Ana içeriğe geç
Çözüm

Bütünsel Refah

Willis Towers Watson, Toplam Ödüllendirme ve Yetenek Değer Önermesi etkinliğini artırarak, çalışanların katılımını sağlayarak ve performanslarını ve üretkenliklerini geliştirerek çalışan refahını ticari bir değere dönüştürmeleri konusunda müşterilerine yardımcı oluyor.

Bizimle İletişim Kurun

Bütünsel refah (wellbeing) nedir?

Refah, yalıtılmış bir program veya inisiyatif değildir. Refah, amaç odaklıdır ve bir kurumun değerlerinin ve çalışan deneyiminin dokusuna işlemiştir. Pek çok politika, program ve yan hak teklifinin yanı sıra, istenen kültür, üretkenlik gelişimi, kurumların yetenekli kişileri tutmak için uyguladığı daha uzun vadeli programlar ve ticari başarıların sürdürülebilirliğiyle ayrılmaz bir biçimde bağlantılıdır.

Refahın (Wellbeing) 4 temel boyutu

Bütünsel refah, dört temel boyuta sahiptir:

 • Fiziksel refah (Wellbeing): Fiziksel olarak iyi durumda olmak; kişinin sağlık durumunu anlaması ve yönetmesi, gerekli önleyici tedbirleri alması, gerektiğinde sağlık durumunu iyileştirmesi, kronik sağlık sorunlarını yönetmesi, akut bir hastalık veya beklenmedik bir yaralanma durumuyla başa çıkarak iyileşmesi ve evde ya da işte en yüksek işlerlik düzeyine kavuşması anlamına gelir.
 • Duygusal refah (Wellbeing): Duygusal bakımdan dengeli bir durumda olmak; kendi kendinin farkında olmak, iyi bir zihinsel sağlığa sahip olmak, stresi yönetme konusunda metanetli olmak, olumlu ve olumsuz duygusal tetikleyicilerle baş etmek, hayatta karşılaşılan krizlerin üstesinden gelmek ve hastalık ya da yaralanma süreçleri karşısında sebat göstermek anlamına gelir.
 • Finansal refah (Wellbeing): Finansal bakımdan sağlam bir duruma sahip olmak; bütçe yükümlülüklerini yönetme becerisine sahip olmak, finansal hedeflere ulaşmak, risklere karşı koruma sağlamak, acil durumlar veya gelecekte ortaya çıkabilecek üniversite ya da emeklilik gibi ihtiyaçlar için tasarruf yapmak ve finansal şokların üstesinden gelmek anlamına gelir.
 • Sosyal refah (Wellbeing): Sosyal refah; farklılıkları kabul etmek, kapsayıcı davranmak, başkalarına nasıl destek olacağını ve onlarla nasıl iş birliği yapacağını bilmek, çatışmaları başarıyla çözme ve değişime ayak uydurma beceresine sahip olmak suretiyle diğer insanlarla nasıl iyi bir etkileşim içinde olunabileceğini anlayarak güçlü sosyal ilişkilere sahip olmakla ilgilidir. Güçlü sosyal ilişkilere sahip olmak, kişinin aile ve arkadaşlarının yanı sıra, iş yeri ve daha geniş toplum kesimleri için de geçerlidir.

Her bir unsur hem kendine özgüdür hem de diğerleriyle iç içe geçmiş durumdadır. Bütünsel refah bireyle başlar ve elde edildiğinde kurum geneline, aileye ve toplumun daha geniş kesimlerine uzanır.

Sonuç olarak ideal refah hali, fiziksel olarak iyi, duygusal bakımdan dengeli, finansal olarak sağlam ve sosyal bakımdan güçlü ilişkilere sahip olmak çalışanı merkeze yerleştirir ve dört temel boyut bakımından bir bütünlük arz eder.

İdeal durum - 
İyi durumda, 
Güvende, 
Dengeli, 
Güçlü Sosyal İlişkilere Sahip, 
Refah (Wellbeing)
Achieving wellbeing keeps the employee at the center and is integrated

İş yerinde refah (Wellbeing)

Willis Towers Watson, yaptığı araştırmalarda, çalışanlarının refah seviyelerinin daha yüksek olduğu şirketlerde, çalışanların katılım gösterme düzeylerinin iki kat daha yüksek olduğunu, çalışan başına kazanç düzeyinin daha yüksek olduğunu, sağlık harcamalarının daha düşük olduğunu, kayıp gün sayısının daha az olduğunu, stresli çalışan sayısının %70 daha az olduğunu, ¾ dolayısıyla bu şirketlerin daha iyi sonuçlar elde ettiğini tespit etti.

Daha yüksek refah seviyelerine sahip şirketler daha iyi sonuçlar elde ediyor - 
2 kat daha fazla katılım gösteren çalışan*, 
%70 daha az yüksek stres düzeyine sahip çalışan, 
6,2 gün daha az beklenmedik hastalık veya hastayken işe gitme sebebiyle kaybedilen gün sayısı, 
%22 daha fazla çalışan başına kazanç, 
1000 $ daha düşük çalışan başına yıllık sağlık masrafı*, 
%62 daha düşük 70 yaşından sonra çalışma olasılığı
Kaynaklar: Willis Towers Watson 2017/2018 Global Yan Hak Yaklaşımları Araştırması, 2015/2016 Global İşte Kalma Anketi, ABD verileri (*Sayılar düşük ölçüde yuvarlanmıştır)

İş yerinde doğru bir refah yaklaşımı geliştirmek için harcanan çabalar karşılığını buluyor. İşverenlerin programlarıyla ilgili olarak bugüne dek karşılaştıkları onca zorluğa rağmen şirketler pes etmiyor. Aksine, işleri üzerindeki etkilerini anlamaları, çabalarını iki katına çıkarmalarını daha da gerekli hale getiriyor.

Müşterilerimizin refahı ticari bir değere dönüştürmelerine nasıl yardımcı oluyoruz?

Müşterilerimizin çalışanlarının deneyimlerini şekillendirmelerine destek olmak için dört boyutu da içeren bütünsel bir refah stratejisi geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Sonuç olarak şirketler genel kurumsal hedeflerle ve şirketin Yetenek Değer Önermesi ile parallelik içinde olan sağlıklı bir iş gücü kültürü yaratıyor.

Yaklaşımımız, şirketinizin varlıklarından, markasından ve değerinden güç alan refah girişimleriniz için net hedefler belirlemekle başlıyor. Daha sonra, sonuçları amacınız ve vizyonunuzla ilişkilendirerek refahı ölçüyoruz.

Müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz:

 • Refahın dört temel boyutunu birbirine bağlamak
 • Refahın şirket kültürünüzde ve karar alma süreçlerinizde kök salmasını sağlamak
 • Çalışanların arzularını ve ihtiyaçlarını çalışan deneyiminin merkezine yerleştirmek
 • Çalışan deneyimini Yetenek Değer Önermesinin odağına yerleştirmek
 • Yargılamak yerine yol göstermek
 • Teknolojiden yararlanmak
 • Finansal teşviklerin ötesine geçmek
 • Sağlıklı davranışları yaygınlaştırmak için iş ortamını kullanmak

Müşterilerimizin, çalışan katılımını artırmaya ve davranış değişikliğini motive etmeye, böylece uzun vadeli sağlık giderlerini düşürmeye, tasarrufları artırmaya ve çalışanların kendilerini işlerine en iyi şekilde vermelerine yönelik farklılaştırılmış strateji ve taktikler geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Çalışan refahına yönelik bütünsel bir stratejiyi şirketiniz bünyesinde nasıl hayata geçireceğiniz hakkında bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.

Contact us