Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue

De meest gestelde vragen over de impact van COVID-19 op de kredietverzekering

 1. Biedt een kredietverzekering dekking tegen het risico dat uw afnemers vanwege het coronavirus niet kunnen betalen?

  "Het risico dat uw relaties niet kunnen betalen, het (vermoedelijke) insolventierisico, is en blijft verzekerd op uw polis. Ongeacht de reden van het faillissement. Uiteraard moet u wel een (zelfbeoordelings)limiet hebben en u aan de overige polisvoorwaarden houden."

 2. Door de impact van het coronavirus kan uw klant niet betalen, wat kunt u doen?

  "Wij raden u aan om met de klant in gesprek te gaan en spreek een betaalplan af. Uitstel van betaling binnen uw achterstalligheidstermijn kunt u accepteren, maar denk aan het risico van “preferential payments” voor met name uw Duitse debiteuren; kom uitstel in elk geval niet schriftelijk overeen. Dit kan bij een eventueel later faillissement leiden tot het terugvorderen van omzet door de curator.

  Let op: wanneer de nieuwe betaaltermijn de achterstalligheidstermijn of de uiterste termijn voor incasso-overdracht in uw kredietverzekeringspolis overschrijdt, dan moet u deze betalingsregeling ter goedkeuring voorleggen aan uw kredietverzekeraar. U kunt ook de kredietverzekeraar verzoeken om uitstel van verplichte incasso-overdracht. Krijgt u echter veel verzoeken om betalingsuitstel, bijvoorbeeld vanuit een land waar een. Lock Down geldt? Dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij benaderen dan de kredietverzekeraar voor u voor een structurele oplossing. Op dit moment bieden diverse kredietverzekeraars ook al uit eigen beweging een structurele oplossing aan met een algemene verlenging van de termijn voor verplichte incasso-overdracht."

 3. Wat te doen als uw klant failliet is door de coronacrisis?

  Bij het faillissement van een klant, dient u onmiddellijk een schademelding van de onbetaalde facturen in bij de kredietverzekeraar of bij ons.

 4. Welke maatregelen nemen de kredietverzekeraars momenteel naar aanleiding van de coronacrisis?

  De kredietverzekeraars volgen de huidige ontwikkelingen nauwgezet. Analisten en Risk Underwriters monitoren de impact van het coronavirus op landen, sectoren en individuele ondernemingen. Er is sprake van een ”case by case”-beoordeling van het risico, waarbij ondernemingen op hun individuele kredietwaardigheid worden beoordeeld.

 5. Wat kunt u doen als een afnemer een bestelling wil annuleren?

  De klant moet zich aan het contract houden. Indien gewenst, kunt u uw klant wat meer ruimte geven om later af te nemen of later te betalen. Voor de verzekeringsdekking moet u wel binnen de dekkingsvoorwaarden van uw polis blijven. Niet kunnen uitleveren valt in principe niet onder dekking van de polis. Het kredietrisico begint namelijk pas als u heeft geleverd. Mocht u dekking voor contractrisico hebben neem dan contact met ons op.

 6. Biedt de kredietverzekering dekking voor het risico dat u niet kunt leveren omdat de overheid van het land van de afnemer de grenzen heeft gesloten?

  Dat hangt af van uw polisvoorwaarden en het land van bestemming. Wanneer het politieke risico is meeverzekerd in uw polis en voor het land van bestemming ook politieke dekking geldt, dan kan er dekking gelden. Neem in dat geval contact op met uw kredietverzekeraar of met ons.

 7. De grondstoffen voor uw productie worden niet op tijd geleverd, zodat u niet conform afspraken kunt produceren en leveren. Geldt hiervoor ook dekking?

  Voor de vertraging in uw productieproces biedt een kredietverzekering geen dekking. Is fabricage- of contractrisico meeverzekerd in uw polis en wordt de bepaalde maximale fabricage- of uitvoeringstermijn overschreden? Neem contact met ons op, wellicht kunnen wij voor deze order de uitvoeringstermijn alsnog verlengen.

 8. Kunt u nu nog een kredietverzekering afsluiten?

  Alhoewel het ook voor kredietverzekeraars een uitdagende tijd is, kunt u nog steeds een kredietverzekering afsluiten. U kunt dan contact met ons opnemen voor een vrijblijvende indicatie.


Disclaimer

Elke toepasselijke verzekeringspolis moet worden herzien om de omvang van eventuele dekking voor COVID-19 te bepalen. De dekking kan variëren, afhankelijk van de jurisdictie en omstandigheden. Voor wereldwijde clientprogramma's is het van cruciaal belang rekening te houden met alle lokale activiteiten en hoe het beleid al dan niet COVID-19-dekking omvat.

De informatie in dit document is niet bedoeld als wettelijk of ander professioneel advies en mag niet worden gebruikt in plaats van overleg met uw eigen juridische en / of andere professionele adviseurs. Sommige informatie in deze publicatie kan worden verzameld door bronnen van derden die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we kunnen deze niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van dergelijke informatie. Wij aanvaarden geen contractuele verplichtingen, onrechtmatige daad of anderszins in verband met deze publicatie en wijzen uitdrukkelijk, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid in verband met deze publicatie af. Willis Towers Watson biedt verzekeringsgerelateerde diensten aan via zijn bevoegde entiteiten in elk rechtsgebied waarin het actief is.

Contact us