Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

De toekomst van het FTK

Door Wichert Hoekert en Martin Jonk | Oktober 24, 2019

Het pensioenakkoord bezien in het licht van de evaluatie van de aanpassing van het FTK
Retirement
N/A

In de tweede helft van 2017 heeft Willis Towers Watson de evaluatie van de aanpassing van het Financieel Toetsingskader1 uitgevoerd.

Kort gezegd concludeerden wij, na ongeveer 25 instanties gesproken te hebben, dat de sector overwegend positief aankeek tegen de aanpassingen, zoals die in 2015 van kracht zijn geworden. Enkele partijen plaatsten nadien kanttekeningen bij het onderzoek, in het bijzonder vanwege de reikwijdte ervan: de evaluatie betrof een specifiek stuk wetgeving, namelijk de aanpassing van het FTK; het FTK als zodanig was zodoende geen onderwerp van onderzoek, net zo min als de rekenrente of het contract waarop het FTK toeziet.

De aanpassing van het FTK is destijds aangekondigd als hoognodig maar tijdelijk onderhoud, vooruitlopend op ingrijpendere herzieningen. Inmiddels is, in de vorm van het pensioenakkoord van juni jongstleden, meer bekend over die meer ingrijpende herzieningen. Dat wil niet zeggen dat het FTK in de huidige vorm geen betekenis meer zal hebben.

In dit artikel gaan wij ten eerste in op de verwachte relevantie van het FTK in toekomstige jaren. Vervolgens toetsen wij de voorgestelde ambitieovereenkomst aan de vijf beleidsdoelen die de politiek zichzelf stelde bij de aanpassing van het FTK.

Download hieronder het volledige artikel uit de Actuaris oktober 2019.

Download
Titel Bestandstype Bestandsgrootte
De toekomst van het FTK PDF .1 MB
Contacts

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|TwitterRelated content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen
Contact us