Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue

Meest gestelde vragen over de impact van COVID-19 op risico en verzekeringen

In termen van risico is de eerste vraag die velen stellen: 'Dekt mijn verzekering de verliezen die verband houden met COVID-19?' De dekking is afhankelijk van verschillende factoren, voornamelijk het type dekking, de aard van het verlies en de polis zelf.

Hieronder een overzicht van de algemene meest gestelde vragen. Kijk op deze pagina voor informatie per risico/verzekering.

 1. Blijven de minimumpremies gehandhaafd, in verband met omzetstagnatie?

  Dit verschilt per polis. Er gelden absolute minimumpremies. Als omzet stagneert, moet worden overlegd met verzekeraars wat de gevolgen zijn voor promillage, voorschot- en minimumpremie. Uiteraard zullen wij in eventuele onderhandelingen proberen een zo gunstig mogelijk resultaat voor onze klanten te behalen.

 2. Biedt de werknemersschadeverzekering (WSV) dekking in de situatie van het coronavirus?

  Voor de WSV-dekking is een ongeval een vereiste. Besmetting met het coronavirus wordt niet gezien als een ongeval en valt derhalve niet onder de WSV-dekking.

 3. Biedt mijn evenementenverzekering dekking bij uit- of afstel van mijn evenement?

  In de onkostendekking van veel evenementenverzekeringen zijn in de meeste gevallen epidemieën, pandemieën en besmettelijke ziekten als oorzaak niet verzekerd bij afgelasting of uitstel van een evenement. Verzekeraars die hier nog wel dekking voor boden, nemen in nieuwe offertes en nieuw afgesloten polissen deze uitsluiting nu ook op. Dit is voor zowel nationale als internationale evenementen van toepassing in verband met (door de verantwoordelijke autoriteiten) te nemen/genomen maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

 4. Welke kostenbesparingen zijn er mogelijk op verzekeringsgebied?

  In de meeste gevallen is het maatwerk om te kijken waar u eventuele (tijdelijke) aanpassingen kan doen. Vaak zien wij in de praktijk dat er maar weinig bewegingsruimte is omdat de polis een overeenkomst voor een jaar is. Neem vooral contact met ons op om de mogelijkheden te onderzoeken.

 5. Er lijken veel minder ongelukken te gebeuren op de weg. Dat betekent minder schade die autoverzekeraars moeten vergoeden. Gaat de premie van de autoverzekering omlaag?

  Door de maatregelen van de overheid is het minder druk in het verkeer. Dat heeft een positieve invloed op de verkeersveiligheid en verkeersongevallen. De exacte impact daarvan op het aantal schadeclaims dat bij autoverzekeraars binnenkomt, is nog niet bekend. Het Verbond van Verzekeraars heeft nog geen cijfers van het aantal schadeclaims op de autoverzekering van de afgelopen weken. Veel verzekeraars geven ook aan dat het nog te vroeg is om die balans op te maken. De premie van een verzekering wordt doorgaans niet op basis van enkele weken gebaseerd. Of en welke gevolgen dit uiteindelijk heeft voor de hoogte van de premie van de autoverzekering moet elke verzekeraar zelf bepalen. Daarover mogen verzekeraars geen afspraken met elkaar maken.

 6. Bij veel schadeverzekeringen zijn epidemieën uitgesloten. Waarom eigenlijk?

  Dat doen verzekeraars omdat de mogelijke schade bij een epidemie als gevolg van cumulatie enorm kan oplopen. Hierdoor kan de financiële draagkracht (de solvabiliteit) van de verzekeraar in gevaar komen. Daarom sluiten sommige verzekeraars dit risico uit.

 7. Is er ooit onderzoek gedaan naar de impact van een pandemie op de solvabiliteit van verzekeraars?

  De solvabiliteit van verzekeraars wordt getoetst op basis van een Europees kader, Solvency II. Daarin is standaard het risico op een pandemie meegenomen in de solvabiliteitseis. Alle Nederlandse verzekeraars moeten voldoen aan dit kader.

 8. Is het gezien de gewenste sociale-isolatie nog mogelijk om taxaties, risico-inspecties en schade-expertise uit te voeren?

  Verzekeraars gaan in deze moeilijke tijden gewoon door met het zorgvuldig en zo snel mogelijk behandelen van schademeldingen, zowel de lopende zaken als nieuwe schades. Ook taxaties en risico-inspecties voor het afgeven van (voorlopige) verzekeringsdekking worden zoveel mogelijk voortgezet. Waar mogelijk gebeurt dit op afstand.

Contact us