Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

Europese dealmakers voor tweede jaar op rij bovenaan internationale M&A-ranglijsten

December 17, 2019

De dalende internationale M&A-markt houdt aan en kopers in Noord-Amerika en Azië vragen zich af hoe ze moeten reageren op een sterke daling in prestaties en volume.
Mergers and Acquisitions
N/A

Nu we op de drempel staan van een nieuw decennium, kunnen we constateren dat de internationale markt in 2020 hinder zal blijven ondervinden van protectionisme, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en een grillige financiële markt, factoren die allemaal hun weerslag zullen hebben op de M&A-activiteiten,"

Jana Mercereau,
Head of Corporate Mergers and Acquisitions at Willis Towers Watson

Europa is de enige regio ter wereld die in 2019 positieve, zij het bescheiden, M&A-resultaten heeft laten zien: Europese dealmakers hebben het afgelopen jaar 0,6 procentpunt boven hun regionale index gepresteerd, aldus de laatste Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM), uitgevoerd door Willis Towers Watson in samenwerking met Cass Business School (1).

Overnemende partijen in Noord-Amerika en Azië hebben nog steeds moeite om waarde te creëren met hun deals en hebben in 2019 met een afwijking van 5,6 respectievelijk 3,2 procentpunt minder gepresteerd dan hun vergelijkbare regionale indices.

Tot nu toe zijn er 699 deals gesloten in 2019. Dat is aanzienlijk minder dan in 2018 (904), en de markt stevent af op het laagste jaarvolume sinds 2010 (688) (2). Bij 60 procent van deze deals is er in 2019 geen aandeelhouderswaarde toegevoegd.

Gabe Langerak, hoofd M&A West-Europa bij Willis Towers Watson: ‘Nu we het eind van het decennium naderen, zien we dat 2019 een sterke daling in internationaal dealvolume laat zien. Misschien wordt dit wel het slechtste M&A-jaar sinds 2011. De markt wordt almaar nerveuzer en dealmakers hebben te maken met steeds complexere governance-regels bij het voltooien van transacties.’

Europa doet het nog goed, ondanks de aanhoudend slechte prestaties bij kopers in het VK (-3,7 procentpunt). In dezelfde periode deden Noord-Amerikaanse overnemende partijen het 7,1 procentpunt slechter dan hun regionale index, en die in Azië slaagden er niet in hun goede prestaties in het derde kwartaal te evenaren (-1,0 procentpunt).

‘Overnemende partijen in Europa hebben het de afgelopen twee jaar niet alleen beter gedaan dan kopers in Noord-Amerika en Azië, ze hebben in deze periode bovendien het kleinste aantal deals gesloten van alle regio’s. Deze trend bevestigt de voordelen van een meer gedisciplineerde markt, waarbij bedrijven zich op hun kerncompetenties richten en vooral voor strategische deals kiezen.’

De daling in Europese prestaties in Q3 lijkt een tijdelijke dip te zijn geweest en volgt het patroon dat we in eerder hebben gezien. Dat Europese bedrijven het in Q4 weer beter hebben gedaan, ondanks de slechte prestaties in het VK, is mogelijk een voorbode voor positievere resultaten in 2020. De verkiezingsuitslag in het VK kan de M&A-activiteiten in het VK wellicht uit het dal helpen, wat ook een positieve invloed heeft op de omliggende regio,’ aldus Gabe Langerak.

Als wordt gekeken naar de aandelenkoersen zijn overnemende partijen overal ter wereld er (gemiddeld) negen achtereenvolgende kwartalen niet in geslaagd om waarde toe te voegen. Hierdoor zijn deze de afgelopen drie maanden met 5,5 procentpunt onder de Global Index gebleven en het afgelopen jaar met 4,8 procentpunt voor deals met een waarde van meer dan $100 miljoen. Andere resultaten van het onderzoek op basis van de aandelenkoersen:

  • Large deals – Het jaarvolume tot nu toe in 2019 staat momenteel op 138 – het laagste niveau sinds 2013.
  • China – het aantal door Chinese dealmakers gesloten transacties is dramatisch afgenomen van een recordaantal van 243 in 2015 tot slechts 72 in 2019. Deze daling in Chinese transacties past binnen een bredere neerwaartse M&A-trend in heel Azië.
  • Domestic vs Cross-border – Het aantal domestic deals is aanzienlijk gedaald van 638 in 2018 naar 448 in 2019, terwijl het aantal cross-border deals in dezelfde periode maar een lichte daling laat zien, van 266 in 2018 naar 251 in 2019.
  • Transactietempo – Het duurt langer om M&A-transacties te voltooien: de deals die tot nu toe in 2019 zijn gesloten werden gemiddeld in 141 dagen afgerond, in vergelijking met 120 dagen in 2018.
  • Langetermijnwinnaars – Op basis van de koersontwikkeling hebben bedrijven die zich met M&A-transacties bezighouden het sinds 2008 gemiddeld 2,4 procentpunt beter gedaan dan de markt.

‘Nu we op de drempel staan van een nieuw decennium, kunnen we constateren dat de internationale markt in 2020 hinder zal blijven ondervinden van protectionisme, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en een grillige financiële markt, factoren die allemaal hun weerslag zullen hebben op de M&A-activiteiten,’ vervolgt Jana Mercereau. ‘Maar een daling in het aantal beschikbare deals zal kopers, die recordbedragen aan kapitaal hebben liggen en meer mogelijkheden hebben voor externe financiering, vermoedelijk selectiever maken. Velen zullen er met een goed onderbouwde strategie en een grondige due diligence in slagen om tegen de negatieve internationale trend in te gaan, en zullen kwaliteitsdeals sluiten die daadwerkelijk waarde toevoegen.

‘De onlangs gehouden verkiezingen in Groot-Brittannië hadden direct een positieve invloed op het Britse pond. Nu de onzekerheid begint af te nemen, zien we binnenkort wellicht een opleving in de activiteiten vanuit en binnen Groot-Brittannië,’ besluit Langerak.

(1) Dit M&A-onderzoek concentreert zich op het aantal gesloten deals van boven de $100 miljoen en volgt de koersontwikkeling van de overnemende partij ten opzichte van de MSCI World Index, die als standaard wordt gebruikt, tenzij anders aangegeven.

(2) Het QDPM-onderzoek over Q4 2019 betreft deals die tussen 1 oktober en 10 december 2019 zijn gesloten. We verwachten dat het huidige aantal van 699 in de laatste dagen van het kwartaal nog zal stijgen.

Willis Towers Watson Quarterly Deal Performance Monitor werkwijze:

  • Willis Towers Watson heeft alle analyses vanuit het perspectief van de aankopende partij uitgevoerd.
  • In dit kwartaalonderzoek is de koersontwikkeling gemeten aan de hand van het procentuele verschil tussen de aandelenprijs zes maanden voorafgaand aan de aankondigingsdatum en die aan het einde van het kwartaal.
  • Alle transacties waarvoor geldt dat de koper na overname minder dan 50% van de aandelen van de overnamepartner in zijn bezit had, zijn niet meegenomen. Minderheidsbelangen zijn daarom buiten beschouwing gelaten. Alle transacties waarvoor de koper vóór de overname al meer dan 50% van de aandelen van de overnamepartner in zijn bezit had zijn niet meegenomen. De aankoop van restaandelen is daarom buiten beschouwing gelaten.
  • Alleen voltooide M&A-deals ter waarde van minimaal $100 miljoen die voldoen aan de onderzoek criteria zijn in dit onderzoek meegenomen.
  • De transactiegegevens zijn afkomstig van Refinitiv.

Over Willis Towers Watson M&A

Willis Towers Watsons M&A Practice combineert onze expertise op het gebied van risico- en menselijk kapitaal om een volledig aanbod aan M&A-diensten en -oplossingen te bieden voor alle fases van het M&A-proces. We hebben specifieke expertise op het gebied van planning, due diligence, risico-overdracht en integratie na de transactie; factoren die bepalend zijn voor het succes van elke transactie.

Related content tags, list of links Persbericht Fusies en overnames
Contact us