Ana içeriğe geç
main content, press tab to continue
Çözüm

Bütünsel Refah/Wellbeing

Çalışan Refahı (Wellbeing) uygulamaları iş değerini ortaya çıkarır, toplam ödüllendirme etkinliğini artırır, çalışan bağlılığını, performansını ve üretkenliğini iyileştirir.

Bizimle İletişim Kurun

Çalışanların fiziksel, duygusal, sosyal ve finansal sağlıkları, üretkenliklerini, bağlılıklarını doğrudan etkiler ve çalışanların wellbeing durumlarını bir iş zorunluluğu haline getirir. Şirketlerin wellbeing uygulamalarını; işe, ödüllendirmeye, sağlık ve güvenliğe, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığa (DEI), iklim değişikliğine ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) zorunluluklarına adapte olabilen esnek bir işgücü oluşturmasına yardımcı oluyoruz.

Çalışan Refahı (Wellbeing) kavramı nedir?

Çalışan Wellbeing’i, programlardan veya tek seferlik girişimlerden daha fazlasıdır. İşyerinde Wellbeing, liderler ve yöneticiler aracılığıyla sağlanan uyumlu davranışlarla paylaşılan bir zihniyettir. Çalışan Wellbeing’i:

 • Çalışan deneyimine entegre olarak
 • Kurumsal değerleri yansıtarak kültürün bir parçası haline gelir.

Çalışan Wellbeing’ine başarılı bir yaklaşım:

 • Toplam ödüllendirme
 • Kariyer
 • Çalışanlara sağlanan yan haklar
 • İş ve güvenlik uygulamaları ile bağlantı kurar.

Wellbeing kavramının 4 temel boyutu nedir?

Wellbeing kavramına bütünsel bir yaklaşım dört boyut içerir:

 1. Fiziksel Wellbeing: Fiziksel olarak gelişmek için çalışanlar sağlıklarını anlayabilmeli ve yönetebilmeli, iyileştirmek için uygun önleyici tedbirleri alabilmeli ve kronik durumlarla etkili bir şekilde başa çıkabilmelidir. Sonuçta, çalışanlar akut hastalık veya beklenmedik yaralanmalardan kurtulabilmeli ve iyileşebilmeli ve evde ve işte optimum işlevselliğe başarılı bir şekilde geri dönebilmelidir.
 2. Duygusal Wellbeing: Çalışanların duygusal olarak dengeli olmaları için, kendilerinin farkında olmaları ve esneklik, stres yönetimi ve duygusal tetikleyicilerle başa çıkma yeteneği de dahil olmak üzere olumlu zihinsel sağlık becerileri geliştirebilmeleri gerekir. Duygusal wellbeing aynı zamanda çalışanların yaşam krizleriyle başa çıkma ve madde kullanımı ve bağımlılık konularının yanı sıra diğer zihinsel sağlık bozukluklarını ele alma kapasitelerini de kapsar.
 3. Finansal Wellbeing: Finansal olarak güvende olma durumuna ulaşmak, bütçe taahhütlerini yönetme, finansal hedefleri karşılama, risklere karşı koruma sağlama ve beklenmedik durumlar ve üniversite, ev sahipliği veya emeklilik gibi gelecekteki ihtiyaçlar için tasarruf etme yeteneğini gerektirir. Finansal esneklik becerileri, çalışanların finansal şoklarla başa çıkmalarını sağlayan finansal Wellbeing’in önemli bir yönüdür.
 4. Sosyal Wellbeing: Sosyal Wellbeing, işinize, ailenize, topluluğunuza ve amacınıza bağlı olmakla ilgilidir. Başkalarını nasıl destekleyeceğinizi ve onlarla nasıl işbirliği yapacağınızı anlamak, çeşitliliği kabul etmek ve teşvik etmek ve kapsayıcı olmak, sosyal Wellbeing’in temel unsurlarıdır. Sosyal Wellbeing, aidiyet duygunuzu ve kişisel değerinizi geliştirmeyi içerir.

Her boyut, benzersiz olmasına rağmen, diğerleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Çalışanların Wellbeing’ini artırmaya yönelik bütünsel bir yaklaşım, aileleri, şiketleri ve toplulukları kapsayacak şekilde çalışanların ötesine uzanır. Sonuç olarak, Wellbeing’e yönelik ideal yaklaşım, çalışanı merkezde tutar ve örgüt kültürünün tüm yönleriyle gerçekten bütünleşir.

Çalışan Wellbeing’nin iş değeri nedir?

Pandemi ve diğer yıkıcı unsurlar (jeopolitik gerginlik, sosyal huzursuzluk, iklim değişikliği ve ekonomik belirsizlik) - işverenlerin çalışanlarının Wellbeing durumunu aktif olarak destekleme ihtiyacını hızlandırdı.

Araştırmalarımız, daha yüksek Wellbeing seviyesine sahip şirketlerin neler başardığını ortaya koymaktadır:

 • Daha iyi iş sonuçları
 • Daha yüksek düzeyde çalışan bağlılığı
 • Artan gelir
 • Daha fazla müşteri memnuniyeti
 • Daha az güvenlik olayı

Fiziksel olarak gelişen, finansal olarak güvenli, duygusal olarak dengeli ve sosyal olarak bağlı çalışanlar daha bağlı ve üretkendir.

İşverenler, çalışanların Wellbeing programlarına bağlı kalmaya devam etmekte ve wellbeing durumlarını şirketlerinin kültürüne yerleştirmek, örgütsel amaç ve sürdürülebilirlik çabalarına bağlamak için yaklaşımlarını geliştirmektedir.

Çalışan Wellbeing’nin iş değerini nasıl ortaya çıkarırsınız?

Wellbeing kavramını ele almak, liderler, yöneticiler ve çalışanlar için doğru araçlar ve programlar aracılığıyla yürütmeyi mümkün kılan kapsamlı bir strateji ve sağlam bir yönetişim süreci gerektirir.

Mevcut yaklaşımınızı ve Wellbeing için gelecekteki vizyonunuzu anlayarak, net hedefler belirleyerek ve vizyonunuzu ve sizi oraya götürecek doğru yol haritasını gerçekleştirmek için bir strateji geliştirerek başlıyoruz.

Müşterilerimizle birlikte çalışarak neler yapıyoruz?:

Stratejik yaklaşımımız ihtiyaçlarınıza göre adapte edilebilir ve ölçümlenebilir.
Stratejik yaklaşımımız ihtiyaçlarınıza göre adapte edilebilir ve ölçümlenebilir.

Keşif: Liderler, yöneticiler ve çalışanlar da dahil olmak üzere kilit paydaşlardan içgörüler arayarak mevcut durumunuzu anlamanıza ve çalışan Wellbeing vizyonunuzu belirlemenize yardımcı oluyoruz.

Tasarım: Boşlukların, önceliklerin ve fırsatların analizi yoluyla şirketiniz için "amaca uygun" bir çalışan Wellbeing stratejisi geliştirmenize ve tasarlamanıza yardımcı oluyoruz.

Uygulama: Çalışanların kendilerini en iyi şekilde işe getirmeleri için daha iyi bir şekilde meşgul etmek ve donatmak için farklılaştırılmış stratejiler ve taktikler oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.

Ölçümleme: İş performansınızla bağlantılı ve ESG raporlarınıza dahil edilmiş geniş bir Wellbeing metrikleri kümesi geliştirerek çalışan Wellbeing yaklaşımınızın başarısını ölçmenize yardımcı oluyoruz.

Şirketinizde çalışan Wellbeing’i için başarılı bir yaklaşım tasarlamayı ve sunmayı öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçin.

Contact us