Ana içeriğe geç
Çözüm

Sağlık ve Yan Haklar

WTW olarak müşterilerimize stratejik anlayış, yenilikler ve liderlik sunmak için sağlık yan haklar yelpazesinin tamamında engin uzmanlığımızı, araştırmalarımızı, analitik verilerimizi ve kaynaklarımızı kullanıyoruz.

Bizimle İletişim Kurun

WTW olarak müşterilerimize stratejik anlayış, yenilikler ve liderlik sunmak için sağlık yan haklar yelpazesinin tamamında engin uzmanlığımızı, araştırmalarımızı, analitik verilerimizi ve kaynaklarımızı kullanıyoruz. Müşterilerimize, kurumları ve çalışanları için yüksek değerli sağlık ve grup yan hakları sunmaları için genel program verimliliği, maliyet etkinliği ve rekabet gücü konularında yardımcı oluyoruz.

Gelişimlerinin önündeki engelleri ve fırsatları değerlendirmeniz için, çalışanlarınızın segmentlerini ve onların kişisel sağlık yolculuklarını anlamanıza yardım ediyoruz.

Hizmetlerimiz, çalışanların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için işverenlerin karşılaştığı en önemli sorunları kapsıyor:

  • Strateji ve finansal yönetim
  • Sağlık bakım maliyetleri, değeri ve sağlık hizmetlerine erişim
  • Bütünsel refah
  • Seçenek, kişiselleştirme ve çalışan deneyimi

Strateji ve finansal yönetim

Yan haklar stratejisi, tasarımı, yardımları ve temin şekli işverenlerin stratejik hedeflerine ve değişen iş gücünün ihtiyaçlarına göre geliştirilmeli ve kurumsal değerlerle uyumlu olmalı. Sağlık yan hak programlarınızı çalışan değer önermeniz (EVP) bağlamında incelemenize ve değişim hızına ayak uyduran çevik bir strateji geliştirmenize yardımcı oluyoruz.

Çalışanlarınızın sağlık durumunu anlamak ve sağlık hizmetleriyle ilgili amaçlarınızı destekleyip yerine getirmenizi sağlayacak doğru stratejileri ve girişimleri geliştirmek amacıyla, sağlık hizmetleri verilerinizi ölçümlüyor ve analiz ediyoruz.

Fırsatları değerlendirmek ve hangi aşamalarda değer açığı olduğunu tespit etmek için sağlık yan hak planlarınızı hem ulusal hem de uluslararası seviyede performansını değerlendirin. Plasman ve talep işlemlerinden genel uygulamaya kadar pazar lideri hizmet sağlayıcı ve tedarikçi ilişkilerimizden aldığımız güçle, verileriniz ışığında hangi çözümlerin kullanılabileceğini araştırıyor ve hedeflerinize ve topluluğunuza en uygun çözümleri belirliyoruz.

Ayrıca, performansı iyileştirmeniz ve daha iyi sonuçlar elde etmeniz için analitik veriler sağlıyoruz. Çok uluslu şirketler için, tüm bunları global bir bağlama oturtarak hem global hem belirli ülkeler seviyesinde, brokerlik hizmetleri dahil, uygun maliyetli tavsiyeler ve uygulamalar sağlıyoruz.

Sağlık bakım maliyetleri, değeri ve sağlık hizmetlerine erişim:

Birçok işveren, sağlık hizmetlerine erişimi ve bu hizmetlerin kalitesini artırmak, maliyeti düşürmek ve aynı zamanda hastaların daha olumlu deneyimler yaşamasını sağlamak için stratejik sağlık hizmetleri sağlama çözümlerine odaklanıyor.

Çalışanların sağlık yan haklarından maksimum fayda sağlamaları için onları yüksek değerli hizmetlerden (kalite ve etkin maliyet) yararlanmaya teşvik eden plan tasarımlarıyla, değere dayalı düzenlemelere daha fazla odaklanmanıza yardımcı oluyoruz.

Hem tıbbi hem davranışsal sağlık sorunları için uygun maliyetli verimliliği artırmak için teletıp, uzman tıbbi görüş programları ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları yoluyla çalışanların sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirin.

İlaç yardımları, hem işverenler hem de çalışanlar için sağlık hizmetlerinin büyük bir bileşeni haline gelirken, işverenlerin sağlık hizmeti sunma, kullanım oranı ve ücretine odaklanarak özel ilaç masraflarını azaltmak için adım atmalarına yardımcı oluyoruz.

Bütünsel Refah

Refahla ilgili girişimler artık şirketlerin yan haklar stratejisinin temel parçalarından biri ve şu dört temel unsurdan oluşuyor: kişinin fiziksel açıdan kuvvetli, duygusal açıdan dengeli, finansal açıdan güvende ve sosyal bağlantılı olması. Her bir unsur kendi içinde özgün ve diğerleriyle iç içe. Refah bireyle başlar ve elde edildiğinde kurum kültürüne, aileye ve topluma yansır.

İşverenler için refah, çalışanların daha azimli ve daha verimli olmasının temelini oluşturur ve daha iyi, sürdürülebilir iş sonuçları elde etmeye katkıda bulunur; aynı zamanda çalışanlar için daha yüksek derecede iş ve kariyer memnuniyeti sağlar.

İşverenlerin, Toplam Ödül stratejilerine, refah, kapsama ve çeşitliliğe liderlik taahhüdü içeren kurum kültürlerine uyumlu bir refah stratejisi genişletmelerine ve entegre etmelerine yardımcı oluyoruz.

Sağlık ve refahın en kolay ve varsayılan seçenek olduğu bir çalışma ortamı tasarlamanıza yardımcı olmanın yanı sıra tüm yönleriyle refah konusunda idare ve entegrasyon desteği sunuyoruz.

Seçenek, kişiselleştirme ve çalışan deneyimi

Çalışanların farklı ihtiyaçlarını ele almak için, işverenlerin seçenek ve esneklik sunmalarına ve çalışanlarının sağlık ve grup yan haklarından daha fazla memnun olmalarına yardım ediyoruz. İş gücünün isteklerini ve ihtiyaçlarını belirlemekle işe başlıyor ve yeterince seçenek, esneklik ve kişileştirme imkanı sunup sunmadığını anlamak için mevcut yan hak programlarını değerlendiriyoruz. Ayrıca genel stratejinizi desteklemek için isteğe bağlı tüm yan hak ve hizmetler yelpazemizi değerlendirmek için sizinle birlikte çalışıyoruz.

Amacımız, iş gücünüze doğru yetenekleri katmak ve onları kurumunuzda tutmak için sağlık yan haklarını, çalışan değer önermenizin önemli bir bileşeni haline getirmenize yardımcı olmak.

Contact us