Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Debat Tweede Kamer over Wet toekomst pensioenen

Door Wichert Hoekert | Februari 21, 2024

Bedenkingen tegen de Wtp
Retirement
Pensioenakkoord

Naar aanleiding van een verzoek van kamerlid Agnes Joseph van NSC heeft de kamer – met veel nieuwe woordvoerders, maar met dezelfde inmiddels demissionaire minister – op 17 januari gesproken over de Wet toekomst pensioenen. Drie van de vier partijen die op dat moment in gesprek waren over een eventuele kabinetsformatie gaven daarbij aan bedenkingen te hebben tegen de Wtp, zij het in verschillende mate: waar BBB en PVV ervoor zouden voelen de wet geheel terug te draaien, streeft NSC naar verbeteringen binnen de wet. De vierde, de VVD, sprak zich uitdrukkelijk uit voor de Wtp, en tegen verstoring van het verdere transitieproces.

NSC diende een motie in over de mogelijkheid in te groeien in plaats van in te varen. In de huidige wet is dat niet mogelijk omdat de aanspraken die niet worden ingevaren in een afgescheiden financieel geheel achterblijven, met een afwijkend fiscaal regime. Minister Schouten ontraadde de motie met klem en gaf aan ook indien deze wordt aangenomen niet tot uitvoering ervan over te gaan. Daarnaast diende NSC een motie in om een extra analyse te doen van de juridische risico’s van invaren voor overheid, fondsen en werkgevers. De eerste motie werd aangehouden, met de tweede heeft de kamer ingestemd.

PvdA/GroenLinks en SP vroegen opnieuw aandacht voor een opvolger van de huidige RVU-regelingen, die meer recht zou moeten doen aan werknemers met zware beroepen. Het ministerie had voorafgaand aan het debat aangekondigd daarover in overleg te gaan met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.

Ministerie Schouten kondigde aan dat het eerst aanstaande wetsvoorstel aangaande de Wtp vermoedelijk in het eerste kwartaal in consultatie zal gaan. Rond de zomer volgt een consultatie over de Wet pensioenverdeling bij echtscheiding, zo blijkt uit de planningsbrief Wtp van 15 januari.

Verder had het ministerie voorafgaand aan het debat informatie verschaft over de reeds publieke transitieplannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert

Auteur

Member of the Retirement leadership team

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us