Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

Wereldwijde pensioenbeleggingen laten grootste jaarlijkse daling zien sinds de wereldwijde financiële crisis

Februari 16, 2023

Na meer dan een decennium van onafgebroken groei zijn de wereldwijde pensioenbeleggingen vorig jaar het sterkst gedaald sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008.
Investments|Retirement
N/A

AMSTELVEEN, Februari 16, 2023 – Uit de meest recente Global Pension Assets Study van het Thinking Ahead Institute blijkt dat de wereldwijde pensioenbeleggingen nu $ 47,9 biljoen bedragen, een daling van 16,7% grotendeels te wijten aan een correctie op zowel obligatie- als aandelenmarkten.

De VS blijft de grootste pensioenmarkt, op ruime afstand gevolgd door Japan en Canada. Samen zijn deze drie markten goed voor meer dan 76% van de pensioenbeleggingen in de grootste 22 pensioenmarkten (P22). Het VK zakte naar de vierde plaats, voornamelijk als gevolg van verliezen van pensioenfondsen op LDI-strategieën en de gedwongen verkoop van gilts tijdens de liquiditeitscrisis aldaar.

Sinds 2002 is de totale allocatie aan aandelen gedaald van 50% naar 42% en is ook de allocatie naar obligaties gedaald van 38% naar 32%. De allocatie naar andere beleggingen (vastgoed en andere alternatieven) is gestegen van 9% in 2002 tot naar schatting 23% eind 2022. Traditioneel hebben de VS en Australië hogere allocaties naar aandelen dan de overige van de zeven grootste pensioenmarkten (P7), terwijl Japan, Nederland en het VK hogere allocaties naar obligaties hebben.

In veel regio's in de wereld zijn de defined benefit (DB) pensioenen verder afgenomen in een voortdurende verschuiving richting defined contribution (DC) regelingen. In de afgelopen 20 jaar zijn de wereldwijde DC-beleggingen met 7,2% per jaar gegroeid, tegen 4,4% per jaar voor de DB-beleggingen.

Marisa Hall, hoofd van the Thinking Ahead Institute zegt: "Vorig jaar hebben we tot op zekere hoogte een wereldwijde polycrisis meegemaakt, waarbij verschillende risico's samenkwamen, als gevolg daarvan elkaar versterkten, en zich manifesteerden in aanzienlijke waardedalingen van de beleggingen. Wij verwachten dat deze systeemrisico's in de toekomst zullen toenemen en voornamelijk zullen ontstaan als gevolg van milieu-, maatschappelijke en geopolitieke oorzaken.

"Hoewel veel pensioenfondsen zich op de lange termijn richten, brengt deze situatie uitdagingen op de korte termijn met zich mee die niet kunnen worden genegeerd. De belangrijkste uitdaging is dat het vrijwel onmogelijk is deze risico's accuraat in te schatten, omdat ze een grote onzekerheid kennen en lastig op te anticiperen zijn, maar de impact ervan zal waarschijnlijk breed en aanzienlijk zijn en de weerbaarheid van de organisatie op de proef stellen".

"Ons werk met beleggers richt zich op transitie trajecten gericht op schonere energie, eerlijkere samenlevingen en meer verantwoordelijkheid. Naarmate dit landschap zich verder ontwikkelt, zullen pensioenfondsen hun strategieën moeten aanpassen en adaptief kapitaal moeten aanwenden om door deze veranderingen te navigeren en toekomstige veerkracht in te bouwen."

Noot voor de redactie

  • De P22 verwijst naar de 22 grootste pensioenmarkten in de studie: Australië, Brazilië, Canada, Chili, China, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, India, Ierland, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nederland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zwitserland, het VK en de VS.
  • De P7 verwijst naar de zeven grootste pensioenmarkten (92% van de totale activa in de studie): Australië, Canada, Japan, Nederland, Zwitserland, het VK en de VS.
  • Alle cijfers zijn afgerond en de cijfers voor 2022 zijn schattingen.
  • Alle data hebben betrekking op het kalendereinde van dat jaar

Over the Thinking Ahead Institute

Het Thinking Ahead Institute is opgericht in januari 2015 en is een wereldwijde non-profit ledengroep voor beleggingsonderzoek en innovatie die bestaat uit betrokken eigenaren van institutioneel kapitaal en vermogensbeheerders die zich inzetten voor het mobiliseren van kapitaal voor een duurzame toekomst. Het instituut heeft 50 leden over de hele wereld en is een uitvloeisel van de Thinking Ahead Group van WTW Investments die in 2002 werd opgericht.

Over WTW

WTW (NASDAQ: WLTW) is een toonaangevend wereldwijd advies-, bemiddelings- en dienstenbedrijf dat klanten over de hele wereld helpt risico's om te zetten in groei. Met een geschiedenis die teruggaat tot 1828 heeft WTW 45.000 medewerkers in dienst in meer dan 140 landen en markten. Wij ontwerpen en leveren oplossingen voor risicobeheer, optimaliseren uitkeringen, cultiveren talent en vergroten de kracht van kapitaal om instellingen en individuen te beschermen en te versterken. Dankzij ons unieke perspectief zien wij de kritieke dwarsverbanden tussen talent, activa en ideeën - de dynamische formule die bedrijfsprestaties aanstuurt. Samen ontsluiten wij potentieel.

Related content tags, list of links Persbericht Beleggingen Pensioen
Contact us