Ana içeriğe geç
main content, press tab to continue
Çözüm

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

Kurumların, günümüzün hızla değişen dünyasında başarılı olabilmek için, kapsayacılık ve çeşitlilik anlayışının yetenek deneyimine dahil edildiği ve çalışanların en iyi şekilde çalıştığı sağlıklı bir şirket kültürü edinmesi artık bir zorunluluk. Bu da genel katılımla, fikir üretkenliğiyle ve mali sonuçların genelinde artış elde etmek için işbirliği, fikir üretme, yardım yoluyla gerçekleşiyor. WTW, kapsayıcılık ve çeşitlilik hizmetlerimiz sayesinde şirket kültürünüzü geliştirmeye yardımcı olabilir.

Bizimle İletişim Kurun

Dünya, teknolojideki gelişmeler, değişen demografi ve dönüşen iş gücü nedeniyle beklenmedik bir hızla değişiyor. Çalışma şeklimiz ve birlikte çalıştığımız kişiler de değişiyor ve daha az zamanda çözümlenmesi gereken daha büyük zorlukları beraberinde getiriyor. Buna rağmen, kendimizi çeşitliliğe sahip ortamların daha geniş çaplı düşünme için birer mihenk taşı oluşturduğu ve kapsayıcı kültürlerin, farklı fikirler ortaya çıkarabileceği ve sesimizi duyurabileceğimiz güvenli ortamlar yaratabileceği benzersiz fırsatlarla karşı karşıya buluyoruz.

Kurumların, günümüzün hızla değişen dünyasında başarılı olabilmek için, kapsayıcılık ve çeşitlilik anlayışının yetenek deneyimine dahil edildiği ve çalışanların en iyi şekilde çalıştığı sağlıklı bir şirket kültürü edinmesi artık bir zorunluluk. Bu da genel katılımla, fikir üretkenliğiyle ve çalışan refahının genelinde artış elde etmek için işbirliği, fikir üretme ve yardım yoluyla gerçekleşiyor.

Yasaların ve regülasyonların ötesine geçmek

Yasalar ve regülasyonların ötesinde, sağlıklı bir şirket kültürü geliştirmek kaçınılmaz. WTW, ortak saygı ve güven, amaç ve değerler, kapsayıcılık ve çeşitliliğe sahip bir çalışma ortamı ve iş arkadaşlarının bir öz saygı, gurur ve kendine değer verme duygularını deneyimleyebileceği güvenli ve emniyetli bir iş yeri temeline dayalı bir kültür ve destekleyici programlar yaratmanıza veya bunları geliştirmenize yardımcı olabilir.

Şirketleri kapsayıcılık ve çeşitlilik stratejisine sahip CEO'ların
%85'i
bu durumun nihai sonucu geliştirdiğini söylüyor.
Yönetim kurulunda daha fazla kadının yer aldığı Fortune 500 şirketleri, rakiplerini öz kaynak karlılığında
%53
satış karlılığında %42 oranında geride bırakıyor.
Kapsayıcılık ve çeşitlilik oranları yüksek olan kurumların yeni pazarlarda başarı elde etme olasılıkları
%70
pazar paylarını artırma olasılıkları ise %45 daha fazla.

Sources: PwC's 2015 CEO survey; Catalyst; The Center for Talent Innovation

Kapsayıcılık ve çeşitliliği yetenek deneyimi ve yetenek değer önermesinin bir parçası haline getirmek

Kapsayıcılık ve çeşitliliğe sahip bir iş gücünün gerçek etkisinin farkında olan kurumlar, mevcut yetenek deneyimlerini ve genel yetenek değer önermelerini yansıtma fırsatına sahip. WTW, kurumların kapsayıcılık ve çeşitlilik çabalarını nasıl uygulamaya koyduklarına amaç, iş, insanlar ve toplam ödüllendirme açısından bakarak, uyum konusunun da ötesine geçmelerine yardımcı olur.

Kurumların Kapsayıcılık ve Çeşitlilik hakkındaki zor soruları cevaplamasına yardım ediyoruz:

  • Amaç: Şirketim kapsayıcılık ve çeşitlilik çabalarını destekliyor mu? Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, misyon ve değerlerimizin bir parçası mı? Halka açık olarak işlem gören şirketler için, bu durum çalışan destekleme grubu taahhütleri ve/veya sürdürülebilirlik ölçütlerinin bir parçası mı?
  • İş: Benim için adil kariyer geliştirme fırsatları mevcut mu? Kasıtlı olmayan önyargı diye bir şey gerçekten var mı? Ekipler çeşitliliğe sahip mi?
  • Çalışanlar: Şirket özellikle önemli yetenek segmentlerinden olmak üzere doğru yeteneği kendine çekebiliyor ve elinde tutabiliyor mu? Gerçek kişiliğimi iş yerinde yansıttığımı düşünüyor muyum? Fikirlerimi ifade etmek güvenli mi?
  • Toplam Ödüllendirme: Şirketim, iş gücünün tüm kısımlarına “bulundukları ve ulaşmak istedikleri noktada onları destekleyebilecek” sosyal haklar veya bu tarz sosyal haklara erişim sunuyor mu? Şirketim adil ücret programları ve önlemlerini destekliyor mu?

Çalışanlarınızı (kişiselleştirme, seçenek, esnek çalışma planları ve daha fazlası sayesinde) yalnızca bugün bulundukları noktada desteklemekle kalmayan, onları gelecekte de bulunmak istedikleri noktaya ulaştırmaya yardımcı olan bir yetenek deneyimi yaratma fırsatını elde etmenize yardımcı olabiliriz.

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik günümüzün iş yerleri için ne kadar önemli?

Global şirketlerin
%71'i
işe alma sürecinde kayırmayı ve önyargıyı ortadan kaldırmak için süreçler uyguluyor.
Kuzey Amerikalı şirketlerin
%41'i
cinsiyete göre maaş eşitliği sağlamanın temel ödeme kararlarının alınmasında gittikçe daha önemli bir rol oynadığını söylemekte (Birleşik Krallık %58, EMEA %39).
Global şirketlerin
%56'i
işe alma sürecinde kayırmayı ortadan kaldırmak için süreçler uyguluyor.

Source: 2018 Getting Compensation Right Global Pulse Survey 2018

WTW’daki yolculuğumuzun bir parçası olarak uyguladığımız Kapsayıcılık ve Çeşitlilik stratejilerinin, kültürel desteklemenin ve en iyi uygulamaların aynısını, bu yolun devam etmekte olduğu inancıyla müşterilerimize de öneriyoruz. Bu yolculuk süresince değişmenize ve adapte olmanıza aşağıdaki şekillerde yardımcı olabiliriz:

  • Ödül Yönetimi'nde kapsayıcı olunmasını sağlamak adına adil ücret ve eşit ücretlendirme analizlerinin yanı sıra amaç odaklı sosyal haklar gibi ücret ve sosyal hak programı teşhisi ve yeniden tasarlama çalışmaları gerçekleştirerek
  • İş gücü planlama oturumlarına liderlik etmek ve kapsayıcı yetenek ve halef iş gücü programları tasarlayarak
  • Politika değişikliklerinin ve dinleme stratejilerinin etkisinin hazırlanması ve modellenmesi ve çalışanların katılımına ilişkin iç görüleri sağlayarak
  • Değişim yönetimi ve iletişim desteği konusundaki uzmanlığımızla Kapsayıcılık ve Çeşitlilik uygulamalarına liderlik ederek

İster ödül yönetimi ve sosyal hak programlarının modernleştirilmesi, entegre refahın artırılması veya iş stratejilerinin geleceğini belirlemek yoluyla olsun, kapsayıcılık ve çeşitlilik anlayışı içinde sağlıklı şirket kültürlerini desteklemenin, günümüzün yetenek deneyimi üzerinde en büyük etkiye sahip olacağına ve bu nedenle ortak amaca ve iş gücünün desteklenmesine ilişkin bir bağlılık göstereceğine inanıyoruz.

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik stratejiniz, yaklaşımlarınız ve programlarınız konusunda size nasıl yardım edebileceğimizi öğrenmek için bizimle iletişime geçin.

Contact us