Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

Willis Towers Watson verwacht voortzetting dalende M&A markt 2020, maar uitdagende omstandigheden bieden nog steeds kansen voor betere deals

Een daling van het aantal Noord-Amerikaanse deals zal naar verwachting een remmende invloed hebben op de mondiale M&A-activiteiten en wijst op een selectievere benadering van acquisities.

Februari 10, 2020

Mergers and Acquisitions
N/A

Amstelveen, 7 februari 2020 — De internationale M&A-markt, waarvan de prestaties sinds het hoogtepunt in 2015 gestaag teruglopen, zal in 2020 maar moeizaam toegevoegde waarde opleveren, zo blijkt uit prognoses gebaseerd op langetermijngegevens verzameld door Willis Towers Watson en de Cass Business School. Wereldwijd bleven de resultaten die overnemende partijen het afgelopen jaar boekten met 5,0 procentpunt onder de Global Index als wordt gekeken naar de aandelenkoersen.1 Deze partijen zijn er gemiddeld drie jaar achtereen niet in geslaagd om waarde toe te voegen met dergelijke deals.

De internationale markt heeft de afgelopen zes jaar niet eerder zo slecht gepresteerd: in 2019 werden er wereldwijd 774 transacties van meer dan $100 miljoen afgerond – aanzienlijk minder dan in 2018 (904) en het laagste jaarvolume sinds 2013 (720). Bij 42 procent van deze deals is er in 2019 geen aandeelhouderswaarde toegevoegd.

Wereldwijde M&A-deals – gemiddelde prestaties

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gemiddelde prestaties op jaarbasis (in procentpunten)* 3.2 4.0 2.7 -0.7 4.5 5.5 10.1 5.4 -1.3 -3.0 -5.0

*De cijfers in de tabel zijn de aangepaste mediane prestaties op jaarbasis van alle overnemende partijen.

Gabe Langerak, Western Europe Head of M&A: “Het afgelopen jaar is weliswaar geëindigd met een plotselinge opleving van het aantal deals, maar toch was het beeld dat fusies en acquisities in 2019 wereldwijd lieten zien op zijn best ongelijkmatig te noemen. Omdat de onzekerheden met betrekking tot wet- en regelgeving, handel en de economie aanhouden, zal de markt in 2020 waarschijnlijk slecht blijven. Veelal omdat bedrijven zich afwachtend opstellen - met name in Noord-Amerika, waar veel transacties zijn opgeschort naar aanleiding van handelsspanningen, de vertragende Amerikaanse economie en het feit dat jaren waarin presidentsverkiezingen worden gehouden historisch meer volatiliteit op de markt kennen.”

M&A-prognoses voor 2020

Op basis van trends op de korte en lange termijn voortkomend uit de data en gesprekken met klanten en collega’s, doet Langerak de volgende voorspellingen voor de M&A-markt voor 2020:

 1. 01

  Wereldwijde vertraging van M&A deals geleid door de VS

  Het aantal gesloten deals zal naar verwachting laag blijven in 2020, als gevolg van een terugval van de M&A-activiteiten in de VS. Met name het jaarvolume aan grote deals (ter waarde van meer dan $1 miljard) bleef in 2019 steken op 173: het laagste aantal in vijf jaar. De terughoudendheid van de markt om grote deals aan te gaan kan er ook op duiden dat bedrijven zich intensiever voorbereiden op een recessie.

 2. 02

  Europa blijft bovenaan staan

  Europese dealmakers stonden in 2019 voor het tweede achtereenvolgende jaar bovenaan de M&A-ranglijsten en presteerden 1,9 procentpunt beter dan hun regionale index. Wij verwachten dat deze positieve trend zal doorzetten. Tegelijkertijd was het aantal deals in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar het laagste in tien jaar (31), en dat aantal zal laag blijven zolang er onzekerheid blijft bestaan wat betreft de brexit aan het eind van het jaar, waardoor bedrijven het grootste deel van 2020 bescheiden zullen investeren.

 3. 03

  Geen opleving van de Chinese M&A-markt

  Het aantal deals in China kelderde van een recordhoogte van 243 deals in 2015 naar slechts 72 in 2019, als gevolg van handelsonzekerheden en meer recentelijk de angst voor een wereldwijde recessie en de disruptie veroorzaakt door het coronavirus. Deze vertraging, die voor een deel is toe te schrijven aan een sterke daling van het aantal Chinese acquisities in het buitenland, sluit aan op de bredere trend van minder M&A-deals in de regio Azië-Pacific en zal naar verwachting in 2020 aanhouden.

  De marginale verbetering van de prestaties in APAC in 2019 wijst op een lichte verbetering van de stabiliteit na een aantal turbulente jaren.

 4. 04

  Transactietempo daalt

  De deals die in 2019 zijn gesloten werden gemiddeld in 141 dagen afgerond, in vergelijking met 120 dagen in 2018. Naar verwachting zullen M&A-transacties het komende jaar nog meer tijd kosten om te voltooien. Met name grensoverschrijdende deals zullen waarschijnlijk lastiger worden en worden vertraagd door grondigere due diligence en de noodzaak om voorbereid te zijn op scherper toezicht.

 5. 05

  Aantal private-equity- en ‘acqui-hire’-deals neemt toe

  Alternatieve investeerders zoals PE-overnemers, die over meer onbesteed kapitaal beschikken dan ooit, zullen naar verwachting in 2020 steeds actiever zijn, waarbij zij grotere deals zullen afsluiten en zullen deelnemen aan meer joint ventures in het bedrijfsleven. Hun streven naar snel rendement zal echter worden gehinderd door een stagnerende economie, geopolitieke spanningen en strenge regelgeving. Daarnaast verwachten wij dat de groeiende trend van steeds meer ‘acqui-hire’-deals (deals die als doel hebben om talent te verwerven waarover een koper anders niet zou kunnen beschikken) in 2020 zal blijven versnellen.

Langerak: “Hoewel de marktomstandigheden steeds uitdagender worden, blijven veel investeerders met voldoende ongeïnvesteerd kapitaal voorzichtig optimistisch over het komende jaar. Hoewel het aantal deals is gedaald, blijkt uit onze analyse dat de gemiddelde prestaties vaak zijn verbeterd, zoals de afgelopen twee jaar in Europa. Daaruit blijkt de kracht van een meer gedisciplineerde markt die goed doordachte strategische deals aangaat met meer zorgvuldigheid en due diligence. Daarnaast zullen de belangrijkste drijfveren voor acquisities in 2020 waarschijnlijk onveranderd blijven ten opzichte van vorig jaar, doordat bedrijven toegang tot nieuwe markten proberen te krijgen of inspelen op technologische disrupties door de nieuwste technologie of hooggekwalificeerde arbeidskrachten te verwerven.”

Willis Towers Watson Quarterly Deal Performance Monitor werkwijze:

 • Willis Towers Watson heeft alle analyses vanuit het perspectief van de aankopende partij uitgevoerd.
 • In dit kwartaalonderzoek is de koersontwikkeling gemeten aan de hand van het procentuele verschil tussen de aandelenprijs zes maanden voorafgaand aan de aankondigingsdatum en die aan het einde van het kwartaal.
 • Alle transacties waarvoor geldt dat de koper na overname minder dan 50% van de aandelen van de overnamepartner in zijn bezit had, zijn niet meegenomen. Minderheidsbelangen zijn daarom buiten beschouwing gelaten. Alle transacties waarvoor de koper vóór de overname al meer dan 50% van de aandelen van de overnamepartner in zijn bezit had zijn niet meegenomen. De aankoop van restaandelen is daarom buiten beschouwing gelaten.
 • Alleen voltooide M&A-deals ter waarde van minimaal $100 miljoen die voldoen aan de onderzoek criteria zijn in dit onderzoek meegenomen.
 • De transactiegegevens zijn afkomstig van Refinitiv.

1 Voor dit M&A-onderzoek is gekeken naar het aantal gesloten deals van boven de $100 miljoen en de aandelenkoersen van de overnemende partij ten opzichte van de MSCI World Index, die als standaard is gebruikt tenzij anders is aangegeven.

Contact us