welzijnsstrategie op de vier dimensies toe te passen om de ervaringen van hun werknemers te helpen vormgeven. Daardoor scheppen bedrijven een gezonde cultuur voor het personeel die op de algemene doelen van de organisatie en diens EVP - employee value proposition - is afgestemd.

Onze aanpak begint met het vaststellen van duidelijke doelstellingen voor uw welzijnsbevorderingsinitiatieven die de activa, het merk en de waarde van uw bedrijf ondersteunen. Daarna meten we het welzijn en worden verbanden gelegd tussen deze resultaten en de bedrijfsdoelstellingen.

We werken samen met cliënten om:

 • de vier dimensies van welzijn te verbinden
 • welzijn in de bedrijfscultuur te verankeren
 • de wensen en behoeften in de beleving van werknemers centraal te stellen
 • de beleving van de werknemer centraal te stellen in het EVP - employee value proposition -
 • een duwtje in de goede richting te geven, niet te veroordelen
 • technologie in te zetten
 • verder te gaan dan financiële prikkels
 • de werkplek als omgeving te gebruiken om een gezonde werkhouding te bevorderen

We helpen cliënten gedifferentieerde strategieën en tactieken te ontwikkelen om meer betrokkenheid bij werknemers te bewerkstelligen. Hierdoor worden veranderingen in gedrag gestimuleerd en uiteindelijk de kosten voor gezondheidszorg verminderd. Dit levert besparingen op en stelt werknemers in staat om optimaal te kunnen functioneren op hun werk.

Neem contact met ons op als u benieuwd bent hoe u binnen uw bedrijf een geïntegreerde strategie voor het welzijn van uw werknemers kunt inzetten.

Geïntegreerde aanpak welzijn

Contact Us